Browsing Category

Kannanotto

Kannanotto

KD Nuoret: Palestiinan tunnustaminen ei ole rauhan ratkaisu

Keskustanuorten valtuuskunta hyväksyi lauantaina 27.6.2020 aloitteen Palestiinan valtion tunnustamisesta. Aikaisemmin tukeaan Palestiinan valtion tunnustamiselle on osoittanut ainakin Vihreät nuoret sekä Vasemmistonuoret. 

KD Nuoret painottaa, että Hamas-johtoista Palestiinan valtiota ei tule tunnustaa. Hamas, joka hallitsee mm. Gazassa, on palestiinalainen islamistinen järjestö ja Palestiinan parlamentin suurin puolue. Hamas kehottaa peruskirjassaan itsensä uhraamiseen, yllyttää Israelin tuhoamiseen sekä juutalaisten surmaamiseen kaikkialla. Mm. EU on luokitellut Hamasin terroristijärjestöksi.

On hämmästyttävää, että ihmisoikeuksien puolesta ja rasismia vastaan äänekkäästi huutavat tahot ovat valmiita tukemaan antisemitistisen tahon valtapyrkimyksiä,” KD Nuoret toteaa. “Palestiinan tunnustaminen nähdään jollakin kummallisella tavalla automaattisena rauhanratkaisuna, jota se ei todellisuudessa ole. Rauhaa ei voida saavuttaa ennen kuin asianosaiset tahot ovat yhdessä päätyneet yhteiseen rauhansopimukseen,” KD Nuoret  jatkaa.

KD Nuoret on toiminut koko olemassaolonsa ajan niin rasismia kuin antisemitismiäkin vastaan ja tästä syystä ei voi kannattaa antisemitistisen Hamasin johtaman Palestiinan valtion tunnustamista.

KD Nuoret näkee, että Palestiinan valtiota ei tule tunnustaa ilman Israelin valtion kanssa neuvoteltua rauhansopimusta ja Palestiinan tunnustusta Israelin oikeudesta olemassaoloon juutalaisena valtiona. Ennen tätä, ei kahden valtion ratkaisulle ole edellytyksiä.

Lisätietoja:

Viljami Haavisto,
KD Nuorten pääsihteeri
viljami.haavisto@kdnuoret.fi
+358 50 543 9845

Kannanotto

Eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt: Nuorille oikeus osallistua päätöksentekoon!

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto, Demarinuoret, Kokoomusnuoret, Keskustanuoret, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto, Vasemmistonuoret, RKP-nuoret ja KD Nuoret vaativat nuorisovaltuustojen toimintaedellytysten takaamista.

Nuorisovaltuustot ovat poliittisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka toimivat omissa kunnissaan ajamassa paikallisten nuorten etuja. Kuntalain 26§ velvoittaa kaikkia kuntia perustamaan nuorisovaltuuston, mutta todellisia vaikutusmahdollisuuksia nuorisovaltuustoilla ei jokaisessa kunnassa ole.

Nuorisovaltuustot edustavat niiden mielipidettä, joilla ei vielä ole mahdollisuutta äänestää. Kuntapäättäjien keski-ikä on noin 8 vuotta kuntalaisten keski-ikää korkeampi ja on tärkeää, että myös nuorten ääni kuuluu päätöksenteossa”, kommentoi Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Matias Mäkiranta.

Nuorisovaltuustojen tärkein vaikuttamiskeino on puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnan toimielimissä. Vuonna 2019 toteutettu nuorisovaltuustoselvitys kuitenkin osoittaa, että nuorten vaikutusmahdollisuudet vaihtelevat kunnittain. On huolestuttavaa, että osassa kunnista nuoret ja nuorisovaltuusto sivuutetaan yhä päätöksenteossa.

Nuoret ovat aliedustettuina kunnallisessa päätöksenteossa, eivätkä alle 18-vuotiaat voi äänestää omaa edustajaansa valtuustoon. Nuorisovaltuustot toimivat linkkinä nuorten ja kuntapäättäjien välillä ja vaikuttavat kunnan toimielimissä tuoden nuorten äänen kunnalliseen päätöksentekoon. Ne antavat nuorille kokemuksia kunnallisesta vaikuttamisesta, innostavat nuoria mukaan kuntapolitiikkaan ja lisäävät nuorten poliittista kiinnostuneisuutta paikallisiin asioihin.

