UNRWA purettava

Suomi on päättänyt palauttaa rahoituksensa UNRWA:lle. Rahoitus päätettiin jäädyttää, kun 12 UNRWA:n työntekijän raportoitiin osallistuneen 7. lokakuuta Hamasin Israelia vastaan toteuttamaan terrori-iskuun.

Rahoituksesta päätettiin samassa yhteydessä käyttää vuosittain kymmenen prosenttia eli 500 000 euroa sen valvomiseen, että rahoitus ei päädy terrorismin hyödyntämiseen. Ulkomaan- ja kehityskauppaministeri Ville Tavio on arvioinut, että lyhyellä aikavälillä UNRWA ei ole korvattavissa humanitaarisena toimijana.

Israelin tiedustelu on todennut, että kymmenen prosenttia UNRWA:n työntekijöistä Gazassa on terroristijärjestön jäseniä ja puolella työntekijöistä on perheenjäsenenään terroristi. UNRWA:lla on Gazassa noin 13 000 työntekijää. YK:n pääsihteerille tehdyn puolueettoman raportin mukaan Israelin tulisi toimittaa väitteidensä tueksi riittävästi todisteita. 

YK:n pääsihteerille tehdyssä raportissa keskityttiin UNRWA:n neutraliteetin arvioimiseen, joten se ei valota esimerkiksi UNRWA:n työntekijöiden osallisuutta 7. lokakuuta terrori-iskussa. Raportin perusteella UNRWA:lla on käytössään toimivat ohjeet neutraliteetin varmistamiseksi, mutta ohjeiden noudattamisessa on ollut puutteita.

Raportin listaamat puutteet UNRWA:n toiminnassa koskevat oppimateriaalien sisältöä, työntekijöiden neutraliteettia ja tilojen käyttämistä. Oppimateriaalin sisällön todettiin aiheuttavan vakavaa huolta YK:n arvojen, ohjeistusten ja konfliktia koskevien kantojen näkökulmasta. 

Esimerkiksi UN Watch on pitkään kritisoinut UNRWA:n oppimateriaalia kannustamisesta vihaan ja terrorismiin Israelia vastaan. UN Watchin mukaan oppimateriaaleissa muun muassa pidetään 7. lokakuuta terrori-iskuun osallistuneita terroristeja sankareina ja kannustetaan lapsia seuraamaan heidän esimerkkiänsä.

”UNRWA:n oppimateriaaleissa oleva sisältö johtaa systemaattiseen antisemitismin kasvamiseen. Kahden valtion mallista ei voida puhua johdonmukaisesti samaan aikaan, kun palestiinalaislapsista kasvatetaan vihan sukupolvea. Koulutus on ollut historiallisesti aina keskeinen väline yhteiskunnallisen ilmapiirin muovaamisessa”, KD Nuorten puheenjohtaja Jere Tuononen muistuttaa.

Terrorismiin osallistumisesta syytetyistä 12 UNRWA:n työntekijästä kymmenen erotettiin virastaan YK:n toimesta. Valvontakameran tallenteista on käynyt ilmi, miten UNRWA:n sosiaalityöntekijä kaappasi autoonsa 21-vuotiaan Jonathan Sameranon ruumiin ja kuljetti sen YK:n valkoisella autolla Gazassa pidettyyn voitonparaatiin.

Samerano toimi DJ:nä rauhaa peräänkuuluttavilla festivaaleilla, jonne Hamas hyökkäsi Gazasta 7. lokakuuta. Samerano pääsi pakenemaan festivaalialueelta, mutta Hamasin terroristit tappoivat hänet läheisellä asuinalueella eli kibbutsissa. 

”Terroristiseen toimintaan osallistuminen on vakava väite, mutta siitä huolimatta raportissa YK:n pääsihteerille asiaa ei käsitellä. Useat YK:n jäsenmaat ovat päättäneet raportin jälkeen UNRWA:n rahoituksen palauttamisesta. Vielä ei kuitenkaan kannattaisi huokaista helpotuksesta, sillä keskeisiä asioita UNRWA:n toimintaan liittyen on selvittämättä”, Tuononen huomauttaa.

Toisen maailmansodan jälkeen YK luotiin, jotta kansainvälinen rauha ja turvallisuus säilyisivät. YK:n toiminnan perusperiaatteina on ollut aina rauhan ja ihmisoikeuksien edistäminen. YK on tavoitellut rauhaa ylläpitävän sääntöpohjaisen maailmanjärjestelmän rakentamista. Terrorismi ja vihaan lietsominen sotivat näitä periaatteita vastaan.

KD Nuoret vaatii väliaikaiseksi ratkaisuksi palestiinalaisten pakolaisten auttamiseksi perustetun, YK:n alaisen UNRWA:n purkamista pitkällä aikavälillä. UNRWA:n humanitaariset tehtävät tulee siirtää muille YK:n toimielimille, kuten UNHCR:lle ja Maailman ruokaohjelmalle. Tämän lisäksi UNRWA:n kytkennästä terrorismiin on tehtävä perusteellinen ja riippumaton selvitys.

Lähteet:

Suomi jatkaa UNRWAn tukemista – varoja ohjataan väärinkäytösten ehkäisemiseen. Ulkoministeriön tiedote 22.3.2024. Saatavilla: https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/suomi-jatkaa-unrwan-tukemista-varoja-ohjataan-vaarinkaytosten-ehkaisemiseen/35732

Final Report for the United Nations Secretary-General. Group to Conduct an Independent Review of mechanisms and procedures to ensure adherence by UNRWA to the humanitarian principle of neutrality 20.4.2024. Saatavilla: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2024/04/unrwa_independent_review_on_neutrality.pdf#page=5

UNRWA Education: Textbooks and Terror 2023. IMPACT-se. Saatavilla: https://www.impact-se.org/wp-content/uploads/UNRWA-Education-Textbooks-and-Terror-Nov-2023.pdf

’Does the UN hold my son?’ mother of murdered hostage asks as families assail UNRWA. The Times of Israel. Julkaistu 21.2.2024. Saatavilla: https://www.timesofisrael.com/does-the-un-hold-my-son-mother-of-murdered-hostage-tells-unrwa-to-clean-house/

Lisätietoja:
Jere Tuononen
KD Nuorten puheenjohtaja
jere.tuononen@kdnuoret.fi