Browsing Category

Blogit

Blogit

Päivi, ryhdytään hommiin!

Suomalainen somekansa on taas onnistunut pahoittamaan mielensä Päivi Räsäsen puheista. Tällä kertaa asia koski Räsäsen tänään 23.2. pitämää puhetta Kansallisen lapsistrategian julkaisutilaisuudessa. Siitä huolimatta, että puheessa nousi esiin paljon lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin kannalta tärkeitä näkökulmia, takertui someväki – ehkä vähemmän yllättäen – Päivin mainitsemaan aborttiin ja siihen, kuinka abortteja vähentämällä kenties pystyttäisiin loiventamaan syntyvyyden laskua.

Oman moraalikäsitykseni mukaan abortissa on ennen kaikkea kysymys elämästä ja kuolemasta. Jokainen elämä on mittaamattoman arvokas ja siksi pidän politiikkaa, joka haluaa sallia abortit ilman perusteluita hyvin myöhäisille raskausviikoille asti vastuuttomana. Abortti ei koskaan ole hyvä ratkaisu, mutta uskon, että silti on tilanteita, joissa se osoittautuu naiselle parhaaksi mahdolliseksi.

Aborttia harkitseva nainen ei varmasti koskaan ole helpossa tai yksinkertaisessa tilanteessa. Odottamaton raskaus tietää suuria mullistuksia naisen elämään ja kehoon, mutta sitä ei voida väistää, että abortissa on kyse toisenkin henkilön elämästä. Poliitikot, jotka haluavat kieltää tämän tosiasian, kieltäytyvät samalla katsomasta elämää ja kuolemaa silmiin. Senkin, että kiusausta on vaikea vastustaa, ymmärrän: niin vaikeaa kuin se joskus onkin, on kuitenkin paljon helpompaa päättää yhteisten verovarojen allokoimisesta kuin politiikan keinoin määritellä, missä elämä ja ihmisarvo alkaa.

Aborteista puhuminen samassa lauseessa laskevan syntyvyyden kanssa on kaikesta edellä mainitusta huolimatta yhtä kaukaa haettua kuin Antti Rinteen puheet synnytystalkoista. Aborttien kieltäminen tai niiden merkittävä rajaaminen olisi yhtä huono ja vastuuton väestöpoliittinen toimi kuin naisten painostaminen lastenhankintaan. Aidosti epätoivoiseen tilanteeseen ilman tukea jäänyt nainen on vuosituhansien ajan keksinyt keinot raskauden keskeyttämiseen siitä riippumatta, onko lääkärin suorittama abortti ollut sallittu vai ei.

Kiistelyä abortin puolesta ja sitä vastaan voidaan jatkaa iäisyyksiin juuri siksi, että kyseessä on todella, todella vaikea eettinen kysymys, johon ei ole mielekästä etsiä yhtä oikeaoppista vastausta. On kuitenkin kiistämätöntä, että abortti tuo mukanaan suuret inhimilliset ja taloudelliset kustannukset. Olit abortin etiikasta mitä mieltä hyvänsä, lienet samaa mieltä siitä, ettei se psyykkisenä tai fyysisenä prosessina ole helppo tai toisaalta tuo mukanaan positiivista kassavirtaa sairaanhoitopiiriin. Tästä lähtökohdasta käsin toivoisin, että niin Päivi Räsäsen kuin kaikkien muidenkin fokus kärjistyneessä aborttikeskustelussa siirtyisi niiden rajoittamisesta tai sallimisesta aborttien ehkäisyyn. Uskon nimittäin, että me erilaisista eettisistä lähtökohdista huolimatta toivomme yhtä ja samaa asiaa: mahdollisimman harvoja abortteja.

Ensinnäkään yhdenkään naisen ei pitäisi päätyä aborttiin siitä syystä, ettei koe saaneensa tukea tai tietoa muista vaihtoehdoista. Itu-työ on esimerkki avusta ja tuesta, jota tarjotaan yllätysraskauden kohdanneelle naiselle riippumatta siitä, päätyykö hän aborttiin, adoptioon tai lapsen pitämiseen. Tällaista agendavapaata tukea pitäisi olla saatavilla perusterveydenhuollossa kaikkialla Suomessa eikä sen pitäisi levätä yksin kolmannen sektorin harteilla.

Ennen kaikkea abortteja voitaisiin ennaltaehkäistä tarjoamalla kaikille alle 25-vuotiaille maksuton ehkäisy. KD Nuorten vuosikokous otti kantaa maksuttoman ehkäisyn puolesta vuosikokouksessaan 2018 vedoten kannanotossa muun muassa siihen, että maksutonta ehkäisyä tarjonneissa kunnissa nuorten tekemät raskaudenkeskeytykset ovat vähentyneet merkittävästi. Tämä on säästänyt tietenkin valtavan määrän inhimillistä tuskaa, mutta myös selvää rahaa: maksuton ehkäisy osoittautui Vantaalla tehdyn tutkimuksen mukaan itse asiassa kustannustehokkaaksi nuorten aborttien vähentyessä reippaasti.

Kunnallisvaaleissa voimme vaikuttaa siihen, että yhä useammassa Suomen kunnassa tarjotaan nuorille maksuton ehkäisy ja aborttimäärät sen myötä vähenee. Päivi, ryhdytään hommiin!

Annika Lyytikäinen,
KD Nuorten puheenjohtaja
annika.lyytikainen@kdnuoret.fi
+358 50 312 3037

Blogit

Naton aika on nyt

Ruotsissa päivän kuuma keskustelunaihe on kiistämättä ollut Ruotsidemokraattien kääntynyt Natokurssi. Ruotsidemokraattien Natopositiivisemman linjan myötä Ruotsin eduskunnasta enemmistö näkee nyt Natoon liittymisen mahdollisena tulevaisuudessa. Entistä Natomyönteisempään eduskuntaenemmistöön kuuluvat päivän uutisten myötä Kristillisdemokraatit, Moderaatit, Keskusta, Liberaalit ja Ruotsidemokraatit.

Rakentavaa suomalaista Natokeskustelua on kauan jarruttanut puheet siitä, että Natoon tulee liittyä vain ja vasta Ruotsin liittyessä läntiseen puolustusliittoon. ”Liitytään jos Ruotsi liittyy” -suhtautujien on nyt korkea aika herätä päiväunilta. Ruotsissa käydään valtiopäivävaalit seuraavan kerran vajaan kahden vuoden puolesta, jonka jälkeen Natoon liittyminen voi hyvinkin kuulua länsinaapurin hallitusohjelman projekteihin. Näin tapahtuessa Ruotsi ei jääne odottelemaan vasta relevanttia Natokeskustelua herättelevää pikkuveljeään.

