Uutiset

Nuorisojärjestöt vaativat: lapsiavioliitot kiellettävä!

KD Nuorten alulle laittama aloite sai muutkin nuorisojärjestöt liikkeelle. Yhteisessä kannanotossa vaaditaan, ettei jatkossa  oikeusministeriön erityislupia myönnettäisi, vaan molempien osapuolten tulisi olla 18-vuotiaita.

Suomessa avioliiton alaikäraja on molempien osapuolten osalta 18 vuotta. Tästä voi kuitenkin tehdä poikkeuksia oikeusministeriön erityisluvalla. Erityisluvan saamisen alaikärajaa ei ole lainsäädännössä määritelty. Syyt liittyvät useimmiten ei-toivottuihin raskauksiin tai uskonnollisiin vakaumuksiin. Poliittisten nuoisojärjestöjen puheenjohtajien mielestä nämä eivät ole hyväksyttäviä syitä lapsiavioliittoihin. YK:n ihmisoikeusneuvosto on määritellyt lapsiavioliitot ihmisoikeusrikkomuksiksi. “Suomi laahaa tässä ihmisoikeuskysymyksessä pahasti jäljessä YK:n linjasta”, toteaa KD Nuorten puheenjohtaja Remo Ronkainen. Oikeusministeriössä on meneillään hanke, jossa arvioidaan alaikäisten avioliittoa koskevia säännöksiä.

“Lapsia ei tule vihkiä avioliittoon virallisesti, eikä myöskään epävirallisesti. Mikäli avioliittoon vihkimiseen verrattavan seremonian osapuolena on lapsi, tulee seremonian toimittaja (esim. pappi) sekä lapsen kanssa vihittävä täysi-ikäinen henkilö tuomita rangaistukseen.” linjaavat kannanoton allekirjoittajat.

Lapsiavioliittojen tarkoituksena on ollut turvata nuoren äidin sekä tämän lapsen hyvinvointi ja tulevaisuus. Tämä voidaan myös toteuttaa niin, ettei lapsia vihitä avioliittoon. Yhteiskunnalla on tässä suuri vastuu. Jatkossa oikeusministeriön erityislupia ei myönnettäisi, vaan molempien osapuolten tulisi olla 18-vuotiaita.

“Kieltämällä lapsiavioliitot Suomi näyttäisi esimerkkiä myös niille maille, joissa lapsiavioliitot ovat merkittävä ongelma. Vuosittain 15 000 000 tyttöä naitetaan vanhemmille miehille. Suomi ei saa olla osana tätä ilmiötä, vaan asiaan on puututtava pikimmiten!” Ronkainen vaatii.

Lisätietoja:

Remo Ronkainen, KD Nuoret

puheenjohtaja, 0505958819

Sebastian Tynkkynen, Perussuomalaiset Nuoret

puheenjohtaja, 0400 988960

Hilkka Kemppi, Suomen Keskustanuoret

puheenjohtaja, 050-3846820

Mikkel Näkkäläjärvi, Sosialidemokraattiset Nuoret,

puheenjohtaja, 0400765002

Eetu Rantakangas, Piraattinuoret

puheenjohtaja, 0408279995

Saara Ilvessalo ja Jaakko Mustakallio, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto,

puheenjohtajat, 0456520589 & 0400 504089

Ida Schauman, RKP-nuoret

puheenjohtaja, 040 1824 969

Elisa Gebhard, Sosiaalidemokraattiset opiskelijat-SONK

puheenjohtaja, 050 575 1723

Anniina Sippola, Keskustan Opiskelijaliitto

puheenjohtaja, 050 3897260