Browsing Category

Kannanotto

Kannanotto

KD Nuoret: Ansiomerkki kriisiajoille perustettava

KD Nuoret esittää virallisen ansiomerkin perustamista asetuksella poikkeusolojen ja kriisien aikana ansioituneille. Keväällä alkaneet poikkeusolot ovat ainoastaan yksi osoitus maatamme kohtaavista kriiseistä, joissa kansalaisemme ansiot ovat hyvin monialaisia.

KD Nuoret korostaa, että muut viralliset ansiomerkit eivät palvele kriisin ajan toimijoiden monialaisuutta. Ansioituneiden aloihin lukeutuvat esimerkiksi sairaanhoito, tutkimus, hallinto sekä yrittäjyys ja sen tukeminen. Ansioita ovat yksittäiset kansalaisansiotkin, jotka merkittävästi tukevat valmiuttamme sekä kansalaistemme hyvinvointia että terveyttä.

Uuden virallisen ansiomerkin perustaminen vähentäisi tuntuvasti Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien ansiomerkkien luovuttamista. KD Nuoret painottaa, että uudella ansiomerkillä edesautettaisiin muiden virallisten ansiomerkkien arvon säilymistä. KD Nuoret esittää, että sisäministeriö ottaa valmisteluunsa virallisen kriisiajan ansioimerkin asetuksella perustamisen ja että sisäministeri esittelee tämän tasavallan presidentin esittelyssä. Virallisen ansiomerkin myöntää tasavallan presidentti ansioituneelle.

Lisätietoja:

Jere Tuononen,
KD Nuorten hallituksen jäsen
jere.tuononen@kdnuoret.fi

Kannanotto

Painostuksen ja ahdistelun on loputtava – KD Nuoret peräänkuuluttaa ylioppilas- ja opiskelijakunnilta selkeitä pelisääntöjä

Viime päivinä korkeakoulumaailmaa on puhuttanut opiskelijakulttuuri, jossa nuoria painostetaan esimerkiksi alastomuuteen tai alkoholinkäyttöön. Lisäksi usealla alalla on ongelmia erityisesti naisiin kohdistuvan seksismin kanssa.

KD Nuoret vaatii ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien suhtautuvan ongelmaan vakavasti ja ehdottaa otettavaksi käyttöön yhdenvertaisuutta lisäävän toimintamallin uusien opiskelijoiden vastaanottamisessa. Erityistä vastuunkantoa nuorisojärjestö peräänkuuluttaa Suomen ylioppilaskuntien liitolta ja Suomen opiskelijakuntien liitolta.

KD Nuoret katsoo, että ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien yhdessä SYL:in ja SAMOK:in kanssa tulisi laatia uusien opiskelijoiden vastaanottamiseen selvät pelisäännöt, joita jokaisen alajärjestön tulee noudattaa. Kaikkien jäsenjärjestöjen tulee sitoutua siihen, ettei uusia opiskelijoita painosteta esimerkiksi seksuaalisesti ahdistavaan toimintaan tai alkoholinkäyttöön. Tilan tulee olla turvallinen myös opiskelijalle, joka ei suurkuluta alkoholia tai halua riisuutua fuksiaisissa.

”Opiskelijakulttuuriin ei voi kuulua perinteitä, joiden vuoksi osa opiskelijoista jää ulkopuolelle tai joutuu ahdistelun tai painostuksen kohteeksi”, KD Nuorten 1. varapuheenjohtaja Ami Rinta-Valkama linjaa.

Malli on jo käytössä Ruotsissa ja siellä ongelmiin on pystytty puuttumaan hyvin. Ruotsalaiset ylioppilaskunnat ovat kattojärjestönsä kanssa laatineet hyvien opiskelijajuhlien “Bästa festen” -oppaan ja pelisäännöt. Uusia opiskelijoita ei esimerkiksi saa painostaa juomiseen, alkoholittomat tapahtumat fuksiviikoilla ovat yleisiä ja uusia opiskelijoita ei saa iskeä ensimmäisen kuukauden aikana.