Me eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt vaadimme yhdessä Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton kanssa, että nuorisovaltuustoille myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus kunnan lautakuntiin, kunnanhallitukseen ja kunnanvaltuustoon jokaisessa kunnassa.

Kannustamme jokaista kuntapäättäjää vaikuttamaan omalta osaltaan nuorten vaikutusmahdollisuuksien puolesta ja vaadimme myös, että nuorisovaltuustojen läsnäolo- ja puheoikeudet huomioidaan tulevaisuudessa kuntalaissa. Toivomme, että kunnissa otetaan nuorisovaltuuston ohelle käyttöön myös muita nuorten osallistamistapoja kuten osallistavan budjetoinnin kokeiluita. 

Nuorten osallisuus on lopun viimein yhdenvertaisuuskysymys, jossa punnitaan kuinka arvokkaana kunnat pitävät nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Vaikka nuoria kuullaan usein vain tiukasti esimerkiksi sivistystoimeen liittyen, on todellisuudessa kyse koko kunnan asiasta. Tasavertaisen puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen kaupungin toimielimiin ei edellytä isoja muutoksia, mutta on merkitykseltään suuri periaatepäätös.“, toteaa Demarinuorten varapuheenjohtaja Pinja Perholehto.

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen on tärkeä tavoite, jonka varmasti jokainen poliittinen nuorisojärjestö allekirjoittaa ja jakaa. Siksi on erityisen tärkeää, että teemme yhdessä töitä tavoitteen eteen niin valtakunnan politiikassa kuin jokaisessa kunnassa ja kaupungissa. Nyt on korkea aika saada kaikki puolueet heräämään asian tärkeyteen ja edistämään myös nuorten osallistumismahdollisuuksia politiikkaan, sillä nuoret ovat se ryhmä, jonka elämään päätökset tulevat kaikista eniten vaikuttamaan”, sanoo Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula.

Viime vuosina on otettu hyviä askeleita kohti nuorten parempaa kuulemista heitä koskevassa päätöksenteossa. Nuorisovaltuustot on saatu lähes jokaiseen Suomen kuntaan, ja niille on myös annettu vahvempaa asemaa kuntapolitiikassa. Tätä kehitystä pitää jatkaa, eikä peräpeiliin vilkuilulle pidä antaa sijaa. Nuoria pitää kuulla nykyistä enemmän, ei yhtään vähemmän”, linjaa Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen.

Nuorten on saatava olla mukana päättämässä itseään koskevista asioista ja omasta tulevaisuudestaan. Siksi nuorisovaltuuston edustajilla tulee olla yhtäläiset oikeudet osallistua kunnalliseen päätöksentekoon ympäri Suomen”, toteavat vihreiden nuorten puheenjohtajat Amanda Pasanen ja Brigita Krasniqi.

Demokratian on oltava yhteiskunnallista moninaisuutta edustavaa. Ja nuorten on voitava osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon sekä tiedontuotantoon ja keskusteluihin alueellisesta politiikasta“, tiivistää Vasemmistonuorten puheenjohtaja Liban Sheikh.

Kaikilla nuorilla on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet vaikuttaa omaa ympäristöönsä. Nuoria ei tule vain kuunnella vaan heidän äänensä on myös huomioitava niin kunnan valtuustossa, -hallituksessa sekä -lautakunnissa“, kommentoi RKP-nuorten puheenjohtaja Frida Sigfrids.

Sen lisäksi, että nuoria tulee innostaa kuntavaikuttamiseen, ovat nuoret monen kuntapäättämisen osa-alueen, kuten koulutuksen, paikallisliikenteen ja harrastusmahdollisuuksien asiantuntijoita. Niin kunta kuin nuoret hyötyvät siitä, että nuorisovaltuustoja ei nähdä pelkkänä kunnan maskottina, vaan että nuorten asiantuntemus valjastetaan aidosti kunnan käyttöön”, sanoo KD Nuorten puheenjohtaja Annika Lyytikäinen.

Lisätietoja:
Annika Lyytikäinen,
KD Nuorten puheenjohtaja
annika.lyytikainen@kdnuoret.fi

Kannanotto

KD Nuoret ja Kokoomusnuoret: Mannerheimin patsas kuuluu Mannerheimintielle

Vasemmistonuoret ottivat keskiviikkona 17.6.2020 kantaa Mannerheimin patsaan siirtämiseksi pois Helsingin katukuvasta. KD Nuorten ja Kokoomusnuorten mielestä esitys on järjetön ja osoittaa täydellistä historian tuntemuksen puutetta. Mannerheim muistuttaa suomalaisia ennen kaikkea vapaasta ja itsenäisestä Suomesta. Mannerheimin merkitys suurena suomalaisena on myös kansan parissa kiistaton. Kerta toisensa jälkeen suomalaiset ovat äänestäneet Mannerheimin kymmenen suurimman suomalaisen joukkoon.