Kansallismieliset Ruotsidemokraatit tarkensivat heti lausuntoaan painottaen, että Nato-optiota ajetaan nimenomaan harmonisoidakseen puolustusstrategiaa Suomen kanssa, ja hyvä niin. Ruotsalais-suomalaisella puolustusyhteistyöllä on korvaamaton paikkansa tulevaisuudessakin. Tehokkain veljeskansojen liitto syntyy nimittäin menemällä Natoon käsi kädessä, ja sen aika on nyt.

Toivon Suomeen viimeinkin totista Natokeskustelua, joka ei tyssää hypoteettiseen spekulointiin Ruotsin liittymisaikeista tai Venäjän näkemyksestä mahdollisesta Natojäsenyydestä. Ennen kaikkea toivon tätä keskustelua käytäväksi omassa emopuolueessamme: Millä perustein KD on maailman viimeinen kristillisdemokraattinen puolue, joka ei kannata Natojäsenyyttä? Miksi jo 70-luvulla Kekkosen vallanpitoa ja suomettumista vastaan taistellut puolue tahtoisi 2020-luvulla linjata suurista puolustuskysymyksistään Moskovaa mielistellen?

Annika Lyytikäinen,
KD Nuorten puheenjohtaja

Blogit

Onhan EU menossa kansan toivomaan suuntaan?

Lokakuussa 1994 pidettiin neuvoa-antava kansanäänestys Suomen liittymisestä Euroopan Unioniin. Enemmistön tahtoa kunnioitettiin liittymällä unioniin seuraavana vuonna ja neljännesvuosisata unionin jäsenenä onkin tuonut suomalaisille mukanaan paljon hyvää: kaupankäynti unionin sisällä ja sen ulkopuolelle on näppärää, unioni on maailmanpolitiikassa merkittävämpi peluri kuin mistä Suomi voisi yksin haaveilla ja jokainen suomalainen pystyy nauttimaan vapaasta liikkuvuudesta niin opiskelijana, työntekijänä kuin lomamatkustajanakin. Kuitenkin aika on saatossaan tuonut mukanaan uusia, ennalta arvaamattomia tilanteita, jotka ovat muovanneet unionin luonnetta pysyvästi. Finanssi-, pakolais-, ilmasto- ja koronakriisi ovat esimerkkejä ongelmista, joihin on etsitty ratkaisuja myös EU-tasolla, ja jotka kiistämättä ovat jättäneet jälkensä unioniin. On sanomattakin selvää, ettei EU ole enää se sama sisämarkkina-alue, johon liityimme viime vuosituhannen lopussa. Kysymys kuuluukin; onko 2020-luvun EU yhä suomalaisen enemmistön toiveiden mukainen?

Euroopan Unionista keskustellessa sorrutaan usein keskusteluun nettomaksajista ja -saajista, voittajista ja häviäjistä. Unionia ei kuitenkaan kannata eikä voi nähdä pika-arpajaisina, joissa osallistumismaksua vastaan saa joko lohdutuspalkinnon tai arvokkaan päävoiton. Myös EU itse sortuu aika-ajoin tällaiseen ajatteluun: kun usko unioniin jossain sen kolkassa horjuu, keksitään äkkiä maataloustukien tai jäsenmaksupalautusten kaltaisia lohdutuspalkintoja. Kuitenkin unionissa on pikemminkin kyse pitkän tähtäimen investoinnista, josta ei kannata vetäytyä heti, kun kurssi notkahtaa alaspäin, mutta jonka perustana on oltava vahva usko valoisaan tulevaisuuteen silloinkin, kun tilanne on hetkellisesti itselle epäedullinen. Näkevätkö siis suomalaiset edelleen, että EU kehittyy sellaiseen suuntaan, joka on Suomelle, Euroopalle ja maailmalle tarkoituksenmukainen, hyvä ja arvokas, ja johon on kannattavaa panostaa myös silloin, kun rahat menevät omasta pussista?

Kristillisdemokraatit perustivat toisen maailmansodan jälkeen pikkuhiljaa Euroopan Unioniksi kehittyneen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ylläpitämään vakautta ja rauhaa yhteisen talousalueen kautta. Kristillisdemokraattisen ideologian yksi kulmakivi on niin sanottu lähipäätösperiaate, joka tarkoittaa pyrkimystä siihen, että päätökset tehdään mahdollisimman matalalla hierarkian tasolla. Kun koululainen osaa itse valita asunsa on vanhemman turha pukea häntä kouluun, valtion on turha päättää siitä, kuinka monta kasvisruokapäivää Rääkkylän peruskoulussa on ja Euroopan Unionin on turha määrätä, miten suomalaiset sote-palvelut järjestetään. Kansalaiselle parhaat päätökset syntyvät mahdollisimman lähellä kansalaista.

Lähipäätösperiaate ei sulje silmiään sille, etteikö joistakin asioista kannattaisi päättää korkeammalla päätöshierarkiassa. Joillekin asioille EU:n tai YK:n kaltaiset kansainväliset elimet ovat se matalin mahdollinen taso, jolla toimivia päätöksiä saadaan aikaan. Esimerkkejä tällaisista voisivat Suomen osalta olla rahapolitiikkaan, kauppapolitiikkaan, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät päätökset. Kuitenkaan valtaosa poliittisista päätöksistä eivät ole sellaisia, että ne itsestään paranisivat, kun niistä päätetään korkeilta jakkaroilta käsin tai kun kokonainen manner päättää toimia samalla tavalla.

Lähipäätösperiaate on, paitsi meille kristillisdemokraateille, myös tärkeä perusarvo Euroopan Unionille – itse asiassa niin tärkeä, että se on kirjattu unionin perussopimuksiin. Unionin toimivallan laajentaminen uusille tasoille, kuten vaikka yhteiseen velanottoon, verotukseen tai sosiaaliturvaan, tarkoittaisi siis myös hyvästien jättöä unionin tärkeälle perusperiaatteelle. Suomalaiset antoivat jaa-äänensä unionin silloisille arvoille ja periaatteille 1994, mutta entä nyt? Hyväksymmekö esimerkiksi EU-tasoisen verotuksen tai muut kehitysaskeleet kohti eurooppalaista liittovaltiota? Hyväksymmekö unionin laajennetun toimivallan ja sen myötä radikaalin suunnanmuutoksen yhteisön perusarvoissa?

