Kristillisdemokraattinen nuori – ennakkoluuloja ja yllätyksiä

Teksti: Lauri Kangasniemi
Kuvat: Adriana Dobrin

 

Stereotyyppinen KD Nuori on ahkera seurakunta-aktiivi, opiskelee joko kasvatustieteitä tai teologiaa ja pidättäytyy päihteistä. Tämän nuoren yhteiskunnallisissa näkemyksissä klassisesta konservatiivisesta koti-uskonto-isänmaa -jaottelusta uskonto on ylikorostunut.  Stereotypioille löytyy toki usein totuuspohjaa todellisuudesta. Silti 2000-luvulla myös kristillisdemokraattisista nuorista löytyy taustoiltaan erilaisia nuoria ja nuoria aikuisia enemmän kuin mitä stereotypiat antavat olettaa. Kerromme heistä kahden tarinan.

 

Konservatiivi. Lienee kiistatta totta, että suurta osaa kristillisdemokraattisista nuorista yhdistää eriasteinen arvokonservatiivisuus. Sävyeroja on, mutta enemmistö KD Nuorten aktiiveista, samoin
kuin KD:n alle 31-vuotiaista äänestäjistä voidaan luokitella enemmän tai vähemmän arvokonservatiiveiksi.

 

Koska kattavaa tutkimusta kristillisdemokraattisista nuorista Suomen yhteiskunnassa ei ole saatavilla, moni seikka jää lähinnä sivistyneen pohdinnan varaan. Jotain suuntaviivoja voi kuitenkin vetää katsomalla nykyisiä aktiivisia KD-nuoria. Otanta toki jää niin pieneksi, että pidemmälle meneviä johtopäätöksiä tämän aineiston pohjalta on vaikea tehdä.

 

KD Nuorten hallituksen jäsenten keski-ikä vuonna 2014 on 26,6 vuotta. Pääasiallisesti 18–31-vuotiaita ihmisiä yhteen kokoavalle järjestölle luku on korkeahko, muttei mitenkään hälyttävä.

 

Ehkä osin keski-ikääkin heijastellen hallitusta yhdistää huomattavan korkea koulutustaso. 11 jäsenestä peräti yhdeksän on suorittanut joko alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon. Ylijäävät kaksi ovat hekin hyvää vauhtia opiskelemassa kohti maisterintutkintoa.

 

Tilanne oli minunkin aikanani ehkä samansuuntainen siinä mielessä, että oikeat duunarit olivat harvinaisia. Valtaosa opiskeli yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Toisaalta tutkinto oli ehkä parilla kolmella henkilöllä niistä hallituksista joiden puheenjohtaja olin, KD Nuorten puheenjohtajana vuosina 2008–2009 toiminut Mikael Viitala pohtii.

 

Talouspoliittisissa näkemyksissä KD Nuorten sisällä on hieman hajontaa. Pääasiallisesti KD Nuori kuitenkin uskoo yrittäjyyden voimaan, sosiaaliseen markkinatalouteen ja tasapainoiseen finanssipolitiikkaan.

 

Tämän huomioiden ja silmällä pitäen järjestön viime vuosien kannanottoja, joissa on puolustettu niin perintöveron poistamista, Nato-jäsenyyttä, Tanskan työmarkkinaratkaisua kuin eurooppalaista kristillisdemokratiaa, KD Nuoret vaikuttaa jokseenkin keskustaoikeistolaiselta joukolta.

 

Mutta linjauksissa näkyvät tarkan talouspolitiikan ja turvallisuuspoliittisen painotuksen lisäksi myös pehmeämmät kysymykset, kuten perhepolitiikka sekä sosiaali- ja terveysasiat.

 

Millainen maailmankatsomus tuottaa tällaisia poliittisia näkemyksiä? Koetin ottaa asiasta selvää ja porautua kahden eri aktiivisen KD Nuoren psyykeen sisään.

 

 

 

Remo

 

Tapaus 1 – Remo, 25 vuotta

 

Lapsuus Kirkkonummella oli onnellinen. Uninen omakotialue, toimivat palvelut ja lapsiperheet, niiden elementtien keskellä Remo Ronkainen vietti lapsuutensa.

 

Kun Ronkainen syntyi toukokuussa 1989, Euroopassa elettiin kylmän sodan murrosvaihetta. Jo syyskuussa Berliinin muuri murtui. Kirkkonummella elettiin kasvun vuosien alkuvaihetta. Keskiluokkaisia ihmisiä houkutellut kunta kehittyi silmissä.

 

Olihan se turvallinen ympäristö, sellainen lapsiperheen unelma. Lapsuus kului aika pitkälti jalkapalloa pelatessa, Ronkainen muistelee.

