Perheiden vakaumuksia kunnioitettava

Keskustaopiskelijat on ottanut kantaa ideologisen etujärjestö Setan järjestämien kouluvierailuiden puolesta, vastineena seitsemän kansanedustajan tekemään, omatunnon- ja uskonnonvapautta peräänkuuluttavan kirjalliseen kysymykseen opetusministerille.

Keskustaopiskelijoiden kannanotossa puheenjohtaja Joonas Soukkio kuvailee kysymyksen sisältöä ummehtuneeksi ja kirjoittaa sen olevan peräisin synkältä keskiajalta. Luultavasti siis suurin osa tavallisista suomalaisista perheistä saa saman leiman pitäytyessään perinteisessä perhemallissa ja sukupuolikäsityksessä.

Toiveen Setan vaikutustilaisuuksille kerrotaan nousseen oppilaista itsestään. Yksittäisten oppilaiden toivomukset eivät synny tyhjiössä, vaan ne ovat luonnollista seurausta opetuksen ja ympäröivän kulttuurin asennoitumisesta sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. Perusteena vierailuille ei voi kuitenkaan olla yksittäisten oppilaiden toive, koska muitakaan aatteellisia järjestöjä ei päästetä kouluun järjestämään opetusta, vaikka oppilas tai ryhmä oppilaita niin toivoisikin.

Setan kaltainen vaikuttajataho ei järjestä neutraalia ja informatiivista opetusta, vaan selkeää yhteiskunnallista ja aatteellista vaikuttamistyötä. Opetus tulee pitää opettajien tehtävänä ja antaa lasten kasvaa rauhassa hämmentämättä heitä postmoderneilla sukupuolikäsityksillä.

Vastuu lasten vakaumuksellisesta kasvatuksesta on vanhemmilla, ei koululla tai kansalaisjärjestöillä. Tällainen hämyisä vaikuttamistyö tulee saada loppumaan”, toteaa KD Nuorten pääsihteeri Verneri Virtanen.

Perheiden uskonnon- ja omantunnonvapaus on taattava ja vanhempien on saatava päättää mihin ja minkälaiseen aatteelliseen tilaisuuteen heidän lapsensa osallistuvat. Koulujen saatikka Setan tehtävä ei ole vastata lasten aatteellisesta kasvatuksesta.

Turvallinen kouluympäristö on tavoite, johon voimme yhtyä. Se ei kuitenkaan tarkoita turvallisuutta ideologioille. On väärin rinnastaa toive neutraalista ja perheen vakaumusta kunnioittavasta opetuksesta väkivaltaan.

KD Nuoret seisoo Pekka Aittakummun ynnä kuuden muun kansanedustajan esittämän kirjallisen kysymyksen takana ja toivoo lapsille kasvurauhaa kouluihin sekä kunnioitusta perheiden vakaumuksia kohtaan.

Lisätietoja:
Verneri Virtanen
KD Nuorten pääsihteeri
verneri.virtanen@kdnuoret.fi