Kansaa kuunneltiin unioniin liityttäessä ja kansaa kuuluisi kuunnella myös nyt, kun unionin perusperiaatteita ollaan muovaamassa uusiksi. Suomen linjanvedoista unionissa tulisi käydä aktiivista kansalaiskeskustelua ja päätöksistä vastuussa olevien poliitikkojen pitäisi kohdata kansalaisten kysymykset, huolet ja toiveet. Riittäisikö suomalaisilla uskoa ja tukea sellaisellekin unionille, jossa veroja alettaisiin kerätä isommalla haavilla yhteisen Euroopan kehittämiseksi?

Eurooppa on pitkään seissyt risteyksessä, jossa vaihtoehtoina on jatkaa aiemmin valitulla vapaan liikkuvuuden ja yhteisen ulkopolitiikan polulla, tai kääntyä kohti laajempaa integraatiota ja kenties liittovaltiomaista kehityssuuntaa uusin perusperiaattein. Tässä tienhaarassa ei pidä pelätä kysyä kansalta uudestaan neuvoa. Kulki unioni mihin suuntaan tahansa, tarvitsee se kansalaistensa uskon ja luottamuksen niinäkin hetkinä, kun se ottaa enemmän kuin antaa.

Annika Lyytikäinen
KD Nuorten puheenjohtaja
annika.lyytikainen@kdnuoret.fi

Blogit

Rasismikysymyksen monopolisointi ei ratkaise ongelmia

Somefeedini on viime päivinä täyttynyt mustista ruuduista, niin varmasti sinunkin. En ole törmännyt yhteenkään postaukseen, jossa George Floydin tappanutta poliisia olisi kehuttu tai puolusteltu ja se on selvää: vannon, että kuten minusta, myös sinusta tuntuu pahalta, kamalalta ja käsittämättömän surulliselta katsoa videota, jossa toinen ihminen kuolee virkavallan otteissa. George Floydin kohtalo tuntuu keränneen koko maailman sympatiat, ja hyvä niin.

Sen ohella, että Minneapolisin tapahtumat ovat keränneet suuren enemmistön sympatiat, on myös somessa saanut kohdata ennenäkemätöntä syyttelyä ristiin rastiin. Rasismin kitkeminen maailmasta vaatii laajaa yhteisrintamaa, jossa emme voi tuomita toinen toistamme siitä, millä sanankääntein rasismin tuomitsemme. Rasisminvastaisessa taistelussa on kyse loukkaamattomasta ihmisarvosta, lähimmäisenrakkaudesta ja vilpittömästä pyrkimyksestä ymmärtää ihmisiä, joiden tausta, kulttuuri tai arvomaailma on erilainen. Rasismin vastustaminen vie itseltään pohjan sillä hetkellä, kun alamme viilata pilkkua toistemme ulostuloissa tai syytellä toisiamme siitä, miksi on tai ei ole tehnyt tietynlaista somepostausta. Erityisesti monen vihervasemmistolaisen yritys monopolisoida rasismitwiittailu omalle poliittiselle siivelleen on käsittämätöntä – rasisminvastaiseen taistoon tarvitaan kaikkia vasemmalta oikealle, ja meitähän löytyy. Esimerkiksi kristillisdemokratiassa rasismin vastustaminen on ilmiselvä seuraus ideologian kulmakivestä, jokaisen ihmisen jakamattomasta ihmisarvosta

Pandemia-aikaan pidettyjä vastuuttomia mellakoita ja mielenosoituksia tärkeämpi rooli rasismin kitkemisessä on konkreettisilla poliittisilla toimilla. Huolehtimalla esimerkiksi maahanmuuttajien hyvästä integraatiosta koulumaailmaan ja työelämään, maahanmuuttajien kielitaidosta, erilaisten suomalaisten verkostoitumisesta toisiinsa ja toisaalta myös vähemmistöjen oikeudesta omaan kulttuuriinsa kitketään rasismia konkreettisella tasolla. Keinovalikoimasta voidaan käydä rakentavaa ja hedelmällistä keskustelua heti kun me kaikki nielemme sen, että enemmistöllä tavoite itseasiassa on sama. Jospa siis keskittyisimme rasismitietoisuuden suomenmestaruuskisojen sijaan yhteiseen tavoitteeseemme, rasismista vapaaseen Suomeen, ja siirtyisimme sanoista tekoihin?

Annika Lyytikäinen,
KD Nuorten puheenjohtaja

Blogit

Uskonnonopetuksen uudistusaikeet halveksuvat maailmankatsomusten kirjoa

Koulujen uskonnonopetus puhuttaa eikä syyttä. Tämän päivän Suomessa, jossa kulttuurien ja katsomusten kirjo kasvaa ja pyritään olemaan opetusmenetelmien aallonharjalla uskonnonopetuksen toteutusta on takuulla paikallaan päivittää. On kuitenkin ollut yllättävää seurata kuinka puolueet ja erityisesti poliittiset nuorisojärjestöt vasemmalta oikealle yhtäkkiä haluavat uudistaa koulumaailmaa juurikin monikulttuurisuuden ja vähemmistöjen kustannuksella.

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen yhdistämistä kaikille oppilaille yhteiseksi oppiaineeksi perustellaan esimerkiksi sillä, ettei haluta erotella koululaisia uskonnon tai maailmankatsomuksen perusteella. Argumenttiin sisäänleivottu väite siitä, että Suomen koululaiset joutuvat eriarvoiseen asemaan uskontonsa perusteella on toki huolestuttava, mutta silloin yhteiskunnassa kytee suurempi ongelma, jota ei ratkaista laittamalla lapsia yhteiseen, neutralisoituun uskontotieteen ja etiikan opetusryhmään. Ongelmaan ainoa oikea ratkaisu on kasvattaa suomalaiset entistä paremmin sietämään ja arvostamaan erilaisuutta, eikä yrittää ahdata koululaisia yhteiseen arvomuottiin.

Suomalainen uskonnonopetusjärjestelmä on luotu palvelemaan niin evankelisluterilaisen enemmistön kuin vähemmistöuskontojen ja uskonnottomien tarpeita. Nykyisessä uskonnonopetuksessa jokainen oppilas saa tutustua omaan kulttuuritaustaansa samalla oppien ymmärtämään myös toisinajattelevia. Erityisesti vähemmistöuskonnon edustajalle nykyinen opetus tarjoaa luterilaisessa, maallistuvassa Suomessa korvaamattomat puitteet oppia omasta perinnöstään ja käydä arvokeskustelua oman maailmankuvan pohjalta. Se, että opetus on ollut tunnustuksetonta vuodesta 2003 takaa sen, että oppilaalle jää vapaus tehdä omat päätökset siitä, millaiseen uskonnollisuuteen tai uskonnottomuuteen haluaa itse sitoutua. Nykyinen järjestelmä tarjoaa myös mahdollisuuden pitää eri opetusryhmien yhteisiä oppitunteja – mahdollisuuden, jota pitäisi hyödyntää paljon nykyistä enemmän. Mikä sen parempi tapa oppia esimerkiksi ramadanin tai lehtimajajuhlan viettämiseen kuin luokkakaverilta, joka viettää sitä perheensä kanssa.

