Browsing Category

Kannanotto

Kannanotto

KD Nuoret: Oikeusministerin on erottava

Oikeusministeriön yksi tärkeimmistä tehtävistä on vaalien järjestämisestä huolehtiminen ja siten demokratian toteutumisen takaaminen. Ajallaan järjestettävät vaalit ovat perusedellytys Suomen kaltaisessa vahvassa demokratiassa myös poikkeusoloissa. Vaalien siirtäminen osoittaa hallituksen ja eritoten oikeusministerin epäonnistumisen tilanteessa, jossa vaalien koronaturvallista järjestämistä on voinut suunnitella jo vuoden.

Erilaisia ratkaisuehdotuksia vaalien koronaturvalliseksi järjestämiseksi, joiden toteuttamiseen puoluesihteereillä ja puolueilla on ollut valmius, on esitetty jo viime vuonna. Oikeusministeri on vakuutellut, että suomalaisessa yhteiskunnassa kyllä löydetään ratkaisut, joilla kuntavaalit kyetään järjestämään ajallaan. Vielä torstaina 4.3. A-talkissa Henriksson totesi, että lähtökohta on se, että vaalit järjestetään ajallaan, sillä Oikeusministeriö on yhdessä THL:n kanssa tehnyt töitä, jotta pystytään turvaamaan äänestämisen terveysturvallisuus.

“Nyt vaikuttaa siltä, ettei kaikkia kortteja ole käännetty tarpeeksi ajoissa. On kummallista, että vaalien siirtämiselle on matalampi kynnys kuin esimerkiksi ennakkoäänestysajan pidentämiselle”, KD Nuorten varapuheenjohtaja Ami Rinta-Valkama toteaa.

Vaalien siirtäminen aiheuttaa selvää epätasa-arvoisuutta ehdokkaiden välillä. Etulyöntiasema on jo ennestään tunnetuilla ehdokkailla sekä ehdokkailla, joilla on varaa panostaa rahallisesti kaksinkertaiseen kampanjaan. Häviäjiä ovat esimerkiksi nuoret, jotka ovat muutoinkin aliedustettuja päätöksenteossa. KD Nuoret katsovat, että kyseessä on niin suuri epäonnistuminen, että oikeusministeri Henrikssonin tulisi erota. Kokoomusnuoret vaativat Henrikssonin eroa vaalien lykkääntyessä eilen perjantaina.

“Demokratiasta huolehtiminen on oikeusministerin ehdottomasti tärkein tehtävä. Jos vaalien järjestämisessä hyvistä neuvoista ja ideoista huolimatta epäonnistutaan, ei jäljelle jää muita vaihtoehtoja, kuin oikeusministerin ero”, kommentoi KD Nuorten puheenjohtaja Annika Lyytikäinen.

Lisätiedot:

Annika Lyytikäinen

Puheenjohtaja, KD Nuoret

annika.lyytikainen@kdnuoret.fi

050 312 3037


Ami Rinta-Valkama

varapuheenjohtaja, KD Nuoret

ami.rinta-valkama@kdnuoret.fi

Kannanotto

KD Nuoret: Kuntavaaleja ei tule siirtää

KD Nuoret vastustaa kuntavaalien siirtämistä. Demokratian toimivuutta mittaa yhteiskunnan kyky toteuttaa vaalit myös poikkeuksellisissa olosuhteissa. KD Nuoret huomauttaa, että hallituksella ja oikeusministeriöllä on ollut vuosi aikaa suunnitella terveysturvalliset vaalit. Jo keskustelu vaalien siirtämisestä osoittaa hallituksen epäonnistuneen kenties tärkeimmässä tehtävässään, KD Nuoret toteaa.

KD Nuoret pitää tärkeänä, että demokratia toimii kaikissa olosuhteissa. “Meillä on ollut vuosi aikaa varautua. Muun muassa puoluesihteerit ovat tehneet hyviä esityksiä terveysturvallisuuden parantamisesta. Vaaleja on käyty ympäri maailmaa reippaasti huonommissa tautioloissa. Kaikki nämä faktat ovat omiaan luomaan epäilystä, kritiikkiä ja epäluottamusta suomalaista demokratiaa ja yhteiskuntajärjestystä kohtaan. Toimiva demokratia on kalleinta mitä meillä on eikä sitä, tai luottamusta siihen, voida uhrata pandemialle”, KD Nuorten puheenjohtaja Annika Lyytikäinen avaa järjestön kantaa.

