Uutiset

KD Nuorten aloite EU:n ulkorajojen vahvistamisesta hyväksyttiin Euroopan kansanpuolueen nuorisojärjestön kokouksessa

Euroopan kansanpuolueen (EPP) nuorisojärjestö YouthEPP on hyväksynyt lauantaina 5.12.2015 kokouksessaan Kiovassa KD Nuorten esittämän aloitteen EU:n ulkorajojen vahvistamisesta ja turvaamisesta. Aloite lähetetään Euroopan komissiolle.

Aloitteessa korostetaan, että Euroopalla on velvollisuus auttaa hädässä olevia ja kriisimaita. KD Nuoret vaatii samalla aloitteessaan, että Euroopan unionin tulisi toteuttaa mahdollisimman pikaisesti yhtenäistä linjaa pakolaiskriisissä.

Tämä tarkoittaa, että turvapaikkaprosessia on määrätietoisesti nopeutettava koko EU:ssa. Samalla turvalliseksi luokitelluista maista tulevia on palautettava lähtömaihinsa. Myös EU:n ulkorajojen valvonnan vahvistaminen mm. rajavalvontaa tehostamalla on tärkeä askel terrorisminvastaisessa taistelussa. Valtioilla onkin oltava laajemmin tietoa Schengen-alueelle saapuvista henkilöistä.

YouthEPP:n kokoukseen Kiovassa KD Nuorten edustajana osallistui nuorisojärjestön hallituksen jäsen Juha Richter. “Euroopan unionin on korkea aika ottaa määrätietoisesti käyttöön keinoja, joilla turvataan EU:n ulkorajoja. Nyt suurimmassa hädässä olevat jäävät liian usein ilman riittävää apua. Nykyjärjestelmää selvästi parempi vaihtoehto olisi auttaa pakolaisia paikan päällä tai Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestö UNHCR:n kiintiöjärjestelmän kautta”, Richter vetoaa.

KD Nuoret valmisteli aloitteen yhdessä Unkarin Fidelitas -nuorisojärjestön kanssa kymmenien eurooppalaisten nuorisojärjestöjen tuella. Euroopan parlamentin suurimman ryhmän EPP:n nuorisojärjestö YouthEPP:llä on 1,6 miljoonaa jäsentä ympäri Eurooppaa. Suomesta järjestöön kuuluvat KD Nuorten lisäksi Kokoomusnuoret.

Lisätiedot:

Remo Ronkainen
KD Nuorten puheenjohtaja
+358 50 595 8819
puheenjohtaja@kdnuoret.fi