Sodat ovat kiistämätön osa Suomen historiaa ja ne ovat jättäneet moniin ikuiset arvet. Arvet eivät kuitenkaan parane sillä, että pyrimme työntämään niitä sivuun ja pyyhkimään niitä historiasta. Mannerheimin patsas muistuttaa meitä kalliista hinnasta, jonka maksoimme siitä vapaasta ja itsenäisestä Suomesta, jossa saamme tänään elää.

Historiasta ei voi valikoida vain kauniita palasia jälkipolville näytettäväksi. Lisäksi patsaiden siirtäminen Suomenlinnaan sijoitettavaan patsaspuistoon kuulostaa paitsi ironiselta, myös epärealistiselta siksi, että kyseessä on kuitenkin suojeltu Unescon maailmanperintökohde.” KD Nuorten puheenjohtaja Annika Lyytikäinen sanoo.

On irvokasta vaatia Mannerheimin patsaan poistamista. Ilman Mannerheimin työtä Suomi olisi osa Venäjää, jossa esimerkiksi vähemmistöjen oikeuksia loukataan eikä niiden eteen edes ole mahdollista tehdä työtä”, muistuttaa Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula.

KD Nuorten ja Kokoomusnuorten mielestä viime päivinä puhuttanut patsaidenpoistamistrendi ei ole kannatettava. Patsaat tuovat historian läsnäolevaksi suomalaisten arkeen eikä historiaa voida kirjoittaa uusiksi patsaita siirtelemällä.

Lisätietoja:

Annika Lyytikäinen,
puheenjohtaja, KD Nuoret
annika.lyytikainen@kdnuoret.fi
+358 50 312 3037

Matias Pajula
puheenjohtaja, Kokoomusnuoret
matias.pajula@kokoomusnuoret.fi
+358 50 5753347

Kannanotto

KD Nuoret: Nettiporno pois lasten ruuduilta!

KD Nuoret vaatii nettipornon kuluttajille täysi-ikäisyyden todistamista. Käytännössä tunnistautuminen voisi tapahtua verkkopankkitunnuksilla. 

Pornoelokuvien ikäraja on Suomessa 18 vuotta ja asiantuntijoiden mukaan pornografinen sisältö on aina vahingollista lapselle. Internetissä aikuisviihdesisältö on kuitenkin tällä hetkellä kaikenikäisten vapaasti saavutettavissa. Useiden asiantuntija-arvioiden mukaan suurin osa alakoululaisista on nähnyt aikuisviihdettä netissä. Tutkimusten mukaan enemmistön lapsista ensikosketus pornografiaan tapahtuu vahingossa. 

Esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla toimiva tunnistautuminen on saanut yhteiskunnallisessa keskusteluissa Suomessa ja muualla Euroopassa kannatusta, mutta myös kritiikkiä sen porsaanrei’istä. Tunnistautumisen vaatiminen aikuisviihdettä tarjoaville kaupallisille alustoille kuitenkin osaltaan merkittävästi vähentäisi sen todennäköisyyttä, että kukaan, erityisesti lapsi, tahattomasti päätyy tai houkutellaan sisällön pariin.

“Se, ettei aukottomia rajoituksia ole olemassa on huono tekosyy olla ottamatta käyttöön niitä rajoitustoimia, joilla voitaisiin parantaa lasten ja nuorten turvallisuutta tietoteknisesti helposti ja pienin kustannuksin.” KD Nuorten puheenjohtaja Annika Lyytikäinen perustelee.

KD Nuoret huomauttaa, että pornografisten kuvien näyttäminen lapselle ja lapsen houkutteleminen katsomaan pornografista elokuvaa ovat rikoslain mukaan lapsen seksuaalisen hyväksikäytön muotoja.
“Aikuisviihteen ja sen aiheuttamien ongelmien nostaminen poliittiseen keskusteluun vaatii rohkeutta myös päättäjiltä. Lasten hyvinvointi on kuitenkin aikuisten asia, emmekä me voi enää kääntää katsettamme tältä vaikealta aiheelta.” Lyytikäinen muistuttaa.