KD Nuoret huomauttaa myös, että vaalien siirtäminen asettaisi nimenomaan nuoret ja vähävaraiset ehdokkaat entistä epäreilumpaan asemaan. Siirretyissä vaaleissa menestyisivät ne, joilla on varaa kampanjoida kahdesti.

“Suomi on pärjännyt pandemian torjunnassa kansainvälisesti verrattuna erinomaisen hyvin. Tätä on perusteltu muun muassa suomalaisten historiasta periytyneellä kriisinkestävyydellä. Nyt on aika osoittaa, että Suomi pystyy toteuttamaan myös maailman terveysturvallisimmat vaalit suunnitellusti. Suomi ei ole maa, jossa edes suuri, maailmanlaajuinen kriisi asettaisi kapuloita demokratian rattaisiin,” Lyytikäinen toteaa.

Lisätiedot:

Annika Lyytikäinen

puheenjohtaja, KD Nuoret

050-312 3037

annika.lyytikainen@kdnuoret.fi

Kannanotto

Opposition nuorisojärjestöt: Koronanyrkki perustettava vihdoinkin!

KD Nuoret, Kokoomusnuoret ja Perussuomalainen Nuoriso ovat huolissaan koronatoimien koordinoinnista ja riittämättömästä etupainotteisuudesta. Viime päivinä koronarajoitusten tiukennusten yhteydessä julkisuuteen on noussut lukuisia esimerkkejä tilanteista, joissa toisaalta eri virkamiehet ja poliitikot ovat ilmoittaneet keskenään ristiriitaisista rajoituksista ja toisaalta esimerkiksi pääministeri on sättinyt pääkaupunkiseudun päättäjiä tehdyistä alueellisista koronalinjauksista. Ristiriitainen viestintä ja julkinen riitely vaikeuttaa ajankohtaisten rajoitusten noudattamista ja heikentää kansalaisten luottoa niiden toimivuuteen.

”Marinin hallituksella on selkeästi suuria haasteita saada kasaan tilannekuva siitä, mitä koronan hillitsemiseksi pitäisi tehdä ja miten toimenpiteistä tulisi viestiä. Asiantuntijoiden mukaan koulujen sulkeminen on yksi tehottomimmista keinoista koronan leviämisen hidastamiseen, mutta siitä huolimatta hallitus on päättänyt sulkea juuri koulut. Päätös aiheuttaa valtavasti pahoinvointia oppilaille ja opiskelijoille. Toisaalta hallitus ei ole vieläkään saanut pakollisia rajatestauksia käyntiin. Onko kokonaistilanne kenenkään hallussa?”, kysyy Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula.

Ratkaisuksi oppositiopuolueiden nuorisojärjestöt peräänkuuluttavat tasavallan presidentti Sauli Niinistönkin jo vuosi sitten keväällä ehdottamaa operatiivista koronanyrkkiä. Presidenttiä lainaten “Hyvin koottu kriisiryhmä kartoittaa ongelmat, hankkii tiedot, kerää julkisen ja yksityisen osaamisen ja esittää sitten maan hallitukselle tilannekuvaa ja ehdottaa toimenpiteitä “. Koronapandemian kestettyä jo vuoden ajan ja muuntovirusten muuttaessa tilannekuvaa jatkuvasti tarvitaan saumatonta operatiivista johtamista vielä enemmän kuin aiemmin, nuorisojärjestöt muistuttavat.

”Marinin hallituksen toimista tulee lähinnä kuva, että vastuuta pyritään jatkuvasti siirtämään hallitukselta pois. Aina on jonkun muun syy, jos tartunnat ovat lähteneet kasvuun, mutta ei koskaan hallituksen. Nuorten ja kaikkien suomalaisten jaksaminen on venytetty äärimmilleen, eikä nykyisellä sahaamisella voida enää jatkaa. Korona on saatava tehokkaasti hallintaan, eikä nykyinen tilanne, jossa johtajia on niin paljon, ettei kukaan johda, voi olla toivottava”, toteaa Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtaja Miko Bergbom.