Kuten aluksi totesin, on nykyisessä uskonnonopetuksessa myös omat haasteensa ja kehityskohteensa. Vähemmistöuskontojen edustajat joutuvat usein matkustamaan uskonnontunnille toiseen kouluun aikatauluin, jotka voivat ikävästi sotkea oman lukujärjestyksen. Pienempien uskontokuntien opetusta hankaloittaa myös puute pätevistä opettajista. Näihin ongelmiin kuitenkin esimerkiksi digitalisaatio, opettajakoulutuksen kehittäminen ja opetusryhmien ajoittaiset yhteistunnit tarjoavat paremmat ratkaisut kuin opetusryhmien täydellinen yhdistäminen ja opetuksen neutralisoiminen. Uskonnonopetuksen hienous ei nimittäin ole se, että opitaan maailmanuskontojen perusteet ja kymmenen käskyä, vaan opetuksen tarjoama taustatieto ja tila oman maailmankuvan pohdiskeluun, keskusteluun ja jäsentämiseen. Näin mahdottoman tärkeän asian äärellä lapsen on saatava toimia omalla sanavarastollaan omista lähtökohdistaan käsin.

Suomalaisen koulujärjestelmän ylpeydenaihe on, että se mahdollistaa ja tukee jokaisen oppilaan kasvua omaksi ainutlaatuiseksi itsekseen. Maailmankatsomusten kirjon tärkeyttä ei kuulu tässä suhteessa halveksua vaan tukea. On selvää, että suomalaiset lapset saavat jatkoissakin kotoa ja muista lähiyhteisöistään arvokasvatusta hyvin laajalla spektrillä. Koululaitoksen tehtävä ei ole tasapäistää ja neutralisoida näitä oppilaan perhe- ja kulttuuritaustasta kumpuavia arvoja, vaan vahvistaa ja hyväksyä ne. Se tapahtuu parhaiten antamalla jatkossakin oppilaan taustaa harmonisoivaa, ei eksotisoivaa, uskonnonopetusta.

Jo toisessa maailmansodassa Suomen puolustusvoimat ymmärsi uskontojen kirjon tärkeyden pystyttäessä kenttäkappelien rinnalle kenttäsynagogia ja -moskeijoja sen sijaan, että olisi lyöty kaikille sotilaille virsikirja povitaskuun, saati pidetty yhteisiä, katsomusneutraaleja eettisiä pohdiskeluhetkiä. 2020-luvulla yksilönvapaudet ja monikulttuurisuus ovat huomattavasti korkeammassa arvossa kuin sata vuotta sitten. Miksei siis pidettäisi niitä arvossaan myös koulumaailmassa.

Annika Lyytikäinen,
KD Nuorten puheenjohtaja
annika.lyytikainen@kdnuoret.fi
0503123037

Blogit

Rohkea hyökkäys on paras puolustus

Rankan liigakevään jälkeen haalitaan nopeasti kasaan joukkue ja lähdetään tavoittelemaan hyvää tulosta kansainvälisestä turnauksesta. Kansallinen liiga päättyi hetkeä aiemmin ilman sen kummempia yllätyksiä: palkintosijat menivät perinteisesti vahvan lajikulttuurin paikkakunnille. Muissa joukkueissa vahvat yksilösuorituksetkaan eivät riittäneet joukkueen menestykseen: Varsinais-Suomessa jäätiin piippuun jääneen joukkuepelin takia ikävästi palkintokorokkeelta, kouvolalaisen maalikuninkaan suoritus ei riittänyt pelastamaan joukkuetta eikä Keski-Suomessa suotuisista kertoimista huolimatta päästy lähellekään loppuotteluita.

Ulospäin vaikuttaa siltä, että kansainvälisiin karkeloihin lähdetään uhkarohkeasti ja itsevarmasti tavoittelemaan huipputuloksia, mutta sisältä joukkue on rikki. Hyvistä yksittäisistä peliliikkeistä huolimatta joukkueen yhteispeli ontuu. Suuri yleisö on menettänyt uskonsa menestykseen ja siirtynyt kannattamaan muita joukkueita. Niin pelaajien kuin joukkuejohdon intohimo peliä kohtaan vaikuttaa hävinneen. Kun turnaus on ohi kerrotaan, että ollaan itseasiassa tyytyväisiä lopputulokseen, kun emme kuitenkaan tippuneet alemmalle sarjatasolle. Kevät kun oli niin rankka. Pidemmän linjan, monivuotista suunnitelmaa siitä, miten päästäisiin kiinni siihen menestykseen, mikä tasoisellemme joukkueelle oikeasti kuuluisi, ei haluta eikä viitsitä tehdä: ei haluta tehdä raskaita päätöksiä tai tuottaa pahaa mieltä pelaajille, kapteenille, valmentajille, viestintätiimille tai ruohonjuuritason toimijoille.

Iloksemme Leijonien maailmanmestaruustarina on toisenlainen. Kiekkokontekstissa pahalta painajaiselta kuulostava tarina on kuitenkin ikävä kyllä osuva vertauskuva siitä, minkälaisena itse koen kuluneen KD:n vaalikevään.

Kristillisdemokraateilla on mainio pohjaideologia jolle aidosti uskon olevan kysyntää tämän päivän Suomessa. Sisarpuolueidemme menestys aiemmissa kansallisissa vaaleissa ja nyt eurovaaleissa osoittaa sen, että kristillisdemokratialla on paikkansa nykymaailmassa. Painavien arvojen lisäksi joukkueessamme pelaa monta huippupoliitikkoa ja KD Nuorten varapuheenjohtajana rohkenen väittää, että riveistämme löytyisi myös mahtavia persoonia tuleville vuosikymmenille. Kuitenkin menestyksen kaikista tärkein elementti, eli hyvin koordinoitu, kauaskatseinen ja yhteen hiileen puhaltava yhteispeli on täysin hukassa, ja se näkyy jatkuvina vaalitappioina. Ja kyllä, vaalitappioina. KD Nuorten puheenjohtaja Aleksi Sarasmaa sanoi sen blogissaan eduskuntavaalien jälkeen ja sanon sen nyt uudestaan: Kevään mittaan olemme nähneet kaksi vaalitappiota. Asiaa on turha kaunistella.

