Browsing Category

Kannanotto

Kannanotto

KD Nuoret: Poliitikot HX-hankkeen kimpussa liian varhain

Hornet-keskustelu käy jälleen vilkkaana. KD Nuorten vuosikokous keskusteli asiasta jo syksyllä ja otti asiaan kantaa seuraavasti. Vuosikokouksen kannanotto on edelleen varsin ajankohtainen.

KD Nuorten mielestä poliitikot eivät ole oikeita henkilöitä arvioimaan eri vaihtoehtojen vaikutusta Suomen kokonaispuolustukselle. Tähän ainoat oikeat henkilöt ovat puolustusvoimien asiantuntijat.

Uudet hävittäjät ovat tämän hallituskauden suurin yksittäinen hankinta ja myös puolustusvoimien historian suurin hankinta. 

HX-hankkeen tarkoitus on korvata ilmapuolustuskyky täysin. Hävittäjät ovat kehittyneet merkittävästi viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana, ja ilmapuolustukseen on tullut uusia ulottuvuuksia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että iskukykyistä rautaa ei ilmassa tarvittaisi. 

HX-hanke on kooltaan niin merkittävä hanke, että sillä on valtava taloudellinen ja poliittinen vaikutus. Tästä johtuen poliitikkojen ei tulisi tässä vaiheessa spekuloida puoleen tai toiseen kokonaisratkaisun toimittajista tai koneiden määrästä, koska sillä voi olla haitallinen vaikutus HX-hankkeen tarjouskilpailuun. Politiikkojen aika keskustella hankinnasta on vasta, kun riippumaton esitys tulee eduskunnan ja puolustusvaliokunnan käsiteltäväksi. 

Ei vaaranneta Suomen turvallisuutta politikoinnilla!

Lisätietoja:

Annika Lyytikäinen,
KD Nuorten puheenjohtaja
annika.lyytikainen@kdnuoret.fi
+358 50 312 3037

Kannanotto

KD Nuoret: Hallituksen tiedotuksen oltava yksiselitteistä poikkeusoloissa

Elämme poikkeusaikaa, jonka kuluessa tarvitsemme hallituksen tasolta selkeää tiedotusta ja viestintää. Tänä keväänä elämäämme ovat ohjanneet erilaiset rajoitteet, osan niistä ollessa ainoastaan suosituksia. Esimerkiksi vanhusten ei ole ollut pakollista pysyä kotonaan ja Suomesta on ollut edelleen mahdollista matkustaa maan rajojen ulkopuolelle, vaikka hallitus on viestinnällään antanut ymmärtää toisin. KD Nuoret katsoo, että hallituksen viestintä on jättänyt epäselväksi, milloin on kyse kiellosta ja milloin suosituksesta.

Osa kansasta on ollut siinä käsityksessä, että heidän perusoikeuksiaan on rajoitettu laeilla, vaikka todellisuudessa on ollut kyse suositusmuotoisista ohjeistuksista”, KD Nuorten 1. varapuheenjohtaja Ami Rajala toteaa.

KD Nuoret vaatii hallitukselta tästä eteenpäin selkeää viestintää, jolloin suosituksista puhutaan suosituksina ja lain nojalla velvoittavista rajoitteista puhutaan kieltoina.

Kansalaisen on poikkeusoloissa, erityisesti niiden jatkuessa pidempään, saatava tietää oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan selkeästi, eikä tiedotuksessa saa käyttää harhaanjohtavia ilmaisumuotoja”, Rajala muistuttaa.

KD Nuoret korostaa, että tarve voida luottaa päättäjiin korostuu poikkeusoloissa. Kansan usko hallitusta kohtaan voi alkaa horjua, mikäli tiedotustapoja ei korjata. Oikeusvaltion tarkoitus jää täyttymättä, jos hallituksen viestintä johtaa ihmisiä harhaan perustavanlaatuisten oikeuksien ja velvollisuuksien osalta. KD Nuoret haluaa kuitenkin muistuttaa, että vaikka perustuslain takaamat perusoikeudet ovat voimassa myös poikkeusaikoina, on kansalaisten syytä noudattaa pakottavien rajoitteiden ohessa myös hallituksen suosituksia, jotta koronavirustilanne saadaan mahdollisimman nopeasti kuriin.