Lisätetoja:

Annika Lyytikäinen,
KD Nuorten puheenjohtaja
annika.lyytikainen@kdnuoret.fi
+358 50 312 3037

Kannanotto

KD Nuoret: Poliitikot HX-hankkeen kimpussa liian varhain

Hornet-keskustelu käy jälleen vilkkaana. KD Nuorten vuosikokous keskusteli asiasta jo syksyllä ja otti asiaan kantaa seuraavasti. Vuosikokouksen kannanotto on edelleen varsin ajankohtainen.

KD Nuorten mielestä poliitikot eivät ole oikeita henkilöitä arvioimaan eri vaihtoehtojen vaikutusta Suomen kokonaispuolustukselle. Tähän ainoat oikeat henkilöt ovat puolustusvoimien asiantuntijat.

Uudet hävittäjät ovat tämän hallituskauden suurin yksittäinen hankinta ja myös puolustusvoimien historian suurin hankinta. 

HX-hankkeen tarkoitus on korvata ilmapuolustuskyky täysin. Hävittäjät ovat kehittyneet merkittävästi viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana, ja ilmapuolustukseen on tullut uusia ulottuvuuksia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että iskukykyistä rautaa ei ilmassa tarvittaisi. 

HX-hanke on kooltaan niin merkittävä hanke, että sillä on valtava taloudellinen ja poliittinen vaikutus. Tästä johtuen poliitikkojen ei tulisi tässä vaiheessa spekuloida puoleen tai toiseen kokonaisratkaisun toimittajista tai koneiden määrästä, koska sillä voi olla haitallinen vaikutus HX-hankkeen tarjouskilpailuun. Politiikkojen aika keskustella hankinnasta on vasta, kun riippumaton esitys tulee eduskunnan ja puolustusvaliokunnan käsiteltäväksi. 

Ei vaaranneta Suomen turvallisuutta politikoinnilla!

Lisätietoja:

Annika Lyytikäinen,
KD Nuorten puheenjohtaja
annika.lyytikainen@kdnuoret.fi
+358 50 312 3037

Kannanotto

KD Nuoret: Hallituksen tiedotuksen oltava yksiselitteistä poikkeusoloissa

Elämme poikkeusaikaa, jonka kuluessa tarvitsemme hallituksen tasolta selkeää tiedotusta ja viestintää. Tänä keväänä elämäämme ovat ohjanneet erilaiset rajoitteet, osan niistä ollessa ainoastaan suosituksia. Esimerkiksi vanhusten ei ole ollut pakollista pysyä kotonaan ja Suomesta on ollut edelleen mahdollista matkustaa maan rajojen ulkopuolelle, vaikka hallitus on viestinnällään antanut ymmärtää toisin. KD Nuoret katsoo, että hallituksen viestintä on jättänyt epäselväksi, milloin on kyse kiellosta ja milloin suosituksesta.

Osa kansasta on ollut siinä käsityksessä, että heidän perusoikeuksiaan on rajoitettu laeilla, vaikka todellisuudessa on ollut kyse suositusmuotoisista ohjeistuksista”, KD Nuorten 1. varapuheenjohtaja Ami Rajala toteaa.

KD Nuoret vaatii hallitukselta tästä eteenpäin selkeää viestintää, jolloin suosituksista puhutaan suosituksina ja lain nojalla velvoittavista rajoitteista puhutaan kieltoina.

Kansalaisen on poikkeusoloissa, erityisesti niiden jatkuessa pidempään, saatava tietää oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan selkeästi, eikä tiedotuksessa saa käyttää harhaanjohtavia ilmaisumuotoja”, Rajala muistuttaa.

KD Nuoret korostaa, että tarve voida luottaa päättäjiin korostuu poikkeusoloissa. Kansan usko hallitusta kohtaan voi alkaa horjua, mikäli tiedotustapoja ei korjata. Oikeusvaltion tarkoitus jää täyttymättä, jos hallituksen viestintä johtaa ihmisiä harhaan perustavanlaatuisten oikeuksien ja velvollisuuksien osalta. KD Nuoret haluaa kuitenkin muistuttaa, että vaikka perustuslain takaamat perusoikeudet ovat voimassa myös poikkeusaikoina, on kansalaisten syytä noudattaa pakottavien rajoitteiden ohessa myös hallituksen suosituksia, jotta koronavirustilanne saadaan mahdollisimman nopeasti kuriin.