Aleksi poimi huhtikuisessa blogissaan esiin hyviä käytännön keinoja siihen, miten kristillisdemokraattien uppoava laiva voitaisiin pelastaa, enkä siksi nyt luettele samoja keinoja toistamiseen. Sen sijaan tahdon nyt peräänkuuluttaa kahta suuremman linjan muutosta, jotka ovat puolueemme eliinjäämistaistossa välttämättömiä: aitoa ja rohkeaa uudistustyötä sekä yhdenmukaista, yhteisiin tavoitteisiin tähtäävää toimintaa.

Niin urheilu- kuin yritysmaailmassakin on tappioiden hetkellä tapana katsoa luottamushenkilöihin ja työntekijöihin. Puolueemme on pullollaan kivoja tyyppejä jotka ovat jo pitkään, osa jopa valtaosan elämästään, tehneet korvaamatonta työtä puolueen eteen. Vastuuhenkilöiden välinen satunnainen tuolileikki ei kuitenkaan uudista puoluetta juurikaan. KD tarvitsee konkareiden rinnalle kipeästi uusia kasvoja. Uusia hahmoja ei puolueeseen ilmaannu, ellei heille anneta tilaa – silläkin uhalla, että jokin asia muuttuisi.

Jotta nuorena olisi mielekästä toimia KD:ssa, täytyy puolueen ottaa itsensä tosissaan: tehdä rohkeita ja ennalta odottamattomia ulostuloja ja asettaa tavoitteet taivaisiin – joskin jälkimmäinen vain vertauskuvallisesti. Kehitys, jonka myötä entisiä kristillisdemokraatteja on eduskunnassa pian enemmän kuin nykyisiä, ei voi jatkua. Myös arvokonservatiivisen puolueen on kyettävä päivittämään organisaationsa ja linjansa 2020-luvulle. Niinpä nyt on viimeistään päätettävä, haluammeko tulevaisuudessa olla pikkuhiljaa pois haihtuva puuhapiiri vai seisoa eturintamassa rakentamassa inhimillistä, kannustavaa ja kestävää tulevaisuutta.

Moninkertaisten vaalitappioiden myötä kristillisdemokratialla Suomessa ei ole enää mitään hävittävää, mutta todella paljon voitettavaa. Kovassa pelissä voittoa ei kuitenkaan tule pyhää jysäystä odotellessa tai neljän prosentin kannatustamme puolustamalla. Sen sijaan tarvitsemme korkeita tavoitteita, raadollista itsearviointia, uusia toimintatapoja, aitoa ja yhteistä intohimoa sekä ennen kaikkea tuoreita ja rohkeita avauksia. Rohkea hyökkäys on tässäkin pelissä paras puolustus.

Annika Lyytikäinen
KD Nuorten 2. varapuheenjohtaja

Blogit

Uppoava laiva voidaan vielä pelastaa

Eduskuntavaalit on käyty ja on aika ruotia puolueen vaalitulosta. Nyt tarvitaan rehellisyyttä ja asioiden sanomista suoraan. Vaali-iltana näytti jonkin aikaa, että yksi lisäpaikka olisi puolueelle tulossa Kaakkois-Suomesta. Tämä olisi ollut jo periaatteessa vaalivoitto, mutta kovin laimealta tuntui puolueväen into ainakin Musiikkitalon vaalivalvojaisissa. Kun lisäpaikka sitten suli ääntenlaskun edistyessä ja alkoi varmistua, että jatkamme tulevatkin neljä vuotta samalla viiden edustajan kokoonpanolla, oli ilmassa todellista pettymystä. Korupuheissa vakuutettiin, että tämä oli kovalla työllä saatu torjuntavoitto, paikathan onnistuttiin säilyttämään. Minäpä kerron totuuden; ei ollut. Tämä oli käytännössä vaalitappio. Asiaa on turha kaunistella.

Kun puolue on neljä vuotta oppositiossa ja vaihtaa puheenjohtajaa, on paikkamäärän ennallaan pysyminen todella heikko tulos. Lisäpaikkoja olisi pitänyt kyetä ottamaan. Sillä, että puolueen kokonaisäänimäärä kasvoi hieman, ei ole käytännössä mitään väliä. Oikein hävettää kuunnella, jos sillä yritetään naamioida tappiota voitoksi. Koko 2000-luvun jatkunutta laskusuhdannetta ei saatu vieläkään käännettyä ylöspäin. Väistämättä on ainakin nuorten parissa kahvipöytäkeskusteluihin hiipinyt pohdinta siitä, montako vaalikautta puolue säilyy eduskunnassa tällä menolla.

Puolueväki on jo ehtinyt tarjoamaan useita selityksiä odotettua heikommalle tulokselle. Yhden mielestä äänet valuivat perussuomalaisille, kun KD:n maahanmuuttolinja on liian lepsu. Toisen mielestä syypää on vihreiden ja ison pahan valtamedian lietsoma “ilmastovouhotus”. Kolmannen mielestä meille ei anneta mediassa tarpeeksi tilaa, koska toimittajat ovat ilkeitä ja puolueellisia. On kuitenkin turhaa etsiä syypäitä muualta. Sille, ettemme onnistu saamaan ääniä, on kaksi mahdollista selitystä. Ensimmäinen on se, että ajamallemme politiikalle ei ole kysyntää. Toinen on se, ettemme osaa markkinoida ja toteuttaa ajamaamme politiikkaa riittävän hyvin. Väitän, että molemmat ongelmat vaivaavat meitä.

Edellisten eduskuntavaalien jälkeen 2015 KD Nuorten silloinen puheenjohtaja Remo Ronkainen totesi nuorisojärjestön nettisivuilla puolueen vaalitappion jälkeisistä toimenpiteistä seuraavaa: “On laadittava johtopäätökset sekä konkreettiset muutostoimet, ja puolueen uudistumisen strategiatyö on aloitettava puhtaalta pöydältä.“ Onko näin tehty? Onko tehty konkreettisia muutostoimia ja uudistettu puoluetta rankalla kädellä, puhtaalta pöydältä? Minäpä kerron totuuden; ei ole. Tai jos joku osaa kertoa minulle, mitä muutoksia neljän vuoden aikana on tehty puheenjohtajan vaihtamisen lisäksi, tarjoan oluen tai pullakahvit.