Lisätietoja:
Ami Rajala,
KD Nuorten 1. varapuheenjohtaja
ami.rajala@kdnuoret.fi
+358 40 753 5076

Kannanotto

Nuoriso- ja opiskelijajärjestöt: Nuorten turvallinen osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan turvattava

Tiistaina 12.5. julkisuuteen nousi Vasemmistonuorten suljetusta Facebook-ryhmästä tehty tietovuoto, missä noin 600 nuoren henkilöprofiili on tietoineen ladattu oikeudessa kielletyn uusnatsijärjestö Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen sivuille. Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt näkevät tilanteen erittäin huolestuttavana ja tuomitsevat jyrkästi henkilölistan rakentamisen. Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt vaativat, että nuorten oikeus osallistua demokraattiseen toimintaan ilman vainon uhkaa on Suomessa turvattava.

“Vapaassa demokratiassa jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ilman pelkoa vainon uhasta. Viranomaisten resursseja tulee parantaa, jotta kohdennettuun häirintään kyetään nykylainsäädännön puitteissa tehokkaammin puuttumaan. Yhteiskunnallinen häirintä olisi aika ottaa myös juridisesti vakavasti, jotta nuorten turvallinen demokraattinen toiminta on mahdollista tänään ja tulevaisuudessa”, nuoriso- ja opiskelijajärjestöt linjaavat.

Nuorten osallistuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ei ole tänäkään päivänä itsestäänselvyys. On sanomattakin selvää, että vaikuttamisesta kiinnostuneiden nuorten joutuminen tällaiseen vaaraan ei rohkaise osallistumaan julkiseen toimintaan. Uusfasistiset liikkeet ovat kerta toisensa jälkeen loukanneet tätä vapautta kylväen pelkoa väkivallasta sekä vainosta. PVL:n kaltaisten järjestöjen toiminnan ei voida antaa jatkua ja kielletyt verkostot on asetettava vastuuseen teoistaan”, nuoriso- ja opiskelijajärjestöt päättävät.

Lisätietoja:

Annika Lyytikäinen, KD Nuorten puheenjohtaja
+358 50 3123037, annika.lyytikainen@kdnuoret.fi

Liban Sheikh, Vasemmistonuorten puheenjohtaja
+358 50 5019721, liban@vasemmistonuoret.fi

Anna Lemström, Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja
+358 45 6397273, puheenjohtaja@vasemmisto-opiskelijat.fi

Amandan Pasanen,
+358 40 9611330, amanda.pasanen@vihreatnuoret.fi
Brigita Krasniqi,
+358 45 1312554, brigita.krasniqi@vihreatnuoret.fi
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton tasa-arvoiset puheenjohtajat

Frida Sigfrids, RKP-nuorten puheenjohtaja
+358 40 5910874, frida.sigfrids@su.fi

Matias Pajula, Kokoomusnuorten puheenjohtaja
+358 50 5753347, matias.pajula@kokoomusnuoret.fi

Jeremias Nurmela, Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja
+358 44 2907595, jeremias.nurmela@kokoomusopiskelijat.fi

Hanna Markkanen, Keskustanuorten puheenjohtaja
+358 50 3846820, hanna.markkanen@keskustanuoret.fi

Miriam Putula, Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja
+358 50 3897260, miriam.putula@keskustaopiskelijat.fi

Mikkel Näkkäläjärvi, Demarinuorten puheenjohtaja
+358 40 0765002, mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi

Heidi Miettinen, Demariopiskelijoiden puheenjohtaja
+358 45 1129299, heidi.miettinen@sonk.fi


Kannanotto

Poliittiset nuorisojärjestöt: “Emme tee yhteistyötä fasistien kanssa”

Kokoomusnuoret, Demarinuoret, Keskustanuoret, Vihreät nuoret, Vasemmistonuoret, KD Nuoret ja RKP-nuoret tuomitsevat Perussuomalaisten riveissä esiintyvän fasismin.

Perussuomalaisten nuorten toinen varapuheenjohtaja julisti Virossa (23.2.) Etnofuture IV -tapahtuman puheenvuorossaan olevansa fasisti, etnonationalisti ja traditionalisti. Jalonen vahvisti asian STT:lle maanantaina. Perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Asseri Kinnunen ei ole tuominnut Jalosen puheita tai irtisanoutunut niistä.

