Uutiset

KD Nuoret esittää töihin kannustavaa perustuloa

Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Nuoret haluaa perustulon, joka kannustaa kansalaisia töihin. Nuorisojärjestö esittää selkeää perustulomallia, joka tasaveroon yhdistettynä estää kannustinloukut ja luo joustavuutta työmarkkinoille.

 

KD Nuorten esittämässä mallissa jokaiselle Suomen kansalaiselle ja Suomessa pysyvästi asuvalle henkilölle annettaisiin syntymästä kuolemaan saakka 600 €/kk verottomana. Perustulo korvaisi kaikki ne tuet, jotka eivät perustu eläkkeisiin, sairauteen tai henkilön toimintarajoitteisuuteen.

 

Kustannukset olisivat vuodessa 39 896 miljoonaa euroa. Kun mukaan lasketaan eläkkeet, toimintarajoitteisuus- ja sairaustuet sekä hallintokulut, kokonaiskustannukset olisivat arviolta 63 223 miljoonaa euroa. Se vastaa nykymallin vuosikustannuksia.

 

Tasaveron avulla KD Nuorten perustulomalli yhdistää progressiivisen verotuksen edut sekä tasaveron selkeyden. Valtion tuloveroprosentti olisi 15 % kaikilla tulotasoilla, ja sen lisäksi jokainen maksaisi kunnallisveroa.

 

Tasaveron hyvät puolet ovat tehokkuus, kannustinloukkujen häviäminen, pätkä- ja keikkatöiden vastaanottamisen helpottuminen sekä byrokratian merkittävä väheneminen. Perinteisesti tasaveron ongelmana on pidetty sitä, että se ei ole oikeudenmukaista, mutta perustulon kautta mallimme jakaa tuloja progressiivisesti”, selvittää KD Nuorten 1. varapuheenjohtaja Jyri Soria. “Lisäksi tietyt palvelumaksut olisivat erisuuruisia eri tuloluokille, kuten nykyisinkin“, hän lisää.

 

Perustuloa voidaan pitää veronpalautuksena. Kun tulot ovat alle 2 000 €, käytännössä todellinen veroprosentti on negatiivinen, sillä hän saa enemmän rahaa perustulosta kuin maksaa veroja. Sitä mukaa kun tulot nousevat, todellinen veroprosentti nousee liki 35 prosenttiin kunnallisveron kanssa. Jos tulot ovat esimerkiksi 5 000 € kuussa, todellinen veroprosentti on jo 23 %. Koska maksettu vero perustuu tuloihin, mutta perustulo pysyy samana kaikille, sitä mukaa kun tulot kasvavat, tasaverosta huolimatta todellinen veroprosentti nousee ja lähestyy raja-arvoaan.

 

Mallin yksinkertaisuus vähentää myös hallintokuluja – arviomme mukaan niistä jopa 70 % voitaisiin karsia pois. Kelan ja sosiaaliviranomaisten käsittelyyn jäisivät pelkästään rajatapaukset, eli sairaat ja työkyvyttömät. Pienituloiset saisivat nykyisen käytännön tavoin tukea harkinnanvaraisesti.

 

Selkeytensä vuoksi mallimme mahdollistaa joustavan työnteon ja yrittämisen. Myös perheille maksettavat tuet muuttuisivat yksinkertaisemmiksi. Esimerkiksi lapsiperhe, jossa on neljä jäsentä, saisi 2 400 €/kk, mikä mahdollistaisi vanhemmille joustavan työssäkäynnin lasten kasvattamisen ohella”, KD Nuorten puheenjohtaja Remo Ronkainen innostuu kuvailemaan.

 

Käytännössä jokaisella palkansaajalla olisi oma viitenumero, jota käyttäessä pankit ohjaisivat veroprosentin mukaan oikean summan veroja suoraan valtiolle, ja loput tulisivat työntekijälle. Muulla tavalla ansaitut tulot, kuten pääomatulot, verotettaisiin tämän ohella. Niiden verotusprosentti riippuisi tulon luonteesta.

 

Toisin kuin nykymalli, esittämämme perustulo kannustaa ottamaan vastaan kaikenlaisia töitä, koska ansiot eivät vaikuta kuukausittaisen perustulon suuruuteen. Tämä mahdollistaisi paikallisen sopimisen, pienet työt ja joustavan yrittäjyyden. Perustulomallimme lisäisi todennäköisesti työpaikkojen määrää, koska se poistaisi pimeänä tehtävän työn houkutusta”, Jyri Soria summaa.

 

KD Nuoret toivoo, että perustulomalli otetaan osaksi seuraavaa hallitusohjelmaa, ja sitä kokeiltaisi paikallisesti jo ensi hallituskaudella.

 

Lisätiedot:

 

Jyri Soria
1. varapuheenjohtaja
+358 45 631 2362
jyri.soria@kdnuoret.fi

 

Remo Ronkainen
puheenjohtaja
+358 50 595 8819
remo.ronkainen@kdnuoret.fi