Erityisen tärkeänä nuorisojärjestöt pitävät, että koronarajoitukset kohdennetaan oikein ja tehokkaasti. Vuoden kestäneet koronatoimet ovat rajoittaneet nuorten ja opiskelijoiden arkea erityisen paljon. Tämän vuoksi on tärkeää, että tulevia rajoituksia voidaan kohdentaa tehokkaasti sinne, missä tartuntoja todennäköisesti syntyy ja pyrkiä mahdollistamaan muun muassa paluu lähiopetukseen, julkisten opiskelutilojen avaaminen ja mahdollisimman normaalit pääsykokeet vielä tämän kevään aikana. Tähänkin työhön operatiivinen koronanyrkki toisi toivotun lisäpanoksen.

“Vuoden aikana olisi pitänyt löytyä keinot toimenpiteiden tehokkaaseen kohdentamiseen ja inhimillisten kustannusten minimoimiseen. Pandemian kestettyä jo vuoden palaamme kuitenkin monilta osin lähtöruutuun. Jottei pelilautaa tarvitse kiertää toistamiseen, tarvitaan nyt uusi vaihde tilanteen operatiiviseen johtamiseen”, avaa KD Nuorten puheenjohtaja Annika Lyytikäinen järjestöjen yhteiskannanottoa.

Lisätietoja:

Annika Lyytikäinen,
KD Nuorten puheenjohtaja
annika.lyytikainen@kdnuoret.fi
+358 50 312 3037

Matias Pajula,
Kokoomusnuorten puheenjohtaja
matias.pajula@kokoomusnuoret.fi
+358 50 575 3347

Miko Bergbom,
Perussuomalaisen nuorison puheenjohtaja
miko.bergbom@gmail.com
+358 50 545 6608

Kannanotto

KD Nuoret hallituksen perhevapaamallista: Suomalaiset perheet eivät halua kiintiöitä perhevapaisiin

KD Nuoret tyrmää hallituksen tiistaina 16.2. esittelemän päivitetyn mallin perhevapaauudistuksesta. Uudistuksen tavoitteita lasten ja perheiden hyvinvoinnin sekä tasa-arvon lisäämisestä KD Nuoret pitää kannatettavina, mutta hallituksen tarjoamat lääkkeet ongelmaan ovat väärät. KD Nuoret muistuttaa hallitusta siitä, että Väestöliiton 2018 julkaiseman Perhebarometrin mukaan suomalaiset perheet nimenomaan toivovat lisää joustoja ja kiintiöiden karsimista perhevapaista.

“Hämmästelemme todella hallituksen röyhkeyttä asettua suomalaisten perheiden yläpuolelle. Siitä, että perheet haluavat päättää perhevapaista itse, on olemassa selkeää dataa. Voisi ajatella, että perheet itse tietävät hallitusta paremmin, mikä juuri heille on hyväksi.”, kommentoi KD Nuorten puheenjohtaja Annika Lyytikäinen.

Perhevapaiden uudistamista tarvitaan. KD Nuoret tekisi siitä täysin kiintiöttömän. KD Nuorten mallin mukaan perheelle myönnettäisiin yhteisesti tietty määrä perhevapaapäiviä, joiden käytöstä perhe saisi päättää itse. Perhevapaan kustannukset jaettaisiin tasan huoltajien työnantajien kesken. Sitä, kumpi vanhempi on kotona, voisi vaihdella useamman kerran ja vanhemmat voisivat käyttää perhevapaapäiviä myös samanaikaisesti. Päiviä voisi luovuttaa myös esimerkiksi äiti- tai isäpuolelle tai isovanhemmille.

“Jaamme huolen siitä, että vanhemmuus usein epäreilusti huonontaa nimenomaan äidin työmarkkina-asemaa ja eläkekertymää. Ratkaisu tähän ei kuitenkaan löydy kajoamalla perheiden valinnanvapauteen vaan parantamalla työmarkkinoita ja tekemällä rakentavaa eläkepolitiikkaa. Kaiken päätöksenteon tulisi olla perhemyönteistä.” Lyytikäinen avaa. “Isien kiintiöittäminen kotiin luonnollisesti kaunistaa tilastoja, mutta uskomme, että kokonaisvaltaisen uudistuksen ja joustavan järjestelmän myötä isät entistä useammin hoitaisivat lasta kotona myös vapaasta tahdostaan.”

