Vuosikokous 20.-21.11. Kouvolassa – ohjelma päivitetty!

HYVÄ KD NUORTEN JÄSEN!

Lämpimästi tervetuloa Suomen Kristillisdemokraattisten Nuorten vuosikokoukseen Kouvolaan 20.–21.11.2021. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja sinä pääset jäsenenä päättämään järjestön linjasta, henkilövalinnoista, toiminnasta ja taloudesta. Tänä vuonna ohjelmassa on myös järjestön periaateohjelman päivittäminen. Kokous huipentuu KD Nuorten puheenjohtajan 2022–23 valintaan.

Jokainen KD Nuorten jäsen on tervetullut vuosikokoukseen matalalla kynnyksellä. Jos olet KD Nuorten henkilöjäsen tai KD-puolueen alle 34-vuotias jäsen, sinulla on oikeus osallistua kokouksen äänestyksiin ja asettua ehdolle vaaleissa. Vuosikokous on erinomainen tilaisuus tutustua KD Nuorten toimintaan. Kannattaa tulla rohkeasti mukaan!

50-vuotisjuhlavuottaan viettävän KD Nuorten vuosikokousta vietetään Kouvolan Upseerikerhon arvokkaissa tiloissa osoitteessa Upseeritie 5, 45100 Kouvola.

Kokousviikonlopun ohjelma on seuraava:

LAUANTAI 20.11.

11.00 ILMOITTAUTUMINEN

11.30 TERVETULOKAHVIT

12.00 VUOSIKOKOUS ALKAA 

14.00 LOUNAS

15.00-17.00 VUOSIKOKOUS JATKUU

19.00-22.00 ILLALLINEN, PUKUKOODI JUHLAVA

SUNNUNTAI 21.11.

9.00 VUOSIKOKOUS JATKUU

12.00 LOUNAS

13.00 VUOSIKOKOUS JATKUU

16.00 KOKOUKSEN PÄÄTÖS, LÄHTÖKAHVIT  

Vuosikokous järjestetään ajankohtaisia koronaohjeita noudattaen. Maskeja ja käsidesiä on saatavilla kokoustilassa. Vuosikokous on tänä vuonna paperiton, joten varaathan mukaan jonkin älylaitteen. Materiaalit lähetetään ilmoittautuneille noin viikkoa ennen vuosikokousta. Mikäli jostain syystä haluat kokousmateriaalit paperisina, ilmoitathan siitä ilmoittautumisen yhteydessä. 

Vuosikokouksen osallistumismaksu on 20 euroa per päivä, 30 euroa molemmilta päiviltä ilman majoitusta ja 45 euroa molemmilta päiviltä majoituksen kera. Yöpyminen aiemmasta poiketen Scandic Kouvolassa, noin 1,2 kilometrin kävelymatkan päässä kokouspaikasta.

Lisätietoa vuosikokouksesta hankekoordinaattori Topias Kujalalta puh. 050 477 6977 tai topias.kujala@kdnuoret.fi.

NÄHDÄÄN KOUVOLASSA!

Annika Lyytikäinen
KD Nuorten puheenjohtaja


KÄRA MEDLEM I KD UNGA!

Varmt välkommen till Finlands Kristdemokratiska Ungas årsmöte i Kouvola 20.–21.11.2021. På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden och som medlem har du möjlighet att påverka organisationens linje, personval, verksamhet och ekonomi. I år kommer årsmötet också att uppdatera organisationens principprogram. Möte kulminerar i valet av KD Ungas ordförande för 2022-2023. 

Varje medlem i KD Unga är hjärtligt välkommen till årsmötet. Om du är personmedlem i KD Unga eller partimedlem i KD och under 34 år gammal har du rösträtt och rätt att kandidera i mötets personval. Årsmötet är en ypperlig möjlighet att bekanta sig med KD Ungas verksamhet. Kom alltså modigt med!

KD Ungas årsmöte hålls i Kouvolan Upseerikerhos (Officersklubb) fina utrymmen, address Upseeritie 5, 45100 Kouvola.

Årsmötets program är följande:

LÖRDAG 20.11.

11.00 ANMÄLAN

11.30 VÄLKOMSTKAFFE

12.00 ÅRSMÖTET BÖRJAR 

14.00 LUNCH

15.00-17.00 ÅRSMÖTET FORTSÄTTER 

19.00-22.00 MIDDAG, KLÄDKOD: FESTLIGT

SÖNDAG 21.11.

9.00 ÅRSMÖTET FORTSÄTTER

12.00 LUNCH

13.00 ÅRSMÖTET FORTSÄTTER

16.00 MÖTET AVSLUTAS, KAFFE  

Årsmötet anordnas enligt rådande coronariktlinjer. Ansiktsskydd och desinfektionsmedel är tillgängliga på mötesplatsen. I år är årsmötet pappersfritt så ta med dej en enhet som du kan slå upp dokument på. Materialet sänds till anmälda mötesdeltagare ca. en vecka innan mötet. Om du av en eller annan orsak vill ha materialet på papper ber vi dej vänligen meddela om det vid anmälan.

Deltagaravgiften för årsmötet är 20 euro per dag, 30 euro för båda dagarna utan inkvartering och 45 euro för båda dagarna med inkvartering. Inkvarteringen ordnas till skillnad från tidigare på Scandic Kouvolassa, ca. 1,2 kilometer från mötesplatsen.

Mera uppgifter om årsmötet får du av projektkoordinator Topias Kujala tel. 050 477 6977 eller topias.kujala@kdnuoret.fi.

VI SES I KOUVOLA!

Annika Lyytikäinen
Ordförande för KD Unga