”Alkoholin runsas käyttö ja seksuaalinen häirintä on normalisoitu Suomen opiskelijakulttuurissa. Länsinaapurimme opiskelijajärjestöt ovat kuitenkin osoittaneet, että terveemmälläkin kulttuurilla pärjäisimme oikein hyvin. Pakollinen koronatauko tarjoaa erinomaisen tilaisuuden uudistaa vastuuttomia perinteitä ja luoda kaikille mielekkäämpää opiskelijakulttuuria”, Rinta-Valkama toteaa.

KD Nuoret vaatii, että ylioppilaskunnat siirtävät huomionsa takaisin ydintehtäväänsä – opiskelijoiden edunvalvontaan – yleispoliittisen paatoksen sijaan. KD Nuoret peräänkuuluttaa pikaisia toimia sekä ylioppilaskunnilta että opiskelijakunnilta, jotta jokainen uusi opiskelija voisi kokea itsensä tervetulleeksi korkeakouluyhteisöönsä.

Lisätietoja:

Ami Rinta-Valkama
1. varapuheenjohtaja, KD Nuoret
ami.rinta-valkama@kdnuoret.fi
+358 40 753 5076

Kannanotto

KD Nuoret: Oppivelvollisuutta ei tule pidentää

Hallituksen pyrkimys pidentää oppivelvollisuus koskemaan toiseen asteen koulutusta on kallis, tehoton ja naiivi yritys ohjata nuoria peruskoulun jälkeisen koulutuksen pariin. KD Nuoret haluaa painottaa yksilön vapautta ja resurssien käyttämistä järkevämmin nykyisen järjestelmän puitteissa.

Oppivelvollisuusajan pidentäminen ei ole hyvä keino työttömyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi, sillä syrjäytymisvaarassa olevia painaa mm. oman tien löytämisen vaikeus. Pakottaminen opiskelemaan alaa, jota hän ei koe omakseen, ei tuo motivaatiota opiskella; päinvastoin, se on omiaan aiheuttamaan katkeruutta yhteiskuntaa kohtaan ja sotkemaan intohimon löytämistä entisestään. Jos merkityksellisyyden kokemus uupuu, ei se löydy opiskelemalla asiaa, joka oppilasta ei kiinnosta.

Painottaa tulisikin enemmän peruskoulun lopettavien ohjaamista ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden tarjoamista. Erityisesti Suomen lukuisat syrjäytyvät nuoret miehet hyötyisivät siitä, että koulutusjärjestelmämme huomioisi heidätkin. Pojat pärjäävät kouluissamme yhä huonommin ja huonommin. On myöskin ihmisiä, jotka eivät yksinkertaisesti koulun penkillä ollenkaan viihdy. He eivät ole mitään toisen luokan kansalaisia, vaan heillä tulee olla oikeus luoda uraa koulujärjestelmän ulkopuolella, esimerkiksi yrittäjänä.

KD Nuoret näkee myös monet oppivelvollisuuden pidentämisen konkreettiset ongelmat niin merkittävinä, että aikomuksesta on syytä ajoissa luopua. Uudistus kasaa koulujärjestelmän harteille yhä enemmän sosiaalipoliittista vastuuta, mikä edelleen heikentää sen varsinaisen tehtävän – opetustyön – onnistumisen edellytyksiä.

Lisätietoja:

Ami Rinta-Valkama
1. varapuheenjohtaja, KD Nuoret
ami.rinta-valkama@kdnuoret.fi
+358 40 753 5076

Kannanotto

KD Nuorten vuosikokous: Tasa-arvoa minimivarallisuuden kautta – kansalaisrahasto Suomeen!

KD Nuorten vuosikokous esittää, että Suomessa säädettäisiin viime aikoina puhuttaneen varallisuuskaton sijaan minimivarallisuudesta. Käytännössä tämä toteutettaisiin nk. kansalaisrahaston kautta rahastoimalla jokaiselle syntyvälle lapselle verovaroin 2000 euroa, jonka henkilö voi 18 vuotta täytettyään saada tuottoineen käyttöön kohdatessaan elämässä suurempia vastoinkäymisiä.

Tällä hetkellä vain ne lapset, joiden vanhemmilla on mahdollisuus ja halu säästää lapsilleen, pääsevät hyötymään korkoa korolle -ilmiöstä. Rahastoimalla tulevaisuudessa jokaiselle suomalaiselle syntymäpäivälahjaksi 2000 euroa voisimme pienin yhteisin kuluin huolehtia siitä, että jokaisella on säästöjä pahan päivän varalle”, KD Nuorten puheenjohtaja Annika Lyytikäinen perustelee.