KD Nuoret toivoo, että tuoreet vanhemmat saisivat parempaa tukea töihinpaluuseen. Yksi konkreettinen parannus tapahtuisi tuomalla työpsykologit ja työllisyyspalvelut perhekuplaan eli neuvoloihin ja perhekeskuksiin. KD Nuoret on myös vuodesta 2018 ajanut vanhempien eläkkeisiin niinkutsuttua huoltajakertymää. Myös emopuolue otti huoltajakertymän ajaakseen puoluekokouksessa 2019.

Lisätietoja:

Annika Lyytikäinen,
KD Nuorten puheenjohtaja
annika.lyytikainen@kdnuoret.fi
+358 50 312 3037

Kannanotto

KD Nuoret: Ansiomerkki kriisiajoille perustettava

KD Nuoret esittää virallisen ansiomerkin perustamista asetuksella poikkeusolojen ja kriisien aikana ansioituneille. Keväällä alkaneet poikkeusolot ovat ainoastaan yksi osoitus maatamme kohtaavista kriiseistä, joissa kansalaisemme ansiot ovat hyvin monialaisia.

KD Nuoret korostaa, että muut viralliset ansiomerkit eivät palvele kriisin ajan toimijoiden monialaisuutta. Ansioituneiden aloihin lukeutuvat esimerkiksi sairaanhoito, tutkimus, hallinto sekä yrittäjyys ja sen tukeminen. Ansioita ovat yksittäiset kansalaisansiotkin, jotka merkittävästi tukevat valmiuttamme sekä kansalaistemme hyvinvointia että terveyttä.

Uuden virallisen ansiomerkin perustaminen vähentäisi tuntuvasti Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien ansiomerkkien luovuttamista. KD Nuoret painottaa, että uudella ansiomerkillä edesautettaisiin muiden virallisten ansiomerkkien arvon säilymistä. KD Nuoret esittää, että sisäministeriö ottaa valmisteluunsa virallisen kriisiajan ansioimerkin asetuksella perustamisen ja että sisäministeri esittelee tämän tasavallan presidentin esittelyssä. Virallisen ansiomerkin myöntää tasavallan presidentti ansioituneelle.

Lisätietoja:

Jere Tuononen,
KD Nuorten hallituksen jäsen
jere.tuononen@kdnuoret.fi

Kannanotto

Painostuksen ja ahdistelun on loputtava – KD Nuoret peräänkuuluttaa ylioppilas- ja opiskelijakunnilta selkeitä pelisääntöjä

Viime päivinä korkeakoulumaailmaa on puhuttanut opiskelijakulttuuri, jossa nuoria painostetaan esimerkiksi alastomuuteen tai alkoholinkäyttöön. Lisäksi usealla alalla on ongelmia erityisesti naisiin kohdistuvan seksismin kanssa.

KD Nuoret vaatii ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien suhtautuvan ongelmaan vakavasti ja ehdottaa otettavaksi käyttöön yhdenvertaisuutta lisäävän toimintamallin uusien opiskelijoiden vastaanottamisessa. Erityistä vastuunkantoa nuorisojärjestö peräänkuuluttaa Suomen ylioppilaskuntien liitolta ja Suomen opiskelijakuntien liitolta.

KD Nuoret katsoo, että ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien yhdessä SYL:in ja SAMOK:in kanssa tulisi laatia uusien opiskelijoiden vastaanottamiseen selvät pelisäännöt, joita jokaisen alajärjestön tulee noudattaa. Kaikkien jäsenjärjestöjen tulee sitoutua siihen, ettei uusia opiskelijoita painosteta esimerkiksi seksuaalisesti ahdistavaan toimintaan tai alkoholinkäyttöön. Tilan tulee olla turvallinen myös opiskelijalle, joka ei suurkuluta alkoholia tai halua riisuutua fuksiaisissa.

”Opiskelijakulttuuriin ei voi kuulua perinteitä, joiden vuoksi osa opiskelijoista jää ulkopuolelle tai joutuu ahdistelun tai painostuksen kohteeksi”, KD Nuorten 1. varapuheenjohtaja Ami Rinta-Valkama linjaa.