Poliittiset nuorisojärjestöt korostavat, että niiden toiminta pohjaa liberaalin demokratian ja ihmisoikeuksien puolustamiseen. “Emme voi missään tapauksessa tehdä yhteistyötä fasistisiksi julistautuvien henkilöiden tai järjestöjen kanssa“, sanovat järjestöjen puheenjohtajat.

Demokratiaa ja ihmisten perusoikeuksia polkevalla fasismilla ei ole sijaa meidän Suomessamme. Vaadimme, että PS ja PS-nuoret putsaavat riveistään fasistiset ja etnonalionalistiset voimat. Ennen sitä millekään yhteistyölle ei ole minkäänlaisia edellytyksiä“, toteaa Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula.

Jos demokratiaa puolustavat poliittiset voimat eivät olisi ryhtyneet sisällissodan jälkeen yhteistyöhön, Suomi tuskin olisi kehittynyt pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi ja liberaaliksi demokratiaksi. Demokratia on aina hauras ja tänäkin päivänä tarvitaan työtä kaikenlaisia sortoaatteita vastaan”, Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi vetoaa.

Ihmisarvo on jakamaton – aikamme tarvitsee ihmisoikeuksien ja demokratian puolustajia. Historiasta löytyy vakavia esimerkkejä siitä, mihin fasistiset voimat ovat johtaneet. Vaadimme, että PS-nuoret puhdistavat rivinsä fasistisista voimista“, toteaa Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen.

Fasismin ja rasismin nousulle tulee pistää loppu. Ne eivät kuulu liberaaliin ja ihmisoikeuksia kunnioittavaan demokratiaan. Etnonationalismi on ollut termi, jolla on yritetty piilottaa rasismi ja fasismi. Viimeistään nyt olisi syytä uskoa, että tämä liike tekee ihmisvihamielistä politiikkaa.“, sanovat Vihreiden nuorten puheenjohtajat Brigita Krasniqi ja Amanda Pasanen.

Vasemmistonuoret ovat vastustaneet fasismia jo vuodesta 1944, sillä ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymyksiä. Fasismi kytkeytyy tiiviisti rasismiin, jota lujitetaan dis-informaatiolla sekä edesautetaan viimeksi Saksan Hanaussa nähtyä poliittisen terrorin ilmapiiriä”, tiivistää Vasemmistonuorten puheenjohtaja Liban Sheikh.

Fasismi on totalitarismia, sananvapauden kaventumista ja viattomia uhreja. On sanomattakin selvää, ettei isänmaan asiaa ajava nuorisojärjestö voi ajaa sellaista“, sanoo KD Nuorten puheenjohtaja Annika Lyytikäinen.

Fasismi ja etnonationalismi eivät kuulu Suomalaiseen yhteiskuntaan ja meidän on tuomittava kaikki siihen liittyvät kannanotot. Me emme tee kompromisseja ihmisoikeuksista ja siksi lopetamme yhteistyön PS-nuorten kanssa kunnes fasistit ovat poissa”, sanoo RKP-nuorten puheenjohtaja Frida Sigfrids.

Lisätiedot:

Matias Pajula
puheenjohtaja, Kokoomusnuoret
matias.pajula@kokoomusnuoret.fi
+358 505 753 347

Hanna Markkanen
puheenjohtaja, Keskustanuoret
hanna.markkanen@keskustanuoret.fi
+358 50 384 6820

Brigita Krasniqi
puheenjohtaja, Vihreät nuoret
brigita.krasniqi@vihreatnuoret.fi
0451312554

Amanda Pasanen
puheenjohtaja, Vihreät nuoret
amanda.pasanen@vihreatnuoret.fi
040 9611330

Liban Sheikh
puheenjohtaja, Vasemmistonuoret
liban@vasemmistonuoret.fi
050 5019721

Annika Lyytikäinen
puheenjohtaja, KD Nuoret
annika.lyytikainen@kdnuoret.fi
+358 50 312 3037

