KD Unga vill bygga Finland till ett rättvist, sporrande och tryggt land. Vi vill att alla barn och unga ska kunna lita på att välfärdssamhället och en livsduglig planet även tillhör framtida generationer. Vi vill att man sporras till arbete och att välfärden fördelas rättvist. Vi vill att alla i Finland kan känna sig trygga. Vi vill att alla ska kunna lita på framtiden. (KD Ungas politiska program)

KD Unga är ett tvåspråkigt borgerligt, politiskt ungdomsförbund som respekterar familj, frihet och företagsamhet. KD Ungas politik baserar sig på kristdemokratin som är den mest populära politiska inriktningen i Europa. KD Unga samarbetar med sina internationella syskonorganisationer i bl.a. paraplyorganisationerna KDUN(Kristdemokratisk Ungdom i Norden) och YEPP (Youth of European People’s Party).

KD Unga gör regelbundet politiska resolutioner och nya inlägg i samhällsdebatten med målsättningen att bygga en mera kristdemokratisk värld. Vårt mål är å ena sidan att göra kristdemokratin känd bland unga och å andra sidan att hålla de ungas röst hörd inom moderpartiet. I praktiken sker arbetet baserat på vårt politiska program och vårt principprogram som regelbundet uppdateras och finns under fliken ‘program’. Aktuella resolutioner, blogginlägg och nyheter hittar du under respektive flik. Kom ihåg att följa KD Unga på sociala media så hör du först om våra aktuella kampanjer och uttalanden!