Käytännössä rahastoidun summan saisi nostaa käyttöönsä tilanteissa, joissa henkilö joutuu esimerkiksi pitkäaikaistyöttömäksi, sairaseläkkeelle tai ryhtyy omaishoitajaksi. Nostetusta summasta maksettaisiin normaalisti pääomaveroa. Jos henkilö jää eläkkeelle eikä ole siihen mennessä joutunut kajoamaan rahastoonsa, voitaisiin rahastosta maksaa hänelle kuukausittain kohtuullista lisää eläkkeeseen.

Sen lisäksi, että kansalaisrahasto luo tasa-arvoa yksilöiden välille, parantaa se myös sukupolvien välistä taloudellista tasa-arvoa. ”Rahasto loisi toivoa ja taloudellista vakautta tuleville sukupolville, joiden maksettavaksi on lankeamassa ennätyssuuri valtion velka.

Lisätietoja:

Annika Lyytikäinen,
KD Nuorten puheenjohtaja
annika.lyytikainen@kdnuoret.fi
+358 50 312 3037

Kannanotto

KD Nuoret: Ennätysnuori hallitus tekee karhunpalveluksen nuorille

Kuva: © Laura Kotila | valtioneuvoston kanslia

Marinin hallitus on pitkin valtakauttaan luonut profiilia erityisesti nuorten asiaa ajavana, tulevaisuuteen katsovana hallituksena. Kun syksyn budjettiriihessä tuli aika siirtyä sanoista tekoihin ja lunastaa nuorille annetut suuret lupaukset, osoittautui tulos laihaksi. KD Nuoret katsoo, että Marinin hallitus on pettänyt nuorten luottamuksen holtittomalla, tulevien sukupolvien maksettavaksi lankeavalla lainanotollaan.

“Koronatilanne vaatii taloudellisia panostuksia. Hallitus haluaa kuitenkin kustantaa ne yksinomaan tulevien sukupolvien kukkarosta eikä ole lainkaan valmis rakenteellisiin uudistuksiin tänään. Tämä jos joku ei ole nuorisomyönteistä politiikkaa”, KD Nuorten puheenjohtaja Annika Lyytikäinen toteaa.

KD Nuoret huomauttaa, että budjettiriihestä unohtui moni aiemmin hallituksenkin pöydillä ollut toimenpide kuten terapiatakuun toteuttaminen ja opintotuen tulorajojen korottaminen. Koronakriisin keskellä suomalaiset nuoret hyötyisivät näistä toimenpiteistä aivan erityisen paljon.

Ennen kaikkea KD Nuoret patistaa hallitusta työllisyystoimiin. “Uskomme, että jokainen haluaa mieluummin töitä kuin tukia. Hallitukselta puuttuu täysin intohimo saada kaikki työvoima töihin. Esimerkiksi edistämällä paikallista sopimista voisimme helpottaa yrittämisen ja palkkaamisen edellytyksiä. Erityisesti tässä pitkittyneessä kriisissä nuoret kaipaavat toivoa, että tulevaisuudessakin heille löytyy paikka yhteiskunnassa”, Lyytikäinen linjaa.

Lisätietoja:

Annika Lyytikäinen,
KD Nuorten puheenjohtaja
annika.lyytikainen@kdnuoret.fi

Kannanotto

Poliittiset opiskelija- ja nuorisojärjestöt: Irtisanomisjärjestys on vastuuton esitys – Nuoria ei saa syrjiä työmarkkinoilla!

Työllisyystoimista keskusteltaessa on jälleen väläytelty irtisanomisjärjestystä, jossa työvoimaa vähennettäessä nuoret käytännössä irtisanottaisiin ensimmäisinä. Poliittiset opiskelija- ja nuorisopoliittiset järjestöt, Akavan opiskelijat ja STTK-Opiskelijat toteavat yhteen ääneen ehdotuksen olevan nuoria syrjivä ja toteuttamiskelvoton. “Vastustamme yhtenä rintamana esitystä irtisanomisjärjestykseksi ja vetoamme hallitukseen, että se pitää huolen nuorista neuvoteltaessa työllisyystoimia!”