Frida Sigfrids
puheenjohtaja, RKP-nuoret
frida.sigfrids@su.fi
+358 40 5910874

Mikkel Näkkäläjärvi
puheenjohtaja, Demarinuoret
mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi
+358400765002

Kannanotto

Pohjanmaan KD Nuoret: Hallitus ei saa katsoa vierestä Kontulan toimia Israelissa

Pohjanmaan KD Nuoret tuomitsee jyrkästi Vasemmistoliiton kansanedustajan Anna Kontulan toimet Israelissa. Kontula osallistui mielenilmaukseen, jossa oli tarkoitus vastustaa Suomen asekauppaa Israelin kanssa leikkaamalla Gazan ja Israelin väliseen piikkilanka-aitaan reiän.

“Käsittämätöntä toimintaa kansanedustajalta ja jälleen osoitus siitä, että Suomessa vasemmistoon kallistuvat puolueet pitävät sisällään hyväksyttävänä kansalaistottelemattomuutta”, Pohjanmaan KD Nuoret pitää kummallisena, että Vasemmistoliitto hyväksyy edustajansa toimet, jotka epäsuorasti tukevat Gazan alueella hallitsevaa, EU:n ja monien muiden kansainvälisten toimijoiden terroristijärjestöksi luokittelemaa Hamasia.

“Ei ole kansanedustajamme asia mennä toiseen maahan toimimaan lainvastaisesti. Tällainenko toimintamalli on tapa, jolla hallitus, Vasemmistoliitto etunenässä, haluaa lähestyä vaikeaa ja monimutkaista ulkopoliittista ongelmaa? Hallituksen on tuomittava tällainen toiminta”, Rajala jatkaa.

Kannanotto

Kaikki Raamattua levittävät tahot tutkinnan kohteeksi

Päivi Räsäsen Raamattua siteeraavien ja tulkitsevien julkaisujen jouduttua toistamiseen tutkinnan kohteeksi KD Nuoret haluaa julkisesti huomauttaa, että Suomessa toimii taho, joka Räsästäkin merkittävästi laajemmassa mittakaavassa jakaa näitä kansanryhmää vastaan mahdollisesti kiihottavia tekstejä.

“Käsityksemme mukaan Suomen evankelis-luterilainen kirkko jakaa Raamattuja ja sen oppeja jatkuvasti ja huolestuttavan suuressa mittakaavassa. Esimerkiksi rippikoulun kautta Raamattuja on jaettu vuonna 2019 yli 45 000 15-vuotiaalle suomalaisnuorelle. Lisäksi Raamattua luetaan ja tulkitaan julkisissa jumalanpalveluksissa, joista myös osa lähetetään Suomen Yleisradion kanavilla, joka sunnuntai.”, valaisee KD Nuorten puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittu Annika Lyytikäinen.

KD Nuoret väittää, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ohella myös monet muut tahot asettavat yleisön saataville, levittävät muutoin yleisön keskuuteen tai pitävät yleisön saatavilla Raamattuja, sen sisältöä ja tulkintoja. Tällaisia tahoja ovat KD Nuorten tietojen mukaan kaikki muutkin Raamattuun oppinsa perustavat kristilliset kirkot, mutta myös kirjakustantamot, kirjakaupat ja kirjastot.

KD Nuoret huomauttaa lisäksi, että perinteiseen kristilliseen oppiin kuuluu myös käsitys siitä, että kaikki ihmiset ovat syntisiä ja tarvitsevat parannusta. Tämä näkemys muistuttaa huolestuttavalla tavalla Päivi Räsäsen ulostuloja ja sitä voidaan ilmeisesti täten pitää vihapuheena ei vain vähemmistöjä, vaan koko ihmiskuntaa vastaan.

“Nyt tuulta purjeisiin ottanut tulkinta laista kiihottamisesta kansanryhmää vastaan kaventaa sananvapautta. Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan, alkaako poliisille tulvia rikosilmoituksia ja nettivihjeitä myös muista Raamatun sisältöä levittävistä toimijoista. Mieluummin näemme tietysti, että lain tulkinta ei kaventaisi kaikille kuuluvaa sanan- ja uskonnonvapautta.” Lyytikäinen jatkaa.