Ratkaisukeskeisenä miehenä haluan kiinnittää huomiota ongelmiin ja tarjota toimenpiteitä, joita täytyisi tehdä nyt, jotta puolueen tulevaisuus voitaisiin varmistaa. Moni on varmasti eri mieltä keinoista; nämä ovatkin puolueen kehittämiskohteet nuorisojärjestön puheenjohtajan näkökulmasta. Tuntuupa puolueen sisällä olevan vankka osasto niitäkin, joiden mielestä alle 4 %:n kannatuksessa pysyminen on ihan okei. Niin kauan kuin liian moni on tuudittautunut tyytyväisenä viiteen kansanedustajaan, ei puolue kykene uudistumaan riittävällä tavalla saavuttaakseen kasvua. Ainakin meille nuorille on vaikeaa olla puolueessa, jossa kasvuhaluja ei välillä oikeasti tunnu olevan, sillä tulevaisuus ei tällöin näytä kovin valoisalta.

Ensinnäkin puolueen poliittinen linja on hukassa. Nuorisojärjestö on jo pitkään toivonut puolueen profiloitumista talouspoliittisesti selkeästi oikealle. Moni pohtii, miten Ruotsin KD onnistui nostamaan kannatustaan huimasti. Ei auttanut meillä heidän vaalisloganinsa kopiointi, sillä väitän, että todellinen syy kannatuksen nousuun lahden toisella puolella johtuu sisarpuolueemme kyvystä seistä selkä suorana osana oikeistoblokkia. Oli miten oli, talouspoliittinen linjamme kaipaa kirkastamista, jotta olisimme varteenotettava vaihtoehto muillekin kuin arvokysymykset edellä äänestäville. Nyt vaaleissa ehdokkaidemme talouspoliittinen linja vaihteli täysin vasemmalta todella oikealle.

On turha syyttää mediaa kovin hanakasti, jos se välillä kutsuu meitä vanhalla nimellä kristillisiksi. Välillä itsestänikin tuntuu, että käytännössä poliittinen agendamme on jämähtänyt kristillisen liiton aikoihin. Poliittisissa ohjelmissamme olemme toki uskottava yleispuolue, mutta käytännössä avauksistamme prosentuaalisesti aivan liian iso osuus koskee edelleen klassikkoaiheita abortista alkoholiin ja translaista Israeliin. Uskottavaksi yleispuolueeksi kasvaminen edellyttää, että puhumme korostetusti muista aiheista kuin niistä, joista meiltä on totuttu kuulemaan. Kaikki kyllä tietävät kantamme näiden arvokysymysten suhteen, turha niitä on toistaa jatkuvasti.

Toiseksi, puolue tarvitsee hampaat. Viestintämme kaipaa räväkkyyttä ja meidän pitää esittää säännöllisesti tuoreita avauksia. Voitaisiinko oikeasti miettiä, että kannattaisi joskus tarttua nuorisojärjestön radikaaleihin, mutta perusteltuihin kannanottoihin? Päivänpoliittisessa keskustelussakin meidän täytyy uskaltaa olla hieman populistisempia ja räksyttävämpiä erityisesti silloin, kun olemme oppositiossa. Sovinnollisen ja yhteistyökykyisen puolueen mainetta on toki mukava vaalia, mutta se ei paljon lämmitä, jos kannatus pysyy alle neljässä prosentissa.

Kolmanneksi puolue tarvitsee rakenteellisia uudistuksia. Puoluedemokratiaa täytyy vahvistaa, jotta päätöksenteossa oikeasti kuuluu puolueen kentän valitsemien edustajien ääni. Puoluevaltuusto ja puoluehallitus ovat nyt vain kumileimasimia ja todellinen valta on karannut jonnekin aivan muualle.

Samoin on syytä kirkastaa puolueen rakenteita ja resurssien kohdentamista muutenkin. Kannattaisiko esimerkiksi viestintään kohdennettuja resursseja suunnata vain puolueväen lukeman KD-lehden sijaan ennemmin ulospäin tapahtuvaan puolueen ja poliittisten avausten markkinointiin? Ylipäätään puolueeseen tarvitaan parempaa viestinnällistä johtajuutta.

Rakenteiden uudistamisen lisäksi toimintatapoja pitää uudistaa. Amatöörimäisten käytäntöjen ja keskinäisen kinastelun karsiminen on syytä tehdä ihan paikallistasolta alkaen. Hyvä esimerkki on vaaleissa Varsinais-Suomen sekoilu, joka maksoi todennäköisesti kansanedustajan paikan. Piirissä oli selkeästi vaikeuksia ymmärtää miten vaaliliitto ja äänten keskittäminen yhdelle kärkiehdokkaalle toimii. Näin ei saisi tapahtua.

Neljänneksi puolueessa tulisi oikeasti alkaa kuunnella nuoria. Me olemme esittäneet kaikkia yllä mainittuja keinoja jo vuosien ajan. Olemme saaneet päähän taputtelua ja positiivista kannustusta, kun olemme nuorina mukana toiminnassa. Lähtökohtaisesti kaikki ehdotuksemme on kuitenkin joko lytätty tai vähintäänkin tylysti sivuutettu. Itse esimerkiksi olen jo väsähtänyt ajamaan parempaa puoluedemokratiaa, kun mitään muutoksia ei tapahdu.

Ylipäätään nuorten on todella vaikea saada tunnustusta ja vastuuta nuorisojärjestön ulkopuolella joitakin yksittäistapauksia lukuunottamatta. Muilla puolueilla on nuorille omia mentorointiohjelmia, täällä ajatukselle on lähinnä naureskeltu. Vaaleissakin muut puolueet nostavat tietoisesti nuoria ehdokkaita esille ja tukevat heitä merkittävästi, täällä patistellaan nuorisojärjestöä kaivamaan jostain nuoria listojen täytteeksi. Vaikea on ketään nuorta houkutella vaikkapa ehdolle, kun tietää, ettei puolueen tuki tule olemaan kummoista.

Suuri osa nuorista jättää puolueen, kun nuorisojärjestössä tulee ikä vastaan, sillä puolueessa ei osata ottaa nuoria mukaan. Vaikuttamaan lähdetään mieluummin sinne, jossa se on oikeasti mahdollista. Puolueen ikäjakauma vinoutuu entisestään. Nuoret täytyy saada mukaan, mikäli puolueella halutaan olevan minkäänlaista tulevaisuutta. Ilman aktiivisia toimijoita kuolee puolue pois vanhojen jäsentensä mukana.

Sanomani kuulostaa varmasti tylyltä ja hyvä niin. Meillä nuorilla alkaa nimittäin olla mitta täynnä. Olemme oikeasti huolissamme puolueen tulevaisuudesta ja olemme yrittäneet rakentaa muutosta. Yritettäisiinkö vielä kerran, tällä kertaa yhdessä?

