Tiukempi ote villisioista

KD Nuorten vuosikokouksen julkilausuma.

KD Nuorten mukaan Suomen luonnolliseen riistakantaan kuulumattoman villisian leviäminen Suomessa on pysäytettävä. Ruotsissa käsiin räjähtänyt villisikakanta on aiheuttanut suuria vahinkoja erityisesti maataloudelle ja liikenteelle, ja samat seuraukset voivat toteutua myös Suomessa. Koska kyseessä on vieraslaji, ei sillä ole Suomessa juurikaan luonnollisia uhkia, jotka vähentäisivät kantaa. Lisäksi villisiat lisääntyvät nopeasti, ja niitä tulee jatkuvasti Venäjältä lisää.

Villisian maataloudelle ja liikenteelle aiheuttamaa haittaa kuitenkin vielä paljon suurempi uhka on afrikkalainen sikarutto; tauti, joka leviää villisikojen kautta, ja jota myös ihmiset voivat levittää. KD Nuoret näkee, että jos rutto pääsee leviämään Suomeen, seuraukset kotimaiselle lihantuotannolle olisivat katastrofaaliset. Tuhansia terveitä sikoja jouduttaisiin lopettamaan taudin leviämisen estämiseksi ja kansantaloudelliset seuraukset olisivat valtavat. 

KD Nuoret näkee, että taudin leviäminen Suomeen on vain ajan kysymys, jos ei ryhdytä määrätietoisesti ennaltaehkäiseviin toimiin taudin estämiseksi. Siksi villisikojen ruokinta paikoilta, joissa ei metsästetä, tulisi kieltää ja villisikojen metsästys vapauttaa täysin. KD Nuoret ehdottaa näytepalkkion korottamista sekä näytteiden oton kouluttamista riistanhoitoyhdistyksille, joiden alueella on villisikoja. Trikiinitestejä ja lihan laatutestejä tulisi tukea niiden riistanhoitoyhdistysten alueilla joilla kanta on liian suuri, jotta riistaliha olisi myyntikelpoista.

KD Nuoret korostaa, että näillä toimilla ei ole tarkoitus täysin hävittää koko villisikakantaa, vaan tavoite on pitää kanta niin harvana, että afrikkalaisen sikaruton leviäminen itärajalta villisikojen kautta estetään.

Lisätiedot:

Leo Byskata
KD Nuorten hallituksen varajäsen 1.1.2020 alkaen.
leo.byskata@kdnuoret.fi
050 495 8777