KD Nuoret haluaa osoittaa tukensa puolueen pitkäaikaiselle kansanedustajalle, Päivi Räsäselle. Yksilönvapauksista vaikuttavimman, eli sananvapauden, tulee olla turvattu jatkossakin ja tätä vapautta rajoittavien ajojahtien on loputtava.

Lisätietoja:

Annika Lyytikäinen
KD Nuorten 2. varapuheenjohtaja
KD Nuorten puheenjohtaja 1.1.2020 alkaen

annika.lyytikainen@kdnuoret.fi
050 465 3361

Viljami Haavisto
KD Nuorten pääsihteeri
viljami.haavisto@kdnuoret.fi
050 543 9845

Kannanotto

Tiukempi ote villisioista

KD Nuorten vuosikokouksen julkilausuma.

KD Nuorten mukaan Suomen luonnolliseen riistakantaan kuulumattoman villisian leviäminen Suomessa on pysäytettävä. Ruotsissa käsiin räjähtänyt villisikakanta on aiheuttanut suuria vahinkoja erityisesti maataloudelle ja liikenteelle, ja samat seuraukset voivat toteutua myös Suomessa. Koska kyseessä on vieraslaji, ei sillä ole Suomessa juurikaan luonnollisia uhkia, jotka vähentäisivät kantaa. Lisäksi villisiat lisääntyvät nopeasti, ja niitä tulee jatkuvasti Venäjältä lisää.

Villisian maataloudelle ja liikenteelle aiheuttamaa haittaa kuitenkin vielä paljon suurempi uhka on afrikkalainen sikarutto; tauti, joka leviää villisikojen kautta, ja jota myös ihmiset voivat levittää. KD Nuoret näkee, että jos rutto pääsee leviämään Suomeen, seuraukset kotimaiselle lihantuotannolle olisivat katastrofaaliset. Tuhansia terveitä sikoja jouduttaisiin lopettamaan taudin leviämisen estämiseksi ja kansantaloudelliset seuraukset olisivat valtavat. 

KD Nuoret näkee, että taudin leviäminen Suomeen on vain ajan kysymys, jos ei ryhdytä määrätietoisesti ennaltaehkäiseviin toimiin taudin estämiseksi. Siksi villisikojen ruokinta paikoilta, joissa ei metsästetä, tulisi kieltää ja villisikojen metsästys vapauttaa täysin. KD Nuoret ehdottaa näytepalkkion korottamista sekä näytteiden oton kouluttamista riistanhoitoyhdistyksille, joiden alueella on villisikoja. Trikiinitestejä ja lihan laatutestejä tulisi tukea niiden riistanhoitoyhdistysten alueilla joilla kanta on liian suuri, jotta riistaliha olisi myyntikelpoista.

KD Nuoret korostaa, että näillä toimilla ei ole tarkoitus täysin hävittää koko villisikakantaa, vaan tavoite on pitää kanta niin harvana, että afrikkalaisen sikaruton leviäminen itärajalta villisikojen kautta estetään.

Lisätiedot:

Leo Byskata
KD Nuorten hallituksen varajäsen 1.1.2020 alkaen.
leo.byskata@kdnuoret.fi
050 495 8777

Kannanotto

Maksuton ehkäisy kaikille suomalaisnuorille

KD Nuorten vuosikokouksen julkilausuma

KD Nuorten vuosikokous vaatii, että ilmaista ehkäisyä tarjotaan kaikille suomalaisille nuorille kotipaikasta riippumatta. Väestöliiton mukaan jo 35–45 suomalaista kuntaa tarjoaa maksutonta ehkäisyä asukkailleen vaihtelevin kriteerein.

Ilmaisen ehkäisyn tarjoamisen on todettu vähentävän raskaudenkeskeytysten määrää. Maksutonta ehkäisyä tarjoavissa kunnissa on myös tehty taloudellisia säästöjä aborttimäärien laskiessa. Vantaalla kerätystä seurantatiedosta käy ilmi, että nuorten naisten tekemien aborttien määrä on laskenut nopeasti ilmaisen ehkäisyn tarjoamisen alettua.

