Arvosana Blogit

Suomi tarvitsee lisää lapsia

Suomella on ongelma, jota ei ratkaista ensisijaisesti yhteiskuntasopimuksella, työpaikkojen syntymisellä tai velkaantumisen lopettamisella. Toki näillä on vaikutusta moneen tekijään Suomen taloudessa. Puhun kuitenkin nyt ongelmasta nimeltä huoltosuhde.

HS julkaisi 25.2.2016 laajan artikkelin, jonka mukaan Suomen huoltosuhde heikkenee jatkuvasti. Ihmisiä on siis yhä vähemmän työssä suhteessa työvoiman ulkopuolella oleviin. Aika-ajoin ratkaisuksi on esitetty maahanmuuttoa. Maahanmuuttajia on kuitenkin liian vähän, jotta huoltosuhteemme voitaisiin saada terveelle pohjalle. Ja samalla nuorten maahanmuuttajien tulisi päästä työmarkkinoille. Tällä hetkellä integroituminen ei ole onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla. Maahanmuutosta ei siis näytä olevan huoltosuhde-ongelman ratkaisijaksi.

On kysyttävä, onko Suomessa otettu huoltosuhteen heikkeneminen riittävän tosissaan? Vaikeaksi asian ratkaisemisen tekee se, ettei helppoja keinoja ole olemassa. Lastentekotalkoot saattaa kuulostaa äkkiseltään oivalliselta konstilta, mutta poliittiset toimijat eivät voi perheiden puolesta tätä päätöstä tehdä. Politiikalla voidaan kuitenkin kannustaa perheenlisäykseen ja huomioida ongelmia, joilla on vaikutusta lasten syntyvyyteen.

Ensinnäkin ei-toivotun lapsettomuuden syihin on puututtava entistä vahvemmin. Lapsettomuushoidot ovatkin tuoneet monille pariskunnille avun. Silti hoitoon pääsyä ja Kela-korvaavuutta voisi poliittisilla päätöksillä helpottaa. Toiseksi tulotason vaikutus lasten hankintaan on huomioitava entistä paremmin kaikessa päätöksenteossa. Tiedetään, että lapsettomuus lisääntyy ja suurperheiden osuus pienenee eniten pienituloisten keskuudessa.

Ratkaisuja on kuitenkin olemassa. Ennen kaikkea sosiaalipolitiikalla, kuten tulonsiirroilla, on vaikutusta perheiden tulotasoon. Yhtenä konkreettisena helpotuksena voisi olla jo useasti keskustelussa pyörinyt perheverotus, joka tarkoittaisi tuhansien eurojen lisäystä perheiden tuloihin. Myös nykyisen lapsivähennyksen (50 tai 100 €) moninkertainen nostaminen voisi kannustaa perheenlisäykseen.

Näkisin kuitenkin suurimpana ratkaisuna lapsimyönteisemmän ilmapiirin luomisen. Tämän tulisi näkyä kaikilla yhteiskunnan tasoilla, myös työelämässä. Epävarmat pätkätyöt ja kasvavat paineet työssä ovat jopa esteenä perheenlisäykselle. Myös perhevapaiden kehittäminen kannustavampaan suuntaan mm. ansiosidonnaisen osuutta korottamalla, olisi askel lapsimyönteisemmän ilmapiirin luomiseen. On siis selvää, että alussa mainituilla taloudellisilla tekijöillä on myös vaikutusta ilmapiiriin, joka voi joko kannustaa perheenlisäykseen tai tehdä siitä vähemmän houkuttelevaa.

Tuttu fraasi ”lapsissa on tulevaisuus” on tänään taas ajankohtaisempi kuin vuosiin. Suomi tarvitsee lisää lapsia!

Remo Ronkainen
KD Nuorten puheenjohtaja

Ei vastauksia

    Vastaa

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.