Työurien pidentämisen ei tule tapahtua nuorten kustannuksella. On kestämätöntä, mikäli irtisanomisjärjestyksen kaltaista uudistusta ajetaan eteenpäin palvelusvuosiin tai työsuhteen kestoon perustuen. Nuorten tulokehitys on muutoinkin jäämässä taakse vanhemmista sukupolvista ja aiempaa pirstaleisempi työelämä vaikeuttaa hyvän työuran rakentamista. Esitetty irtisanomisjärjestys vain pahentaisi asiaa heikentämällä nuorten irtisanomissuojaa. 

Myös muuttuva taloustilanne aiheuttaa nuorille epävarmuutta työelämässä, sillä taloustilanteen heikentyessä yritykset vähentävät rekrytointejaan ja määräaikaisia työsuhteita. Tämä heijastuu suoraan negatiivisesti nuorten ja vastavalmistuneiden työllistymiseen. Nuoret eivät tarvitse yhtään lisää esteitä tai epävarmuutta työelämään siirtyessään. Eri sukupolvien vastakkainasettelua ei tulisi lietsoa tällä tavalla. Ehdotukset nuoria syrjivästä irtisanomisjärjestyksen säätämisestä tulisikin kuopata ja keskittyä toimiin, jotka parantavat työllisyyttä niin nuorten kuin vanhemman väestön piirissä.

Esitetty irtisanomisjärjestysmalli saa erittäin kylmän vastaanoton kaikissa kannanotossa mukana olevissa järjestöissä. “Viesti päättäjille on selvä: Emme halua epäoikeudenmukaista ja nuoria syrjivää irtisanomisjärjestystä. Suunnan pitäisi olla päinvastainen, nuorille pitää tarjota toivoa ja uskoa tulevaisuuteen!” 

Kannanoton allekirjoittavat:

Jeremias Nurmela
Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja 
+358 44 2907595, jeremias.nurmela@kokoomusopiskelijat.fi

Matias Pajula
Kokoomusnuorten puheenjohtaja
+358 50 5753347, matias.pajula@kokoomusnuoret.fi

Heidi Miettinen
Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry puheenjohtaja
+358 45 1129299,
heidi.miettinen@sonk.fi

Miriam Putula
Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja
+358 50 3897260, miriam.putula@keskustaopiskelijat.fi

Maria Jokinen
Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja
+358 45 884 7287,
maria.jokinen@akava.fi  

Anna Lemström
Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja
+358 45 6397273, puheenjohtaja@vasemmisto-opiskelijat.fi 

Christian Karau
Vasemmistonuorten 2. varapuheenjohtaja
+358 44 9534723, christian@vasemmistonuoret.fi 

Annika Lyytikäinen
KD Nuorten puheenjohtaja
+358 50 3123037, annika.lyytikainen@kdnuoret.fi

Frida Sigfrids
RKP Nuorten puheenjohtaja
+358 40 5910874,
frida.sigfrids@su.fi

Saana Simonen
STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja
+358 50 517 5212,
saana.simonen@sttk.fi

Amanda Pasanen
+358 40 9611330, amanda.pasanen@vihreatnuoret.fi

Brigita Krasniqi
+358 45 1312554, brigita.krasniqi@vihreatnuoret.fi
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton tasa-arvoiset puheenjohtajat 

Pinja Perholehto
Demarinuorten 1. varapuheenjohtaja
+358 40 0596521, pinja.perholehto@demarinuoret.fi

Hanna Markkanen
Keskustanuorten puheenjohtaja
+358 50 3846820, hanna.markkanen@keskustanuoret.fi 

Kannanotto

KD Nuoret: Palestiinan tunnustaminen ei ole rauhan ratkaisu

Keskustanuorten valtuuskunta hyväksyi lauantaina 27.6.2020 aloitteen Palestiinan valtion tunnustamisesta. Aikaisemmin tukeaan Palestiinan valtion tunnustamiselle on osoittanut ainakin Vihreät nuoret sekä Vasemmistonuoret. 

KD Nuoret painottaa, että Hamas-johtoista Palestiinan valtiota ei tule tunnustaa. Hamas, joka hallitsee mm. Gazassa, on palestiinalainen islamistinen järjestö ja Palestiinan parlamentin suurin puolue. Hamas kehottaa peruskirjassaan itsensä uhraamiseen, yllyttää Israelin tuhoamiseen sekä juutalaisten surmaamiseen kaikkialla. Mm. EU on luokitellut Hamasin terroristijärjestöksi.

