Arvosana Blogit Politiikka

Valtio, satsaa tulevaisuuteen!

Suomessa on kohistu viime kuukaudet hallituksen tekemistä säästötoimenpide-ehdotuksista. Koulutukselle on väläytelty pahimmillaan n. 600 miljoonan euron leikkauksia esimerkiksi opintotuesta säästämällä. Kuitenkin valtioneuvoston eduskunnalle jättämä julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 on paljon maltillisempi. Jäitä on selvästi laitettu hattuun, sillä julkisen talouden suunnitelmaan on taiteiltu jo huomattavasti pienempi luku, 230 miljoonaa euroa. Summa sisältää koulutuksen osa-alueista varhaiskasvatuksen, peruskoulun, toisen asteen koulutuksen sekä korkeakouluopetuksen. Huomattavasta pienennyksestä huolimatta summa on huolestuttavan suuri.

On selvää, että säästötoimenpiteitä on tehtävä Suomen taloudellisen tilanteen kohentamiseksi. Talousarvion mukaan [1] vuoden 2016 loppuun mennessä Suomen valtion alijäämä olisi 5 miljardia euroa, valtiovelan ulottuessa aina 106 miljardiin euroon asti. Puhumattakaan Suomen valtion tämän hetken korkeista työttömyysluvuista, jotka osaltaan lisäävät tilanteen kestämättömyyttä: työttömyysaste 8,2 %[2] on suuri, vaikkei se täysin yllä 90-luvun pahimpaan 16,4 % [3] työttömysasteeseen. Herää kuitenkin kysymys, onko koulutuksesta säästäminen kestävä ratkaisu pitkällä tähtäimellä? Esimerkiksi 1920-luvulla Suomessa määrättiin oppivelvollisuus kaikille kuuluvaksi oikeudeksi. Oppivelvollisuuden myötä kuntiin alettiin rakentaa kyläkouluja, vaikka kunnilla oli siihen niukasti varaa. [4] Haluttiin satsata laadukkaaseen koulutukseen, johon jokaisella Suomen kansalaisella olisi yhtäläiset mahdollisuudet, sillä koulutus koettiin säästöjä tärkeämmäksi.

1920-luvun visio toteutui ja nykyisin Suomessa on laaja kouluverkosto, ja peruskoulutus, joka on Pisa-tutkimusten kärkimaita. Näin ollen koulutuksesta säästäminen on se riskitekijä, joka voi kostautua vuosia myöhemmin. Kun leikkaamme koulutuksesta, on suurena vaarana, että lyhyen aikavälin säästöjä tavoitellessamme leikkaamme arvokasta pääomaa tulevaisuuden sukupolvilta.

Minna Rajala
KD Nuorten hallituksen jäsen

[1] Eduskunnan talousarvio
[2] Tilastokeskus
[3] Terveyskirjasto
[4] Gradu

 

Ei vastauksia

    Vastaa

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.