Yritysvastuun toteuduttava

Hallitus on päättänyt, että Suomi voisi äänestää tyhjää yritysvastuudirektiivistä osana isompaa maajoukkoa. Yritysvastuudirektiiviä käsitellään seuraavassa Euroopan neuvoston kokouksessa. 

Päätöstä on perusteltu sillä, että direktiivi edellyttäisi ryhmäkanteesta ja todisteiden esittämisvelvollisuudesta säätämistä. Muilta osin hallitus suhtautuu neuvottelutulokseen myönteisesti. 

Direktiivin tavoitteena on yritysten toiminnan ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutusten selvittäminen ja niihin puuttuminen. Direktiivi kohdistuisi vain suuriin ja riskipitoisilla aloilla toimiviin yrityksiin.

Viime hallituksen aikana Suomen neuvottelutavoitteita ei ole saatu lävitse. Nykyinen hallitus on voinut vaikuttaa direktiiviin vasta Euroopan parlamentin käsittelyssä. 

“Edellinen hallitus on epäonnistunut ennakkovaikuttamisessa. Suomen kanta olisi pitänyt tuoda esille jo komission käsittelyssä. Suomi on aikaisemminkin saanut palautetta liian myöhäisestä vaikuttamisesta”, KD Nuorten puheenjohtaja Jere Tuononen muistuttaa. 

Koska neuvottelutavoitteita ei ole saatu lävitse, Suomi koettaa vaikuttaa direktiivin sisältöön vielä viime hetkellä. Suomen myöhäinen vaikuttaminen voi vaikuttaa Suomesta saatuun kuvaan.

Uuden hallituksen työn aloittaminen merkitsee myös toivoa siitä, että Suomen tavoitteet tuodaan esille oikeassa vaiheessa. Suomen tavoitteita edistetään parhaiten asian ollessa komission käsittelyssä. 

KD Nuoret pitää yritysvastuudirektiiviä tärkeänä EU:n perustavien arvojen toteuttamiselle. EU:n sääntelyyn on kuitenkin jatkossa vaikutettava varhaisemmassa vaiheessa.

Lisätietoja:
Jere Tuononen
KD Nuorten Puheenjohtaja
jere.tuononen@kdnuoret.fi