On hämmästyttävää, että ihmisoikeuksien puolesta ja rasismia vastaan äänekkäästi huutavat tahot ovat valmiita tukemaan antisemitistisen tahon valtapyrkimyksiä,” KD Nuoret toteaa. “Palestiinan tunnustaminen nähdään jollakin kummallisella tavalla automaattisena rauhanratkaisuna, jota se ei todellisuudessa ole. Rauhaa ei voida saavuttaa ennen kuin asianosaiset tahot ovat yhdessä päätyneet yhteiseen rauhansopimukseen,” KD Nuoret  jatkaa.

KD Nuoret on toiminut koko olemassaolonsa ajan niin rasismia kuin antisemitismiäkin vastaan ja tästä syystä ei voi kannattaa antisemitistisen Hamasin johtaman Palestiinan valtion tunnustamista.

KD Nuoret näkee, että Palestiinan valtiota ei tule tunnustaa ilman Israelin valtion kanssa neuvoteltua rauhansopimusta ja Palestiinan tunnustusta Israelin oikeudesta olemassaoloon juutalaisena valtiona. Ennen tätä, ei kahden valtion ratkaisulle ole edellytyksiä.

Lisätietoja:

Viljami Haavisto,
KD Nuorten pääsihteeri
viljami.haavisto@kdnuoret.fi
+358 50 543 9845

Kannanotto

Eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt: Nuorille oikeus osallistua päätöksentekoon!

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto, Demarinuoret, Kokoomusnuoret, Keskustanuoret, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto, Vasemmistonuoret, RKP-nuoret ja KD Nuoret vaativat nuorisovaltuustojen toimintaedellytysten takaamista.

Nuorisovaltuustot ovat poliittisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka toimivat omissa kunnissaan ajamassa paikallisten nuorten etuja. Kuntalain 26§ velvoittaa kaikkia kuntia perustamaan nuorisovaltuuston, mutta todellisia vaikutusmahdollisuuksia nuorisovaltuustoilla ei jokaisessa kunnassa ole.

Nuorisovaltuustot edustavat niiden mielipidettä, joilla ei vielä ole mahdollisuutta äänestää. Kuntapäättäjien keski-ikä on noin 8 vuotta kuntalaisten keski-ikää korkeampi ja on tärkeää, että myös nuorten ääni kuuluu päätöksenteossa”, kommentoi Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Matias Mäkiranta.

Nuorisovaltuustojen tärkein vaikuttamiskeino on puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnan toimielimissä. Vuonna 2019 toteutettu nuorisovaltuustoselvitys kuitenkin osoittaa, että nuorten vaikutusmahdollisuudet vaihtelevat kunnittain. On huolestuttavaa, että osassa kunnista nuoret ja nuorisovaltuusto sivuutetaan yhä päätöksenteossa.

Nuoret ovat aliedustettuina kunnallisessa päätöksenteossa, eivätkä alle 18-vuotiaat voi äänestää omaa edustajaansa valtuustoon. Nuorisovaltuustot toimivat linkkinä nuorten ja kuntapäättäjien välillä ja vaikuttavat kunnan toimielimissä tuoden nuorten äänen kunnalliseen päätöksentekoon. Ne antavat nuorille kokemuksia kunnallisesta vaikuttamisesta, innostavat nuoria mukaan kuntapolitiikkaan ja lisäävät nuorten poliittista kiinnostuneisuutta paikallisiin asioihin.

Me eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt vaadimme yhdessä Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton kanssa, että nuorisovaltuustoille myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus kunnan lautakuntiin, kunnanhallitukseen ja kunnanvaltuustoon jokaisessa kunnassa.

Kannustamme jokaista kuntapäättäjää vaikuttamaan omalta osaltaan nuorten vaikutusmahdollisuuksien puolesta ja vaadimme myös, että nuorisovaltuustojen läsnäolo- ja puheoikeudet huomioidaan tulevaisuudessa kuntalaissa. Toivomme, että kunnissa otetaan nuorisovaltuuston ohelle käyttöön myös muita nuorten osallistamistapoja kuten osallistavan budjetoinnin kokeiluita. 