Lisätietoja:
Ami Rajala,
KD Nuorten 1. varapuheenjohtaja
ami.rajala@kdnuoret.fi
+358 40 753 5076

Kannanotto

Nuoriso- ja opiskelijajärjestöt: Nuorten turvallinen osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan turvattava

Tiistaina 12.5. julkisuuteen nousi Vasemmistonuorten suljetusta Facebook-ryhmästä tehty tietovuoto, missä noin 600 nuoren henkilöprofiili on tietoineen ladattu oikeudessa kielletyn uusnatsijärjestö Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen sivuille. Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt näkevät tilanteen erittäin huolestuttavana ja tuomitsevat jyrkästi henkilölistan rakentamisen. Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt vaativat, että nuorten oikeus osallistua demokraattiseen toimintaan ilman vainon uhkaa on Suomessa turvattava.

“Vapaassa demokratiassa jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ilman pelkoa vainon uhasta. Viranomaisten resursseja tulee parantaa, jotta kohdennettuun häirintään kyetään nykylainsäädännön puitteissa tehokkaammin puuttumaan. Yhteiskunnallinen häirintä olisi aika ottaa myös juridisesti vakavasti, jotta nuorten turvallinen demokraattinen toiminta on mahdollista tänään ja tulevaisuudessa”, nuoriso- ja opiskelijajärjestöt linjaavat.

Nuorten osallistuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ei ole tänäkään päivänä itsestäänselvyys. On sanomattakin selvää, että vaikuttamisesta kiinnostuneiden nuorten joutuminen tällaiseen vaaraan ei rohkaise osallistumaan julkiseen toimintaan. Uusfasistiset liikkeet ovat kerta toisensa jälkeen loukanneet tätä vapautta kylväen pelkoa väkivallasta sekä vainosta. PVL:n kaltaisten järjestöjen toiminnan ei voida antaa jatkua ja kielletyt verkostot on asetettava vastuuseen teoistaan”, nuoriso- ja opiskelijajärjestöt päättävät.

Lisätietoja:

Annika Lyytikäinen, KD Nuorten puheenjohtaja
+358 50 3123037, annika.lyytikainen@kdnuoret.fi

Liban Sheikh, Vasemmistonuorten puheenjohtaja
+358 50 5019721, liban@vasemmistonuoret.fi

Anna Lemström, Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja
+358 45 6397273, puheenjohtaja@vasemmisto-opiskelijat.fi

Amandan Pasanen,
+358 40 9611330, amanda.pasanen@vihreatnuoret.fi
Brigita Krasniqi,
+358 45 1312554, brigita.krasniqi@vihreatnuoret.fi
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton tasa-arvoiset puheenjohtajat

Frida Sigfrids, RKP-nuorten puheenjohtaja
+358 40 5910874, frida.sigfrids@su.fi

Matias Pajula, Kokoomusnuorten puheenjohtaja
+358 50 5753347, matias.pajula@kokoomusnuoret.fi

Jeremias Nurmela, Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja
+358 44 2907595, jeremias.nurmela@kokoomusopiskelijat.fi

Hanna Markkanen, Keskustanuorten puheenjohtaja
+358 50 3846820, hanna.markkanen@keskustanuoret.fi

Miriam Putula, Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja
+358 50 3897260, miriam.putula@keskustaopiskelijat.fi

Mikkel Näkkäläjärvi, Demarinuorten puheenjohtaja
+358 40 0765002, mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi

Heidi Miettinen, Demariopiskelijoiden puheenjohtaja
+358 45 1129299, heidi.miettinen@sonk.fi


Kannanotto

Poliittiset nuorisojärjestöt: “Emme tee yhteistyötä fasistien kanssa”

Kokoomusnuoret, Demarinuoret, Keskustanuoret, Vihreät nuoret, Vasemmistonuoret, KD Nuoret ja RKP-nuoret tuomitsevat Perussuomalaisten riveissä esiintyvän fasismin.

Perussuomalaisten nuorten toinen varapuheenjohtaja julisti Virossa (23.2.) Etnofuture IV -tapahtuman puheenvuorossaan olevansa fasisti, etnonationalisti ja traditionalisti. Jalonen vahvisti asian STT:lle maanantaina. Perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Asseri Kinnunen ei ole tuominnut Jalosen puheita tai irtisanoutunut niistä.

