Päivämäärä

29. - 30.09.2023
Vanhentunut

Ajankohta

Koko päivä

Agora 2023

(*se nedan på svenska*)

Agora 2023: Kokonaisturva–seminaarin haku nyt avoinna!

ILMOITTAUTUMAAN

KD Nuoret järjestää Agora 2023: Kokonaisturva-seminaarin 29.–30.9. Helsingissä. Seminaarin aloittavana perjantaina vieraillaan eduskunnassa sekä maa- ja metsätalousministeriössä. Illalla pidetään Arvoklubi yhdessä Helsingin ja Uudenmaan KD Nuorten kanssa. Lauantaina seminaari jatkuu Allianssitalolla seminaarin aiheisiin liittyvillä puheenvuoroilla. Tarkempi ohjelma alla. Huom! Perjantain vierailukohteisiin mahtuu maksimissaan 25 ensimmäistä osallistujaa, mutta lauantain koulutukseen ei ole rajoituksia osallistujien suhteen.

Seminaari maksaa KD Nuorten jäsenille 20 € ilman yöpymistä ja 40€ hotellimajoituksella. Hintaan sisältyy perjantain ja lauantain lounaat ja ohjelma. Huom! Matkakustannusten korvausta voi kysyä oman alueensa nuorisopiiriltä. Ei-jäsenille seminaarin hinnat ovat 30€ ilman yöpymistä ja 50€ hotellimajoituksella.

Seminaarin alustava ohjelma: 

Perjantai 29.9.

10.00 Vierailu Eduskunnassa

12.00 Lounas

14.00 Vierailu Maa- ja metsätalousministeriössä

15.30 Vapaa-aika

19.00 Arvoklubi

Lauantai 30.9. (Allianssitalolla)

10.30 Kahvitarjoilu

11.00 Avaussanat ja KD:n tervehdys

11:15 1. puhujavieras

12:00 Lounas

13:00 2. puhujavieras

13:45 3. puhujavieras

14:30 kahvitauko

15:00 Viimeinen puhuja + paneelikeskustelu

17.00 Seminaarin päätös

Hakuaika on auki keskiviikkoon 20.9. asti.

ILMOITTAUTUMAAN

–––

Agora 2023: Omfattande säkerhet -seminariet är nu öppen!

ANMÄLA SIG

KD Unga anordnar Omfattande säkerhet -seminariet den 29.-30.9.2023 i Helsingfors. På fredag, i början av seminariet, besöker vi Riksdagen och Jord- och skogsbruksministeriet. På kvällen hålls Arvoklubben tillsammans med KD Unga i Helsingfors och Nyland. På lördag fortsätter seminariet på Allianssitalo med tal relaterade till seminariets ämnen. Mer detaljerat program nedan. Obs. Endast de första 25 får plats för besök men på lördag kan alla delta på utbildningen.

Seminariet kostar KD Ungas medlemmar 20 € utan logi och 40 € med hotellövernattning. I priset ingår fredags- och lördagsluncher och program. Obs. Ersättning för resekostnader kan begäras av ungdomskretsen i ditt område. För icke-medlemmar är seminariepriserna €30 utan övernattning och €50 med hotellövernattning.

Det preliminära programmet för seminariet:

Fredag 29.9.

10.00 Besok i Riksdagen

12.00 Lunch

14.00 Besök på Jord- och skogsbruksministeriet

15.30 Fritid

19.00 Arvoklubben

Lördag 30.9. (på Allianssitalo)

10.30 Kaffe

11.00 Öppningsord och KD:s hälsning

11:15 1:e gästtalare

12:00 Lunch

13:00 2:e gästtalare

13:45 3:e gästtalare

14:30 Fika

15:00 avslutningstal + panel

17.00 Avslutning på seminariet

 

Ansökningstiden är öppen till onsdag 20.9.

ANMÄLA SIG

Vastaa