Malli on jo käytössä Ruotsissa ja siellä ongelmiin on pystytty puuttumaan hyvin. Ruotsalaiset ylioppilaskunnat ovat kattojärjestönsä kanssa laatineet hyvien opiskelijajuhlien “Bästa festen” -oppaan ja pelisäännöt. Uusia opiskelijoita ei esimerkiksi saa painostaa juomiseen, alkoholittomat tapahtumat fuksiviikoilla ovat yleisiä ja uusia opiskelijoita ei saa iskeä ensimmäisen kuukauden aikana.

”Alkoholin runsas käyttö ja seksuaalinen häirintä on normalisoitu Suomen opiskelijakulttuurissa. Länsinaapurimme opiskelijajärjestöt ovat kuitenkin osoittaneet, että terveemmälläkin kulttuurilla pärjäisimme oikein hyvin. Pakollinen koronatauko tarjoaa erinomaisen tilaisuuden uudistaa vastuuttomia perinteitä ja luoda kaikille mielekkäämpää opiskelijakulttuuria”, Rinta-Valkama toteaa.

KD Nuoret vaatii, että ylioppilaskunnat siirtävät huomionsa takaisin ydintehtäväänsä – opiskelijoiden edunvalvontaan – yleispoliittisen paatoksen sijaan. KD Nuoret peräänkuuluttaa pikaisia toimia sekä ylioppilaskunnilta että opiskelijakunnilta, jotta jokainen uusi opiskelija voisi kokea itsensä tervetulleeksi korkeakouluyhteisöönsä.

Lisätietoja:

Ami Rinta-Valkama
1. varapuheenjohtaja, KD Nuoret
ami.rinta-valkama@kdnuoret.fi
+358 40 753 5076

Kannanotto

KD Nuoret: Oppivelvollisuutta ei tule pidentää

Hallituksen pyrkimys pidentää oppivelvollisuus koskemaan toiseen asteen koulutusta on kallis, tehoton ja naiivi yritys ohjata nuoria peruskoulun jälkeisen koulutuksen pariin. KD Nuoret haluaa painottaa yksilön vapautta ja resurssien käyttämistä järkevämmin nykyisen järjestelmän puitteissa.

Oppivelvollisuusajan pidentäminen ei ole hyvä keino työttömyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi, sillä syrjäytymisvaarassa olevia painaa mm. oman tien löytämisen vaikeus. Pakottaminen opiskelemaan alaa, jota hän ei koe omakseen, ei tuo motivaatiota opiskella; päinvastoin, se on omiaan aiheuttamaan katkeruutta yhteiskuntaa kohtaan ja sotkemaan intohimon löytämistä entisestään. Jos merkityksellisyyden kokemus uupuu, ei se löydy opiskelemalla asiaa, joka oppilasta ei kiinnosta.

Painottaa tulisikin enemmän peruskoulun lopettavien ohjaamista ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden tarjoamista. Erityisesti Suomen lukuisat syrjäytyvät nuoret miehet hyötyisivät siitä, että koulutusjärjestelmämme huomioisi heidätkin. Pojat pärjäävät kouluissamme yhä huonommin ja huonommin. On myöskin ihmisiä, jotka eivät yksinkertaisesti koulun penkillä ollenkaan viihdy. He eivät ole mitään toisen luokan kansalaisia, vaan heillä tulee olla oikeus luoda uraa koulujärjestelmän ulkopuolella, esimerkiksi yrittäjänä.

KD Nuoret näkee myös monet oppivelvollisuuden pidentämisen konkreettiset ongelmat niin merkittävinä, että aikomuksesta on syytä ajoissa luopua. Uudistus kasaa koulujärjestelmän harteille yhä enemmän sosiaalipoliittista vastuuta, mikä edelleen heikentää sen varsinaisen tehtävän – opetustyön – onnistumisen edellytyksiä.

Lisätietoja:

Ami Rinta-Valkama
1. varapuheenjohtaja, KD Nuoret
ami.rinta-valkama@kdnuoret.fi
+358 40 753 5076

Kannanotto

KD Nuorten vuosikokous: Tasa-arvoa minimivarallisuuden kautta – kansalaisrahasto Suomeen!