Nuorten osallisuus on lopun viimein yhdenvertaisuuskysymys, jossa punnitaan kuinka arvokkaana kunnat pitävät nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Vaikka nuoria kuullaan usein vain tiukasti esimerkiksi sivistystoimeen liittyen, on todellisuudessa kyse koko kunnan asiasta. Tasavertaisen puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen kaupungin toimielimiin ei edellytä isoja muutoksia, mutta on merkitykseltään suuri periaatepäätös.“, toteaa Demarinuorten varapuheenjohtaja Pinja Perholehto.

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen on tärkeä tavoite, jonka varmasti jokainen poliittinen nuorisojärjestö allekirjoittaa ja jakaa. Siksi on erityisen tärkeää, että teemme yhdessä töitä tavoitteen eteen niin valtakunnan politiikassa kuin jokaisessa kunnassa ja kaupungissa. Nyt on korkea aika saada kaikki puolueet heräämään asian tärkeyteen ja edistämään myös nuorten osallistumismahdollisuuksia politiikkaan, sillä nuoret ovat se ryhmä, jonka elämään päätökset tulevat kaikista eniten vaikuttamaan”, sanoo Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula.

Viime vuosina on otettu hyviä askeleita kohti nuorten parempaa kuulemista heitä koskevassa päätöksenteossa. Nuorisovaltuustot on saatu lähes jokaiseen Suomen kuntaan, ja niille on myös annettu vahvempaa asemaa kuntapolitiikassa. Tätä kehitystä pitää jatkaa, eikä peräpeiliin vilkuilulle pidä antaa sijaa. Nuoria pitää kuulla nykyistä enemmän, ei yhtään vähemmän”, linjaa Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen.

Nuorten on saatava olla mukana päättämässä itseään koskevista asioista ja omasta tulevaisuudestaan. Siksi nuorisovaltuuston edustajilla tulee olla yhtäläiset oikeudet osallistua kunnalliseen päätöksentekoon ympäri Suomen”, toteavat vihreiden nuorten puheenjohtajat Amanda Pasanen ja Brigita Krasniqi.

Demokratian on oltava yhteiskunnallista moninaisuutta edustavaa. Ja nuorten on voitava osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon sekä tiedontuotantoon ja keskusteluihin alueellisesta politiikasta“, tiivistää Vasemmistonuorten puheenjohtaja Liban Sheikh.

Kaikilla nuorilla on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet vaikuttaa omaa ympäristöönsä. Nuoria ei tule vain kuunnella vaan heidän äänensä on myös huomioitava niin kunnan valtuustossa, -hallituksessa sekä -lautakunnissa“, kommentoi RKP-nuorten puheenjohtaja Frida Sigfrids.

Sen lisäksi, että nuoria tulee innostaa kuntavaikuttamiseen, ovat nuoret monen kuntapäättämisen osa-alueen, kuten koulutuksen, paikallisliikenteen ja harrastusmahdollisuuksien asiantuntijoita. Niin kunta kuin nuoret hyötyvät siitä, että nuorisovaltuustoja ei nähdä pelkkänä kunnan maskottina, vaan että nuorten asiantuntemus valjastetaan aidosti kunnan käyttöön”, sanoo KD Nuorten puheenjohtaja Annika Lyytikäinen.

Lisätietoja:
Annika Lyytikäinen,
KD Nuorten puheenjohtaja
annika.lyytikainen@kdnuoret.fi

Kannanotto

KD Nuoret ja Kokoomusnuoret: Mannerheimin patsas kuuluu Mannerheimintielle

Vasemmistonuoret ottivat keskiviikkona 17.6.2020 kantaa Mannerheimin patsaan siirtämiseksi pois Helsingin katukuvasta. KD Nuorten ja Kokoomusnuorten mielestä esitys on järjetön ja osoittaa täydellistä historian tuntemuksen puutetta. Mannerheim muistuttaa suomalaisia ennen kaikkea vapaasta ja itsenäisestä Suomesta. Mannerheimin merkitys suurena suomalaisena on myös kansan parissa kiistaton. Kerta toisensa jälkeen suomalaiset ovat äänestäneet Mannerheimin kymmenen suurimman suomalaisen joukkoon.

