Årsmöte 19.-20.11.2022 i Åbo!

Varmt välkommen till Finlands Kristdemokratiska Ungas årsmöte i Åbo 19.-20.11.2022. På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden och som medlem har du möjlighet att påverka organisationens linje, personval, verksamhet och ekonomi. I år kommer årsmötet också att acceptera organisationens riksdagsvalprogram. 

Varje medlem i KD Unga är hjärtligt välkommen till årsmötet. Om du är personmedlem i KD Unga eller partimedlem i KD och under 34 år gammal har du rösträtt och rätt att kandidera i mötets personval. Årsmötet är en ypperlig möjlighet att bekanta sig med KD Ungas verksamhet. Kom alltså modigt med!

KD Ungas årsmöte hålls i Åbo Slottets fina utrymmen, address Slottsgatan 80, 20100 Åbo. På lördag kommer vi att ha en galamiddag på Aboa Vetus Ars Novas värdefulla lokaler (Östra Strandgatan 4–6, 20700 Åbo).

Årsmötets preliminär program är följande:

LÖRDAG 19.11.

11.00 ANMÄLAN

11.30 VÄLKOMSTKAFFE

12.00 ÅRSMÖTET BÖRJAR 

14.00 LUNCH

15.00-17.00 ÅRSMÖTET FORTSÄTTER 

19.00-22.00 MIDDAG, KLÄDKOD: FESTLIGT

SÖNDAG 20.11.

9.00 ÅRSMÖTET FORTSÄTTER

12.00 LUNCH

13.00 ÅRSMÖTET FORTSÄTTER

16.00 MÖTET AVSLUTAS, KAFFE  

Årsmötet är traditionellt papperslöst, så ta med dej en enhet som du kan slå upp dokument på. Materialet sänds till anmälda mötesdeltagare ca. en vecka innan mötet.

Mera uppgifter om årsmötet får du av general sekreterare Tommi Terä tel. 050 543 9845 eller tommi.tera@kdnuoret.fi.