Nuori aluevaaliehdokas – hae vaalitukea kampanjaasi!

KD Nuorten jäsen, joka on ehdolla tammikuun aluevaaleissa tai nuorista ehdokkaista koostuva ryhmä voi nyt hakea vaalitukea KD Nuorilta. Toimi nopeasti, sillä haku on auki vain keskiviikkoon 15.12. klo 16.00 asti! Tämän jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Haluaisitko siis tehdä vuosisadan kampanjan, mutta rahoitus puuttuu? KD Nuoret palkitsee parhaat hakemukset kustannustuella. Tuen ehtona on, että tuettavat hankkeet toteutuvat ja korvataan vielä tämän vuoden puolella kuitteja vastaan. Ensi vuoden puolella tilitettäviä kuluja ei korvata.

Toimita sähköpostihakemuksesi puheenjohtaja Annika Lyytikäiselle 15.12. klo 16.00 mennessä osoitteeseen annika.lyytikainen@kdnuoret.fi. Kerro vapaamuotoisessa hakemuksessasi:

  • Kuka olet ja missä olet ehdolla
  • Millaista kampanjaa suunnittelet ja mihin konkreettisiin kuluihin haet tukea
  • Mitä summaa haet ja millaista muuta rahoitusta sinulla on kampanjallesi (muu rahoitus on etu, ei haittatekijä!)
  • Miksi KD Nuorten pitäisi tukea sinun kampanjaasi

KD Nuorten työvaliokunta valitsee tuensaajat heti hakuajan päättymisen jälkeen ja hakijoille ilmoitetaan tuloksista henkilökohtaisesti. 


Unga regionalvalskandidater – ansök om valstöd för din kampanj!

KD Ungas medlemmar som kandiderar i välfärdsområdesvalet i januari, eller grupper bestående av flera kandiderande unga, kan nu ansöka om valstöd från KD Unga. Agera snabbt eftersom ansökan endast är öppen t.o.m. 15.12. kl 16.00! Ansökningar som kommer efter ansökningstid behandlas inte.

Vill du alltså göra århundradets kampanj, men saknar finanserna? KD Unga belönar de bästa ansökningarna med ett kostnadsstöd. Villkor för stödet är att de projekt som stöds genomförs och ersätts ännu under loppet av 2021 mot kvitton. Under 2022 ersätts inga kostnader.

Sänd din epostansökan till ordförande Annika Lyytikäinen senast 15.12. kl 16.00 till annika.lyytikainen@kdnuoret.fi. Berätta i din fritt formulerade ansökan:

  • Vem du är och var du kandiderar
  • Hurdan kampanj du planerar och vilka konkreta kostnader du ansöker om stöd för
  • Vilken summa du ansöker om och hurdan övrig finansiering du har för din kampanj (annan finansiering är ett plus, inte ett minus!)
  • Varför KD Unga borde stöda din kampanj.

KD Ungas arbetsutskott väljer stödmottagarna genast efter ansökningstidens slut och meddelar de som ansökt personligen om resultat.