Poliittiset nuorisojärjestöt korostavat, että niiden toiminta pohjaa liberaalin demokratian ja ihmisoikeuksien puolustamiseen. “Emme voi missään tapauksessa tehdä yhteistyötä fasistisiksi julistautuvien henkilöiden tai järjestöjen kanssa“, sanovat järjestöjen puheenjohtajat.

Demokratiaa ja ihmisten perusoikeuksia polkevalla fasismilla ei ole sijaa meidän Suomessamme. Vaadimme, että PS ja PS-nuoret putsaavat riveistään fasistiset ja etnonalionalistiset voimat. Ennen sitä millekään yhteistyölle ei ole minkäänlaisia edellytyksiä“, toteaa Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula.

Jos demokratiaa puolustavat poliittiset voimat eivät olisi ryhtyneet sisällissodan jälkeen yhteistyöhön, Suomi tuskin olisi kehittynyt pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi ja liberaaliksi demokratiaksi. Demokratia on aina hauras ja tänäkin päivänä tarvitaan työtä kaikenlaisia sortoaatteita vastaan”, Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi vetoaa.

Ihmisarvo on jakamaton – aikamme tarvitsee ihmisoikeuksien ja demokratian puolustajia. Historiasta löytyy vakavia esimerkkejä siitä, mihin fasistiset voimat ovat johtaneet. Vaadimme, että PS-nuoret puhdistavat rivinsä fasistisista voimista“, toteaa Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen.

Fasismin ja rasismin nousulle tulee pistää loppu. Ne eivät kuulu liberaaliin ja ihmisoikeuksia kunnioittavaan demokratiaan. Etnonationalismi on ollut termi, jolla on yritetty piilottaa rasismi ja fasismi. Viimeistään nyt olisi syytä uskoa, että tämä liike tekee ihmisvihamielistä politiikkaa.“, sanovat Vihreiden nuorten puheenjohtajat Brigita Krasniqi ja Amanda Pasanen.

Vasemmistonuoret ovat vastustaneet fasismia jo vuodesta 1944, sillä ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymyksiä. Fasismi kytkeytyy tiiviisti rasismiin, jota lujitetaan dis-informaatiolla sekä edesautetaan viimeksi Saksan Hanaussa nähtyä poliittisen terrorin ilmapiiriä”, tiivistää Vasemmistonuorten puheenjohtaja Liban Sheikh.

Fasismi on totalitarismia, sananvapauden kaventumista ja viattomia uhreja. On sanomattakin selvää, ettei isänmaan asiaa ajava nuorisojärjestö voi ajaa sellaista“, sanoo KD Nuorten puheenjohtaja Annika Lyytikäinen.

Fasismi ja etnonationalismi eivät kuulu Suomalaiseen yhteiskuntaan ja meidän on tuomittava kaikki siihen liittyvät kannanotot. Me emme tee kompromisseja ihmisoikeuksista ja siksi lopetamme yhteistyön PS-nuorten kanssa kunnes fasistit ovat poissa”, sanoo RKP-nuorten puheenjohtaja Frida Sigfrids.

Lisätiedot:

Matias Pajula
puheenjohtaja, Kokoomusnuoret
matias.pajula@kokoomusnuoret.fi
+358 505 753 347

Hanna Markkanen
puheenjohtaja, Keskustanuoret
hanna.markkanen@keskustanuoret.fi
+358 50 384 6820

Brigita Krasniqi
puheenjohtaja, Vihreät nuoret
brigita.krasniqi@vihreatnuoret.fi
0451312554

Amanda Pasanen
puheenjohtaja, Vihreät nuoret
amanda.pasanen@vihreatnuoret.fi
040 9611330

Liban Sheikh
puheenjohtaja, Vasemmistonuoret
liban@vasemmistonuoret.fi
050 5019721

Annika Lyytikäinen
puheenjohtaja, KD Nuoret
annika.lyytikainen@kdnuoret.fi
+358 50 312 3037

Frida Sigfrids
puheenjohtaja, RKP-nuoret
frida.sigfrids@su.fi
+358 40 5910874

Mikkel Näkkäläjärvi
puheenjohtaja, Demarinuoret
mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi
+358400765002

Kannanotto

Pohjanmaan KD Nuoret: Hallitus ei saa katsoa vierestä Kontulan toimia Israelissa

Pohjanmaan KD Nuoret tuomitsee jyrkästi Vasemmistoliiton kansanedustajan Anna Kontulan toimet Israelissa. Kontula osallistui mielenilmaukseen, jossa oli tarkoitus vastustaa Suomen asekauppaa Israelin kanssa leikkaamalla Gazan ja Israelin väliseen piikkilanka-aitaan reiän.

