KD Nuorten vuosikokouksen 2023 ilmoittautuminen on auki!

Olet lämpimästi tervetullut Suomen Kristillisdemokraattisten Nuorten vuosikokoukseen Seinäjoelle 4.–5.11.2023. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja sinä pääset jäsenenä päättämään järjestön linjasta, henkilövalinnoista, toiminnasta ja taloudesta. Kokouksessa muun muassa valitaan KD Nuorten puheenjohtaja vuosille 2024-2025. 

Jokainen KD Nuorten jäsen on tervetullut vuosikokoukseen matalalla kynnyksellä. Jos olet KD Nuorten henkilöjäsen tai KD-puolueen alle 34-vuotias jäsen, sinulla on oikeus osallistua kokouksen äänestyksiin ja asettua ehdolle vaaleissa. Vuosikokous on erinomainen tilaisuus tutustua KD Nuorten toimintaan. Kannattaa tulla rohkeasti mukaan!

KD Nuorten vuosikokousta vietetään Framin hienoissa tiloissa osoitteessa Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki. Lauantaina vietämme juhlallisen gaalaillallisen OmaSP Stadionin arvokkaissa tiloissa (Alaseinäjoenkatu 15, 60220 Seinäjoki).

Ilmoittaudu tästä!

Kokousviikonlopun alustava ohjelma on seuraava:

LAUANTAI 4.11.

11.00 ILMOITTAUTUMINEN

11.30 TERVETULOKAHVIT

12.00 VUOSIKOKOUS ALKAA

14.00 LOUNAS

15.00-17.00 VUOSIKOKOUS JATKUU

19.00-22.00 ILLALLINEN, PUKUKOODI JUHLAVA


SUNNUNTAI 5.11.

9.00 VUOSIKOKOUS JATKUU

12.00 LOUNAS

13.00 VUOSIKOKOUS JATKUU

16.00 KOKOUKSEN PÄÄTÖS, LÄHTÖKAHVIT  

Vuosikokous on perinteiseen tapaan paperiton, joten varaathan mukaan jonkin älylaitteen. Materiaalit lähetetään ilmoittautuneille noin viikkoa ennen vuosikokousta. Mikäli jostain syystä haluat kokousmateriaalit paperisina, ilmoitathan siitä jo ilmoittautumisen yhteydessä.

Vuosikokouksen hinnat ovat:

– 20 € per päivä 
– 30 € molemmat päivän ilman majoitusta 
– 45 € molemmat päivät + majoitus Sokos Hotel Lakeudessa

Ilmoittautuminen on sitova.

Saat lisätietoa vuosikokouksesta pääsihteeri Verneri Virtaselta puh. 050 543 9845 tai verneri.virtanen@kdnuoret.fi.

——————————————————————————————

KD Ungas årsmöte i Seinäjoki 4.-5.11.2023 

Varmt välkommen till Finlands Kristdemokratiska Ungas årsmöte i Seinäjoki 4.-5.11.2023. På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden och som medlem har du möjlighet att påverka organisationens linje, personval, verksamhet och ekonomi. Möte kulminerar i valet av KD Ungas ordförande för 2024-2025.

Varje medlem i KD Unga är hjärtligt välkommen till årsmötet. Om du är personmedlem i KD Unga eller partimedlem i KD och under 34 år gammal har du rösträtt och rätt att kandidera i mötets personval. Årsmötet är en ypperlig möjlighet att bekanta sig med KD Ungas verksamhet. Kom alltså modigt med!

KD Ungas årsmöte hålls i Framis fina utrymmen, address Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki. På lördag kommer vi att ha en galamiddag på OmaSp Stadion värdefulla lokaler (Alaseinäjoenkatu 15, 60220 Seinäjoki).

Anmäla sig!

Årsmötets preliminär program är följande:

LÖRDAG 4.11.

11.00 ANMÄLAN

11.30 VÄLKOMSTKAFFE

12.00 ÅRSMÖTET BÖRJAR

14.00 LUNCH

15.00-17.00 ÅRSMÖTET FORTSÄTTER

19.00-22.00 MIDDAG, KLÄDKOD: FESTLIGT

SÖNDAG 5.11.

9.00 ÅRSMÖTET FORTSÄTTER

12.00 LUNCH

13.00 ÅRSMÖTET FORTSÄTTER

16.00 MÖTET AVSLUTAS, KAFFE  

Årsmötet är traditionellt papperslöst, så ta med dej en enhet som du kan slå upp dokument på. Materialet sänds till anmälda mötesdeltagare ca. en vecka innan mötet. Om du av en eller annan orsak vill ha materialet på papper ber vi dej vänligen meddela om det vid anmälan.

Årsmötes priserna är:

– 20 € per dag 
– 30 € för båda dagarna utan inkvartering
– 45 € för båda dagarna med inkvartering i Sokos Hotel Lakeus 

Anmälan är bindande.

Mera uppgifter om årsmötet får du av generalsekreterare Verneri Virtanen tel. 050 543 9845 eller verneri.virtanen@kdnuoret.fi.