KD Nuorten vuosikokous esittää, että maksutonta ehkäisyä tarjotaan 16–25-vuotiaille ehkäisyneuvoloissa kaikkialla Suomessa. KD Nuoret ehdottaa myös, että suomalaisnuorille lisätään tapa- ja arvokasvatusta joka lisää vastuullisuutta. Maksuttomalla ehkäisyllä hoidetaan ongelmaa, mutta ei juurisyitä.

Lisätiedot:

Annika Lyytikäinen
KD Nuorten 2. varapuheenjohtaja
puheenjohtaja 1.1.2020 alkaen
annika.lyytikainen@kdnuoret.fi

Kannanotto

Fidesz-partiets plats finns inte i EPP – EU:s värderingar är inte till salu

KD Unga kräver att EPP slänger ut Fidesz-partiet. Fidesz, som har makten i Ungern, har upprepade gånger brutit mot den Europeiska unionens grundvärderingar. Ungern, precis som alla andra medlemsländer i unionen, har bundit sig vid dessa grundvärderingar då de anslutit sig till EU. EPP, den största partigrupperingen i Europaparlamentet, bör visa att Fidesz-partiets verksamhet inte är godkännbar.

I Ungern har landets rättsväsendes oberoende försvagats, den akademiska friheten och pressfriheten har begränsats och minoriteters rättigheter har försämrats. Dessutom har landet, styrt av Fidesz, varit under EU:s uppsyn gällande missbruk av offentliga medel och omänsklig behandling av asylsökande. Även om den ungerska regeringen ofta pekar skyllande mot unionen gynnas landet i verkligheten betydligt av att tillhöra unionen, eftersom Ungern är ett av de länder som får mest stöd ur unionens sammanhållningsfond.

EPP ska sparka ut Fidesz-partiet om de inte går med på att ändra sina tillvägagångssätt. EPP ska visa att EU:s värderingar inte är till salu.

KD Unga är ursprunglig medlem i EPP:s ungdomsorganisation YEPP. Kristdemokraterna i Finland godkändes som full medlem i EPP förra våren. EPP samlar de kristdemokratiska partierna och centern-högerpartierna från hela Europa. 

För mera information vänligen kontakta:

Annika Lyytikäinen
2. vice ordförande, KD Unga
050 465 3361
annikalyytikainen@hotmail.com

Kannanotto

Fidesz-puolueen paikka ei ole EPP:ssä – EU:n arvot eivät ole kaupan

KD Nuorten vuosikokouksen julkilausuma

KD Nuoret vaatii Fidesz-puolueen erottamista EPP:stä. Unkarissa valtaa pitävä Fidesz-puolue rikkoo
toistuvasti Euroopan unionin perusarvoja. Unkari, kuten kaikki muut unionin jäsenmaat, ovat sitoutuneet
näihin arvoihin liittyessään EU:n jäseneksi. Euroopan parlamentin suurimman puolueryhmittymän EPP:n
tulee osoittaa, ettei Fideszin toiminta ole hyväksyttävää.

Unkarissa on Fideszin johdolla muun muassa heikennetty maan oikeuslaitoksen riippumattomuutta,
rajoitettu akateemista- ja lehdistönvapautta sekä vähemmistöjen oikeuksia. Sen lisäksi maa on ollut EU:n
syynissä varojen väärinkäytöstä ja turvapaikanhakijoiden epäinhimillisestä kohtelusta. Vaikka Unkarin
hallituksen syyttävä sormi osoittaa useasti unionin suuntaan, maa hyötyy tosiasiassa merkittävästi unioniin
kuulumisesta, sillä se on yksi niistä jäsenmaista, jotka saavat eniten EU:n koheesiovaroja.

EPP:n tulee osoittaa Fidesz-puolueella ovea, mikäli se ei suostu muuttamaan toimintatapojaan. EPP:n on näytettävä, että EU:n arvot eivät ole kaupan.

KD Nuoret on EPP:n nuorisojärjestön YEPP:n perustajajäsen. Suomen Kristillisdemokraatit hyväksyttiin EPP:n
täysjäseneksi viime keväänä. EPP kokoaa alleen kristillisdemokraattiset ja keskusta-oikeistolaiset puolueet
ympäri Eurooppaa.

Lisätiedot:

Elsi Ranta
varapuheenjohtaja, KD Nuoret
+358 50 3101 347
elsi.ranta@kdnuoret.fi