 

Tätä nykyä opintojaan Helsingin yliopistossa lopetteleva Ronkainen asuu Turussa. Keväällä pitäisi valmistua sekä papin että opettajan pätevyydellä. Gradu on jo palautettu teologiseen tiedekuntaan.

 

Meininki on nuorenmiehen omien sanojen mukaan hyvä. Ehkä tästä syystä aikaa löytyy enenevässä määrin myös yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle.

 

KD tuntuu oikealta vaihtoehdolta. Se on ihmisarvoa korostava puolue. KD Nuoriin oli helppoa lähteä mukaan, koska siellä oli hyviä tyyppejä.

 

Kun Ronkaiselta kysyy, onko hän keskustaoikeistolainen, vastaukseksi saa nyökkäyksen.

 

Vasemmiston ongelma ei ole sinänsä hyvässä tahdossa, vaan ajoittaisessa naiiviudessa. Perinteisesti vasemmiston politiikkalinjauksista puuttuu tietty realismi.

 

No, vasemmistoliitto ei ollut meilläpäin varmaan kovin iso peluri. KD:n linjauksissa on sopivasti keskustaoikeistolaisuutta; perhekeskeisyyttä, vapautta ja yrittäjyyttä.

 

Nimenomaan yrittäjiä Ronkainen arvostaa.

 

Yrittäjyydessä on kyse Suomen tulevaisuudesta. Arvostan jokaista, joka on valmis lähtemään siihen mukaan. Sen sijaan, kun Ronkaiselta utelee konservatiivisuudesta, mies miettii hetken.

 

Kyllä olen, mutta hyvä, kun otit puheenaiheeksi asian. Nykyään konservatiivisuus ymmärretään turhan kapeaalaisesti. Moni tärkeä asia jää käsitteen ulkopuolelle, jos konservatiivisuudessa on kyse vain uskonnon opetuksen määrästä, Ronkainen kärjistää tietoisesti.

 

Aivan kuin toimittajan keskittymistä koetellen Ronkainen miettii hetken, ennen kuin jatkaa.

 

Konservatiivi on nyky-yhteiskunnassa latautunut termi. Todellisuudessa siihen sisältyy paljon ulottuvuuksia. Maanpuolustuskin liittyy viime kädessä arvokonservatiivisuuteen, hän huomauttaa.

 

Maanpuolustus ja turvallisuuspolitiikka ovatkin ymmärrettävän tärkeitä aiheita Ronkaiselle.

 

Kun lähdin armeijaan, faija kannusti vetämään täysillä. Pidin kokemuksesta todella paljon. Ensimmäiseen puoleen vuoteen ei hajottanut kertaakaan. Loppua kohden niitäkin hetkiä toki tuli.

 

Peruskoulutuskauden ja aliupseerikoulun kautta tie johti Haminaan reserviupseerikoulutukseen. Kokelaaksi valmistututtuaan Ronkainen aloitti työskentelyn varusmiespappina. Ennen varusmiespalvelusta suoritetut teologiset opinnot antoivat tähän sauman.

 

Varusmiespalveluksen jälkeen hänellä on ollut mahdollisuus työskennellä sotilasdiakonina. Ronkainen ei näe täyttä pasifismia yhteiskunnallisesti kestävänä vaihtoehtona.

 

Sota ei tietenkään ole millään tavalla hyvä asia. Silti demokraattisella valtiolla on perusteltua olla omat puolustusvoimat, Ronkainen alleviivaa.

 

Palataan 1990-luvulle ja Kirkkonummelle. Keskiluokkainen tausta ja turvallinen ympäristö takasivat sen, että vielä lapsuudessa köyhyyden kaltaiset sosiaaliset ongelmat jäivät kaukaisiksi. Kun ikää kertyi, piirit ja elämänympäristö kasvoivat. Samalla elämänkatsomus laajeni. Myös yhteiskunnallinen vähäosaisuus ja sosiaaliset ongelmat avautuivat silmien eteen.

 

Lukioikäisenä Helsinki tuli tutummaksi ja näki myös kolikon kääntöpuolen, mies muistelee.

 

Ronkaista tuntevat pitävät häntä sosiaalisena, ennakkoluulottomana ja ystävällisenä; aidosti suvaitsevaisena ihmisenä, joka osaa kohdata mielenkiinnolla uusia ja erilaisia ihmisiä. Ronkaisesta näkyy selvästi analyyttinen ja rationaalinen elämänote. Asioita pohditaan ja uudet näkökulmat otetaan vastaan. Tyyli on keskusteleva.

 

Olen ehkä vähän kiinnostunut kaikesta, Ronkainen naurahtaa. Ronkainen saa asioita aikaan, mutta välillä tehokkuus näkyy myös kärsimättömyytenä. Itse hän toivoisi olevansa kärsivällisempi.