Aleksi Sarasmaa, KD Nuorten puheenjohtaja


Blogit

Lihansyönnin ideologinen ihanuus

Kasvisruoka on ollut alkuvuodesta tapetilla varsin tiuhaan. Pääkaupunkiseudulla keskustelu on tiivistynyt enemmän tai vähemmän yllättäen kaupunginvaltuustoissa. Helsingissä valtuusto päätti tiukan keskustelun jälkeen, että maito- ja lihatuotteiden käyttöä kaupungin tarjoamissa ruokapalveluissa vähennetään 50 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Espoossa puolestaan tunteet kuumenivat valtuustosalissa, kun pöydällä oli ehdotus valtuuston kokoustarjoilujen muuttamisesta kasvisruoaksi. Aloite ei lopulta menestynyt. Kokonaisuudessaan kasvisruoan ympärillä käyty keskustelu osoittaa selvästi, että moni ei ole valmis tinkimään lihansyönnistä tippaakaan. Nähdäänpä verovaroin kustannetun liharuoan saanti paikoin jopa perusoikeutena.

Maidon- ja lihantuotannolla on tutkitusti merkittävä vaikutus ilmaston lämpenemiseen. Eläinperäisillä tuotteilla on suuri hiilijalanjälki ja niiden tuotanto kuluttaa maapallon vesivaroja kestämättömiä määriä. Mikäli haluamme ottaa ilmastonmuutoksen hillitsemisen vakavasti, täytyy keinovalikoiman olla laaja. Liha- ja maitotuotteiden kulutuksen vähentäminen on ilmastoteko. Myös terveydellisestä näkökulmasta lihansyöntiä tulee vähentää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan suuri osa suomalaisista syö liikaa erityisesti punaista ja prosessoitua lihaa. Me emme yksinkertaisesti tarvitse niin paljon lihaa kuin tällä hetkellä syömme. Julkisen vallan tuleekin olla edesauttamassa lihansyönnin vähentämistä niin ilmastollisista kuin terveydellisistäkin syistä.

Vaalien alla on julkisessa keskustelussa ehdotettu lihaveroa ratkaisuksi lihansyönnin vähentämiseen. Se ei kuitenkaan ole oikea suunta varsinkaan, jos vero tosiasiassa rankaisee juuri kotimaisia lihan- ja maidontuottajia. Tavoitteena tuleekin olla kasvisruoan osuuden lisääminen ja kulutetun lihan kotimaisuusasteen nostaminen. Valtion, kaupunkien ja kuntien tarjoaman ruoan muuttaminen selvästi kasvispainotteisemmaksi on nimenomaan oiva keino tähän. Silti, kuten Helsingin ja Espoon esimerkit osoittavat, se tuntuu herättävän uskomattoman määrän ideologiselta haiskahtavaa vastustusta.

On syytä ymmärtää, ettei kouluissa, päiväkodeissa tai vaikkapa valtuustosalissa tarjoiltava liharuoka ole mikään perusoikeus. Eivät näissä paikoissa ruokailevat muutenkaan saa päättää, mitä syövät, vaan tyytyminen on siihen, mitä tarjotaan. Kasvisruoka voi oikein tehtynä olla maukasta, ravitsevaa ja kotimaisuusasteltaan korkeaa. Vapaa-ajallaan saakoon jokainen jatkossakin tunkea itsensä täyteen grillimakkaraa ja kasvattaa syöpäriskiä niin halutessaan.

Lihansyönnin vähentäminen ei varmasti ole ilmastonmuutoksen hillitsemisessä kaikista tehokkain keino, mutta varmasti helpoimmasta päästä. Itse olen todella paatunut lihansyöjä, mutta edes minulle ei ruokavalion muuttaminen kasvispainotteisemmaksi ole ollut erityisen vaikeaa. Kuluttamani lihan varmistan aina olevan kotimaista. Kokonaan en aio minäkään lihasta luopua ainakaan lähitulevaisuudessa, eikä siihen kukaan ole pakottamassakaan.

Kasvisruoan osuuden lisäämisen vastustaminen on vastuutonta ja älyllisesti epärehellistä. Ennen kaikkea se osoittaa sen, mitä olemme oikeasti valmiita tekemään elinkelpoisen maapallomme hyväksi. Epämiellyttävä totuus on, etteivät lautasen tyhjäksi syöminen tai kotimaisen ruoan painottaminen ole lähelläkään riittäviä ilmastotekoja. Mikäli emme ole valmiita edes vähentämään lihan kulutusta, on vaikea uskoa, että tarttuisimme muihinkaan keinoihin kovin hanakasti. Omat mielihalumme ja ideologiset periaatteemme eivät saa mennä ympäristön ja ilmaston hyvinvoinnin edelle. Jokaisen on aika katsoa peiliin ja pohtia, onko lihansyönnin ylistyksen taustalla pinttyneet ajatusmallit tai periaatteellinen vastustamisen tarve. Minä väitän, että on.

Aleksi Sarasmaa
KD Nuorten puheenjohtaja


Blogit

Asevelvollisuusjärjestelmän uudistaminen on välttämätöntä

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan marraskuun lopulla julkaiseman kyselyn mukaan nuorten maanpuolustustahto on romahtanut vuodessa. Alle 25-vuotiaista enää 49 prosenttia katsoi, että jos Suomeen hyökättäisiin, suomalaisten olisi puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta. Tulos on huolestuttava, sillä Suomen uskottava puolustus nojaa pitkälti riittävän korkeaan maanpuolustustahtoon. Syitä maanpuolustustahdon laskevalle trendille on useita, eikä mikään niistä yksinään selitä romahdusta. Nuorten heikentyvällä tulevaisuususkolla ja irrallisuuden tunteella on varmasti vaikutusta. Halu puolustaa Suomea ei voi olla kovin korkealla, jos ei tunne kuuluvansa osaksi yhteiskuntaa.

Väistämättä on hyväksyttävä myös se tosiasia, ettei suomalainen asevelvollisuusjärjestelmä nykyisessä muodossaan ole omiaan nostamaan nuorten maanpuolustustahtoa. Nuoret kokevat nykyisen järjestelmän epätasa-arvoiseksi ja aikansa eläneeksi. Nuorten keskuudesta nousee jatkuvasti vaatimuksia asevelvollisuuden muuttamisesta tasa-arvoisempaan ja oikeudenmukaisempaan suuntaan. Perustuslain mukaan jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä. Miksei tämän yhdenvertaisen velvollisuuden tulisi myös käytännössä toteutua asepalveluksen osalta? Yhteiskunnallinen keskustelu nykyisen järjestelmän uudistamisesta on viime vuosina voimistunut ja on mielestäni selvää, että jonkinlainen reformi tullaan lähitulevaisuudessa näkemään.