“Käsittämätöntä toimintaa kansanedustajalta ja jälleen osoitus siitä, että Suomessa vasemmistoon kallistuvat puolueet pitävät sisällään hyväksyttävänä kansalaistottelemattomuutta”, Pohjanmaan KD Nuoret pitää kummallisena, että Vasemmistoliitto hyväksyy edustajansa toimet, jotka epäsuorasti tukevat Gazan alueella hallitsevaa, EU:n ja monien muiden kansainvälisten toimijoiden terroristijärjestöksi luokittelemaa Hamasia.

“Ei ole kansanedustajamme asia mennä toiseen maahan toimimaan lainvastaisesti. Tällainenko toimintamalli on tapa, jolla hallitus, Vasemmistoliitto etunenässä, haluaa lähestyä vaikeaa ja monimutkaista ulkopoliittista ongelmaa? Hallituksen on tuomittava tällainen toiminta”, Rajala jatkaa.

Kannanotto

Kaikki Raamattua levittävät tahot tutkinnan kohteeksi

Päivi Räsäsen Raamattua siteeraavien ja tulkitsevien julkaisujen jouduttua toistamiseen tutkinnan kohteeksi KD Nuoret haluaa julkisesti huomauttaa, että Suomessa toimii taho, joka Räsästäkin merkittävästi laajemmassa mittakaavassa jakaa näitä kansanryhmää vastaan mahdollisesti kiihottavia tekstejä.

“Käsityksemme mukaan Suomen evankelis-luterilainen kirkko jakaa Raamattuja ja sen oppeja jatkuvasti ja huolestuttavan suuressa mittakaavassa. Esimerkiksi rippikoulun kautta Raamattuja on jaettu vuonna 2019 yli 45 000 15-vuotiaalle suomalaisnuorelle. Lisäksi Raamattua luetaan ja tulkitaan julkisissa jumalanpalveluksissa, joista myös osa lähetetään Suomen Yleisradion kanavilla, joka sunnuntai.”, valaisee KD Nuorten puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittu Annika Lyytikäinen.

KD Nuoret väittää, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ohella myös monet muut tahot asettavat yleisön saataville, levittävät muutoin yleisön keskuuteen tai pitävät yleisön saatavilla Raamattuja, sen sisältöä ja tulkintoja. Tällaisia tahoja ovat KD Nuorten tietojen mukaan kaikki muutkin Raamattuun oppinsa perustavat kristilliset kirkot, mutta myös kirjakustantamot, kirjakaupat ja kirjastot.

KD Nuoret huomauttaa lisäksi, että perinteiseen kristilliseen oppiin kuuluu myös käsitys siitä, että kaikki ihmiset ovat syntisiä ja tarvitsevat parannusta. Tämä näkemys muistuttaa huolestuttavalla tavalla Päivi Räsäsen ulostuloja ja sitä voidaan ilmeisesti täten pitää vihapuheena ei vain vähemmistöjä, vaan koko ihmiskuntaa vastaan.

“Nyt tuulta purjeisiin ottanut tulkinta laista kiihottamisesta kansanryhmää vastaan kaventaa sananvapautta. Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan, alkaako poliisille tulvia rikosilmoituksia ja nettivihjeitä myös muista Raamatun sisältöä levittävistä toimijoista. Mieluummin näemme tietysti, että lain tulkinta ei kaventaisi kaikille kuuluvaa sanan- ja uskonnonvapautta.” Lyytikäinen jatkaa.

KD Nuoret haluaa osoittaa tukensa puolueen pitkäaikaiselle kansanedustajalle, Päivi Räsäselle. Yksilönvapauksista vaikuttavimman, eli sananvapauden, tulee olla turvattu jatkossakin ja tätä vapautta rajoittavien ajojahtien on loputtava.

Lisätietoja:

Annika Lyytikäinen
KD Nuorten 2. varapuheenjohtaja
KD Nuorten puheenjohtaja 1.1.2020 alkaen

annika.lyytikainen@kdnuoret.fi
050 465 3361

Viljami Haavisto
KD Nuorten pääsihteeri
viljami.haavisto@kdnuoret.fi
050 543 9845