 

 

Milka

 

Tapaus 2 – Milka, 28 vuotta

 

Jo lukioikäisenä keräilin kansanedustajien nimikirjoituksia, nuorinainen paljastaa heti kärkeen.

 

Tavallaan tieto ei yllätä. Milka Taivassalo on aina arvostanut todellisia vaikuttajia. Hän tietää, miten epäkiitollista poliitikon työ välillä on.

 

Erityisen paljon ihailen viihdepuolelta politiikkaan siirtyneitä naiskansanedustajia, jotka ovat saavuttaneet uskottavan poliitikon aseman, Milka jatkaa. Nykyään KD Nuorten pääsihteerinä työskentelevä Taivassalo on aina uskaltanut unelmoida suuria.

 

Jotkut unelmat ovat olleet suoraan sanoen suuruudenhulluja. Ala-asteella haaveilin siitä, että olisin ensimmäinen suomalainen astronautti.

 

Taivassalo kuitenkin uskoo, että pieni naiivius voi olla myös vahvuus. Kun siihen yhdistää ulospäinsuuntautuneisuuden ja ennakkoluulottomuuden, lähtökohdat suuriinkin unelmiin lienevät valmiit.

 

Nykyistä pääsihteerin paikkaansa Taivassalo kutsuu unelmatyöksi.

 

En voisi kuvitella parempaa työtä, hän kommentoi.

 

Energinen ja tehokas pääsihteeri on yllättänyt usein sitoutuneisuudellaan työyhteisönsä muut jäsenet ja erityisesti nuorisojärjestön puheenjohtajat.

 

Huhut kertovat, että Taivassalo on parhaimmillaan valmistellut kuukauden putkeen KD Nuorten liittokokouksen asioita. Epävarmaa on, poistuiko pääsihteeri kertaakaan työhuoneestaan tuon ajanjakson kuluessa. Voi olla, että huhut liioittelevat hieman. Mutta vain hieman.

 

Välillä tämä työ käy vähän turhankin tärkeäksi. Joskus asioita oppii kantapään kautta. Ehkä pitäisi opiskella asioita ja perehtyä kärsivällisesti, intoa kun on sitten enemmänkin, Taivassalo pohtii.

 

Hän on aito maaseudun lapsi, nuoruutensa Savossa viettänyt. Ei liene yllättävää, että Taivassalo suhtautuu intohimoisesti maatalouteen ja maatalouspolitiikkaan.

 

Kun työ kutsui Helsinkiin, kaupunki ei houkutellut. Miellyttävä asunto löytyi nurmijärveläiseltä hevostilalta – riittävän läheltä kaupunkia, sopivasti maaseudun rauhasta.

 

Joskus keskustalaiset kosiskelevat mukaan touhuihinsa. Sitä maatalouspolitiikkaa voi tehdä kyllä kristillisdemokraateissakin, Taivassalo toteaa.

 

Taivassalolla on yllättävä sivutyö. Politiikan ohella hän työskentelee Pinup.fi -mallitoimistossa.

 

Palaute työstäni mallina on ollut kannustavaa. Monet puolueen keskeiset toimijat ovat olleet innostuneita asiasta.

 

Kristillisdemokraatit ei puolueena todellakaan ole suuressa huudossa Suomessa. Erityisen vähän kiinnostusta kristillisdemokraattista politiikkaa kohtaan osoittavat nuoret. Tästä huolimatta Taivassalo uskoo kristillisdemokratian potentiaaliin ideologiana.

 

Kun lähdin mukaan politiikkaan, minulle KD oli ainoa vaihtoehto, johon saatoin luottaa keskeisissä politiikkakysymyksissä.

 

On selvää, että ajat ovat vaikeat. Tarvitsemme eurooppalaista uskottavuutta. Kannatuksemme on tällä hetkellä murto-osa potentiaalistamme.

 

Mitä Taivassalo tarkoittaa potentiaalilla?

 

Muissa puolueissa on paljon ihmisiä, jotka politiikan linjojen puolesta voisivat toimia meillä. Heille emme vain ole uskottava vaihtoehto. Pienen puolueen hartioiden leveys ei riitä, hän valottaa näkemyksiään.

 

Sinänsä kristillisdemokraattisesti ajattelevia ihmisiä Suomessa on runsaasti, jopa nuorten parissa. Puolueessa pääsihteerille olennaisinta ovatkin ihmiset. Ehkä ajoin stereotyyppiset, usein erilaiset ja varmasti yleisiä ennakkoluuloja suuremmat persoonat.

 

KD Nuorissa vaikuttavat ne kristillisdemokraattiset nuoret, jotka siellä tekevät asioita. Haluan olla tässä leirissä ennen kaikkea näiden ihmisten tähden.

Ei vastauksia

    Vastaa

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.