KD Nuorten vuosikokous esittää, että Suomessa säädettäisiin viime aikoina puhuttaneen varallisuuskaton sijaan minimivarallisuudesta. Käytännössä tämä toteutettaisiin nk. kansalaisrahaston kautta rahastoimalla jokaiselle syntyvälle lapselle verovaroin 2000 euroa, jonka henkilö voi 18 vuotta täytettyään saada tuottoineen käyttöön kohdatessaan elämässä suurempia vastoinkäymisiä.

Tällä hetkellä vain ne lapset, joiden vanhemmilla on mahdollisuus ja halu säästää lapsilleen, pääsevät hyötymään korkoa korolle -ilmiöstä. Rahastoimalla tulevaisuudessa jokaiselle suomalaiselle syntymäpäivälahjaksi 2000 euroa voisimme pienin yhteisin kuluin huolehtia siitä, että jokaisella on säästöjä pahan päivän varalle”, KD Nuorten puheenjohtaja Annika Lyytikäinen perustelee.

Käytännössä rahastoidun summan saisi nostaa käyttöönsä tilanteissa, joissa henkilö joutuu esimerkiksi pitkäaikaistyöttömäksi, sairaseläkkeelle tai ryhtyy omaishoitajaksi. Nostetusta summasta maksettaisiin normaalisti pääomaveroa. Jos henkilö jää eläkkeelle eikä ole siihen mennessä joutunut kajoamaan rahastoonsa, voitaisiin rahastosta maksaa hänelle kuukausittain kohtuullista lisää eläkkeeseen.

Sen lisäksi, että kansalaisrahasto luo tasa-arvoa yksilöiden välille, parantaa se myös sukupolvien välistä taloudellista tasa-arvoa. ”Rahasto loisi toivoa ja taloudellista vakautta tuleville sukupolville, joiden maksettavaksi on lankeamassa ennätyssuuri valtion velka.

Lisätietoja:

Annika Lyytikäinen,
KD Nuorten puheenjohtaja
annika.lyytikainen@kdnuoret.fi
+358 50 312 3037

Kannanotto

KD Nuoret: Ennätysnuori hallitus tekee karhunpalveluksen nuorille

Kuva: © Laura Kotila | valtioneuvoston kanslia

Marinin hallitus on pitkin valtakauttaan luonut profiilia erityisesti nuorten asiaa ajavana, tulevaisuuteen katsovana hallituksena. Kun syksyn budjettiriihessä tuli aika siirtyä sanoista tekoihin ja lunastaa nuorille annetut suuret lupaukset, osoittautui tulos laihaksi. KD Nuoret katsoo, että Marinin hallitus on pettänyt nuorten luottamuksen holtittomalla, tulevien sukupolvien maksettavaksi lankeavalla lainanotollaan.

“Koronatilanne vaatii taloudellisia panostuksia. Hallitus haluaa kuitenkin kustantaa ne yksinomaan tulevien sukupolvien kukkarosta eikä ole lainkaan valmis rakenteellisiin uudistuksiin tänään. Tämä jos joku ei ole nuorisomyönteistä politiikkaa”, KD Nuorten puheenjohtaja Annika Lyytikäinen toteaa.

KD Nuoret huomauttaa, että budjettiriihestä unohtui moni aiemmin hallituksenkin pöydillä ollut toimenpide kuten terapiatakuun toteuttaminen ja opintotuen tulorajojen korottaminen. Koronakriisin keskellä suomalaiset nuoret hyötyisivät näistä toimenpiteistä aivan erityisen paljon.

Ennen kaikkea KD Nuoret patistaa hallitusta työllisyystoimiin. “Uskomme, että jokainen haluaa mieluummin töitä kuin tukia. Hallitukselta puuttuu täysin intohimo saada kaikki työvoima töihin. Esimerkiksi edistämällä paikallista sopimista voisimme helpottaa yrittämisen ja palkkaamisen edellytyksiä. Erityisesti tässä pitkittyneessä kriisissä nuoret kaipaavat toivoa, että tulevaisuudessakin heille löytyy paikka yhteiskunnassa”, Lyytikäinen linjaa.

Lisätietoja:

Annika Lyytikäinen,
KD Nuorten puheenjohtaja
annika.lyytikainen@kdnuoret.fi

Kannanotto

Poliittiset opiskelija- ja nuorisojärjestöt: Irtisanomisjärjestys on vastuuton esitys – Nuoria ei saa syrjiä työmarkkinoilla!