KD Nuoret on jo pitkään vaatinut kutsuntojen laajentamista myös naisia koskeviksi. Tämä olisi helposti toteutettava ensimmäinen askel kohti tasa-arvoisempaa asevelvollisuutta. Koko ikäluokan tavoittaminen tehokkaasti kutsuntojen kautta mahdollistaisi naisten vapaaehtoisen asepalveluksen nykyistä tehokkaamman markkinoinnin. Pääesikunnan vuonna 2017 tekemän arvion perusteella kutsuntojen ulottaminen myös naisia koskevaksi maksaisi vain noin 4 miljoonaa euroa. Kutsuntoja kehittämällä niitä voitaisiin hyödyntää tehokkaammin myös muihin kuin maanpuolustuksen tarpeisiin. Koko ikäluokan kohtaamisella ehkäistäisiin esimerkiksi nuorten syrjäytymistä, tarjottaisiin ohjausta ja voitaisiin ohjata apua tarvitsevat nuoret oikeiden palveluiden piiriin.

Pelkkää kutsuntojen laajentamista mittavammalta remontiltakaan ei asevelvollisuusjärjestelmä tuskin voi tulevaisuudessa välttyä. Tasa-arvokysymyksen lisäksi uudistuksella on ratkaistava myös turvallisuusympäristön muutoksen tuomat haasteet sekä siviilipalveluksen asema osana asevelvollisuusjärjestelmää. Nykyinen siviilipalvelus ei juurikaan hyödytä maanpuolustusta, eikä tuota hyötyä yhteiskunnalle. Kokonaisturvallisuutta edistäisi nähdäkseni huomattavasti paremmin kansalaispalvelusmalli, jossa koko ikäluokka suorittaisi joko asepalveluksen tai siviilikriisinhallintaa tukevan aseettoman palveluksen. Kaikkia yhdenvertaisesti kohtelevassa kansalaispalvelusmallissa asepalvelukseen saataisiin laajemman henkilöpoolin kautta valikoitua nykyistä motivoituneempia ja kyvykkäämpiä suorittajia. Aseeton palvelus rakennettaisiin tukemaan maanpuolustusta ja sen suorittamisen voisi toteuttaa joustavasti esimerkiksi moduuleina.

Nykyisen asevelvollisuusjärjestelmän uudistaminen saattaa hyvinkin todennäköisesti olla edessä jo seuraavalla hallituskaudella. Tähän mennessä puolueella ei ole ollut rohkeutta lähteä mukaan keskusteluun järjestelmän uudistamisesta, vaan nykytilassa pitäytyminen on nähty riittäväksi ratkaisuksi. Toivottavasti puolueessa herätään pian uudistuksen välttämättömyyteen. Kun järjestelmää tulevaisuudessa remontoidaan, olemme väistämättä ulkona keskustelusta, mikäli meillä ei ole esittää lainkaan omia ratkaisuja.

Aleksi Sarasmaa
KD Nuorten puheenjohtaja

Blogit

Pääsykoeuudistus haastaa korkeakouluhakijat uudella tavalla

Vuonna 2018 käyttöön otettava korkeakoulujen pääsykoeuudistus haastaa korkeakouluihin opiskelemaan hakijat uudella tavalla. Siinä, missä aiemmin korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa on painotettu pääsykokeen merkitystä ylioppilastodistuksen lisäksi, tullaan uudistuksen myötä tekemään todistusvalinnasta ensisijainen sisäänpääsyväylä. Uudistus koskee korkeakouluhakuja lukuun ottamatta taide-, kulttuuri- ja liikunta-aloja sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun asiointitulkin sekä viittomakielen tulkin koulutusta. Uudistuksen toivotaan tuovan niin säästöjä kuin nopeuttavan hakijoiden sisäänpääsyä.

Uudistuksessa on paljon hyvää, mutta myös paljon vaaran paikkoja. Painotuksen siirtäminen ylioppilastodistuspohjalle tuo kuitenkin haasteita, paineita ja stressiä lukiossa opiskeleville nuorille ja sieltä valmistuneille. Pitäisi osata valita jatkoa ajatellen oikeat luettavat aineet, kirjoittaa ne ja saada niistä mahdollisimman hyvät arvosanat. Jos aiemmin kilpailu on ollut kovaa pääsykoerintamalla, saattaa se uudistuksen myötä siirtyä jo lukiovaiheeseen. Tähän saakka hakija on voinut kompensoida huonompaa opiskelumenestystä ahkeralla pääsykoevalmentautumisella ja päästä silti päästä sisään. Uudistuksen myötä herääkin kysymys siitä, että näemmekö tulevaisuudessa korkeakouluihin hakevia, joiden välivuodet aiheutuvat ylioppilastodistuksen arvosanojen korotusyrityksistä tai kokonaan uuden aineen kirjoittamisesta unelma-alan vaihduttua?

Uudistuksen yhtenä tarkoituksena on vähentää pitkäaikaisen valmentautumisen tarvetta pääsykokeisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pääsykokeista halutaan päästä alasta riippuen joko kokonaan eroon tai muuttaa pääsykoetta siten, että siihen valmentautuminen ei edellytä pitkää valmistautumista tai valmennuskursseja. Valmennuskursseja hyödyntää tällä hetkellä moni hakija, sillä Eurostudent VI-selvityksen mukaan valmennuskursseja käytti hakuaikanaan ammattikorkeakouluopiskelijoista joka kahdeksas ja yliopisto-opiskelijoista puolestaan peräti joka neljäs. Valmennuskursseista tuskin päästään eroon täysin, sillä ne todennäköisemmin painottuvat jatkossa entistä enemmän myös ylioppilaskirjoituksiin pääsykokeiden lisäksi. Yhtenä vaihtoehtona olisikin lukioiden tarjoamat edullisemmat lisäpreppauskurssit kirjoituksia varten.

Ammatinvalinta on yksi nuorten sekä myös aikuisten elämän tärkeimmistä valinnoista tulevaisuuden kannalta. Uudistuksessa on paljon hyviä puolia, mutta erityistä huomiota tulisikin kiinnittää sen haasteisiin, kuten siihen, että ylioppilaskirjoitukset eivät liikaa rajoita mahdollisuuksia päästä opiskelemaan mieluisalle alalle, vaikka ylioppilaskirjoitukset eivät olisikaan menneet halutulla tavalla. Jos tällaiset haasteet saadaan huomioitua uudistuksessa myös muilla muutoksilla, kuten arvosanan korotusmahdollisuuksien kasvattamisella, on uudistus palvellut tavoitettaan.

Minna Rajala
Tietojärjestelmätieteiden opiskelija