Sodat ovat kiistämätön osa Suomen historiaa ja ne ovat jättäneet moniin ikuiset arvet. Arvet eivät kuitenkaan parane sillä, että pyrimme työntämään niitä sivuun ja pyyhkimään niitä historiasta. Mannerheimin patsas muistuttaa meitä kalliista hinnasta, jonka maksoimme siitä vapaasta ja itsenäisestä Suomesta, jossa saamme tänään elää.

Historiasta ei voi valikoida vain kauniita palasia jälkipolville näytettäväksi. Lisäksi patsaiden siirtäminen Suomenlinnaan sijoitettavaan patsaspuistoon kuulostaa paitsi ironiselta, myös epärealistiselta siksi, että kyseessä on kuitenkin suojeltu Unescon maailmanperintökohde.” KD Nuorten puheenjohtaja Annika Lyytikäinen sanoo.

On irvokasta vaatia Mannerheimin patsaan poistamista. Ilman Mannerheimin työtä Suomi olisi osa Venäjää, jossa esimerkiksi vähemmistöjen oikeuksia loukataan eikä niiden eteen edes ole mahdollista tehdä työtä”, muistuttaa Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula.

KD Nuorten ja Kokoomusnuorten mielestä viime päivinä puhuttanut patsaidenpoistamistrendi ei ole kannatettava. Patsaat tuovat historian läsnäolevaksi suomalaisten arkeen eikä historiaa voida kirjoittaa uusiksi patsaita siirtelemällä.

Lisätietoja:

Annika Lyytikäinen,
puheenjohtaja, KD Nuoret
annika.lyytikainen@kdnuoret.fi
+358 50 312 3037

Matias Pajula
puheenjohtaja, Kokoomusnuoret
matias.pajula@kokoomusnuoret.fi
+358 50 5753347

Kannanotto

KD Nuoret: Nettiporno pois lasten ruuduilta!

KD Nuoret vaatii nettipornon kuluttajille täysi-ikäisyyden todistamista. Käytännössä tunnistautuminen voisi tapahtua verkkopankkitunnuksilla. 

Pornoelokuvien ikäraja on Suomessa 18 vuotta ja asiantuntijoiden mukaan pornografinen sisältö on aina vahingollista lapselle. Internetissä aikuisviihdesisältö on kuitenkin tällä hetkellä kaikenikäisten vapaasti saavutettavissa. Useiden asiantuntija-arvioiden mukaan suurin osa alakoululaisista on nähnyt aikuisviihdettä netissä. Tutkimusten mukaan enemmistön lapsista ensikosketus pornografiaan tapahtuu vahingossa. 

Esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla toimiva tunnistautuminen on saanut yhteiskunnallisessa keskusteluissa Suomessa ja muualla Euroopassa kannatusta, mutta myös kritiikkiä sen porsaanrei’istä. Tunnistautumisen vaatiminen aikuisviihdettä tarjoaville kaupallisille alustoille kuitenkin osaltaan merkittävästi vähentäisi sen todennäköisyyttä, että kukaan, erityisesti lapsi, tahattomasti päätyy tai houkutellaan sisällön pariin.

“Se, ettei aukottomia rajoituksia ole olemassa on huono tekosyy olla ottamatta käyttöön niitä rajoitustoimia, joilla voitaisiin parantaa lasten ja nuorten turvallisuutta tietoteknisesti helposti ja pienin kustannuksin.” KD Nuorten puheenjohtaja Annika Lyytikäinen perustelee.

KD Nuoret huomauttaa, että pornografisten kuvien näyttäminen lapselle ja lapsen houkutteleminen katsomaan pornografista elokuvaa ovat rikoslain mukaan lapsen seksuaalisen hyväksikäytön muotoja.
“Aikuisviihteen ja sen aiheuttamien ongelmien nostaminen poliittiseen keskusteluun vaatii rohkeutta myös päättäjiltä. Lasten hyvinvointi on kuitenkin aikuisten asia, emmekä me voi enää kääntää katsettamme tältä vaikealta aiheelta.” Lyytikäinen muistuttaa.

Lisätetoja:

Annika Lyytikäinen,
KD Nuorten puheenjohtaja
annika.lyytikainen@kdnuoret.fi
+358 50 312 3037