Uutiset

Poliittisten nuorisojärjestöjen tukipolitiikka aikansa elänyttä!

KD Nuorten hallituksen kannanotto 30.10.2014:

Kristillisdemokraattisten (KD) Nuorten mielestä poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen nykyinen tukipolitiikka on tullut tiensä päähän. Veikkausvoittovaroista jaettavat avustukset ovat jo pitkään olleet kritiikin kohteena, koska läpinäkyvyys ja reiluus puuttuvat. Myös KD Nuoret on vaatinut avustusjärjestelmän uudistamista.

Kristillisdemokraattiset nuoret, Perussuomalaiset nuoret ja Vihreät nuoret ja opiskelijat ovat kaikilla mittareilla mitattuna avustuspäätösten häviäjiä suhteessa muihin. Tämä asia on yhdistänyt kaikkia meitä kolmea toimimaan avoimemman ja oikeudenmukaisemman tukijärjestelmän puolesta”, KD Nuorten pääsihteeri Milka Taivassalo taustoittaa.

Perussuomalaiset nuoret jätti oikaisupyynnön viimeisimmästä tukirahapäätöksestä, mutta Opetus- ja kulttuuriministeriö hylkäsi sen. Perustelussa viitattiin järjestön näkemysten olevan ristiriidassa nuorisolain arvopohjan kanssa. Perustelu ontuu, koska nuorisolain yhtenä arvona ovat myös terveet elämäntavat. Tällä argumentilla voisi yhtä lailla olla tukirahoihin merkittävä vaikutus suuntaan tai toiseen, riippuen järjestöjen terveys- ja hyvinvointipolitiikan näkymisestä käytännön toiminnassa.

Poliittisten nuorisojärjestöjen rooli on nuorten rohkaiseminen kiinnostumaan yhteiskunnallisista asioista. Tästä syystä on olennaisen tärkeää, että tukijärjestelmä kannustaa nuoria toimimaan aktivoivin kriteerein. Poliittisille nuorisojärjestöille tulee taata jatkossakin toiminnallinen riippumattomuus puolueestaan, jolloin tukiraha ei voi nojata puolueen kansanedustajien määrään”, puheenjohtaja Mikko Kiuttu selventää.

KD Nuoret vaatii, että nykyistä tukimallia selkeytetään, ja päätökset perustellaan avoimesti tukien saajille. Yhtenä kriteerinä olevaa nuorisojärjestöjen ”toiminnan vaikuttavuutta” voitaisi mitata jatkossa myös neljän vuoden jaksoissa nuorten eduskuntavaaliehdokkaiden määrällä suhteessa puolueen ehdokkaisiin, sekä heidän saamallaan äänimäärällä.
Lisätiedot:

Milka Taivassalo
KD Nuorten pääsihteeri
+358 45 137 6021
milka.taivassalo@kdnuoret.fi

Mikko Kiuttu
KD Nuorten puheenjohtaja
+358 41 434 4921
mikko.kiuttu@kdnuoret.fi

Lue myös