Työllisyystoimista keskusteltaessa on jälleen väläytelty irtisanomisjärjestystä, jossa työvoimaa vähennettäessä nuoret käytännössä irtisanottaisiin ensimmäisinä. Poliittiset opiskelija- ja nuorisopoliittiset järjestöt, Akavan opiskelijat ja STTK-Opiskelijat toteavat yhteen ääneen ehdotuksen olevan nuoria syrjivä ja toteuttamiskelvoton. “Vastustamme yhtenä rintamana esitystä irtisanomisjärjestykseksi ja vetoamme hallitukseen, että se pitää huolen nuorista neuvoteltaessa työllisyystoimia!”

Työurien pidentämisen ei tule tapahtua nuorten kustannuksella. On kestämätöntä, mikäli irtisanomisjärjestyksen kaltaista uudistusta ajetaan eteenpäin palvelusvuosiin tai työsuhteen kestoon perustuen. Nuorten tulokehitys on muutoinkin jäämässä taakse vanhemmista sukupolvista ja aiempaa pirstaleisempi työelämä vaikeuttaa hyvän työuran rakentamista. Esitetty irtisanomisjärjestys vain pahentaisi asiaa heikentämällä nuorten irtisanomissuojaa. 

Myös muuttuva taloustilanne aiheuttaa nuorille epävarmuutta työelämässä, sillä taloustilanteen heikentyessä yritykset vähentävät rekrytointejaan ja määräaikaisia työsuhteita. Tämä heijastuu suoraan negatiivisesti nuorten ja vastavalmistuneiden työllistymiseen. Nuoret eivät tarvitse yhtään lisää esteitä tai epävarmuutta työelämään siirtyessään. Eri sukupolvien vastakkainasettelua ei tulisi lietsoa tällä tavalla. Ehdotukset nuoria syrjivästä irtisanomisjärjestyksen säätämisestä tulisikin kuopata ja keskittyä toimiin, jotka parantavat työllisyyttä niin nuorten kuin vanhemman väestön piirissä.

Esitetty irtisanomisjärjestysmalli saa erittäin kylmän vastaanoton kaikissa kannanotossa mukana olevissa järjestöissä. “Viesti päättäjille on selvä: Emme halua epäoikeudenmukaista ja nuoria syrjivää irtisanomisjärjestystä. Suunnan pitäisi olla päinvastainen, nuorille pitää tarjota toivoa ja uskoa tulevaisuuteen!” 

Kannanoton allekirjoittavat:

Jeremias Nurmela
Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja 
+358 44 2907595, jeremias.nurmela@kokoomusopiskelijat.fi

Matias Pajula
Kokoomusnuorten puheenjohtaja
+358 50 5753347, matias.pajula@kokoomusnuoret.fi

Heidi Miettinen
Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry puheenjohtaja
+358 45 1129299,
heidi.miettinen@sonk.fi

Miriam Putula
Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja
+358 50 3897260, miriam.putula@keskustaopiskelijat.fi

Maria Jokinen
Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja
+358 45 884 7287,
maria.jokinen@akava.fi  

Anna Lemström
Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja
+358 45 6397273, puheenjohtaja@vasemmisto-opiskelijat.fi 

Christian Karau
Vasemmistonuorten 2. varapuheenjohtaja
+358 44 9534723, christian@vasemmistonuoret.fi 

Annika Lyytikäinen
KD Nuorten puheenjohtaja
+358 50 3123037, annika.lyytikainen@kdnuoret.fi

Frida Sigfrids
RKP Nuorten puheenjohtaja
+358 40 5910874,
frida.sigfrids@su.fi

Saana Simonen
STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja
+358 50 517 5212,
saana.simonen@sttk.fi

Amanda Pasanen
+358 40 9611330, amanda.pasanen@vihreatnuoret.fi

Brigita Krasniqi
+358 45 1312554, brigita.krasniqi@vihreatnuoret.fi
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton tasa-arvoiset puheenjohtajat 

Pinja Perholehto
Demarinuorten 1. varapuheenjohtaja
+358 40 0596521, pinja.perholehto@demarinuoret.fi

Hanna Markkanen
Keskustanuorten puheenjohtaja
+358 50 3846820, hanna.markkanen@keskustanuoret.fi