Pirkanmaan KD Nuoret: Koulupsykologipalvelut kuntoon kaikkialla Pirkanmaalla

Pirkanmaan KD Nuoret vaatii Pirkanmaan jokaiselta kunnalta toimia nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Tällä hetkellä tilanne on hyvin huolestuttava. Esimerkiksi Tampereen yliopistollisen sairaalan nuortenpsykiatrian osastot ovat ruuhkautuneet siten, että nuoria on jouduttu majoittamaan patjoilla lattialle.

On selvää, että nuorten mielenterveyttä ja hyvinvointia ei olla otettu tarpeeksi vakavasti valtakunnallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla. Nyt on aika tehdä muutoksia.

“Ennaltaehkäisevät toimet ovat erittäin tärkeässä roolissa puhuttaessa mielenterveydestä. Eihän fyysistä terveyttämmekään laiminlyödä siten, että ongelmamme kasaantuvat ja joudumme pienistäkin vaivoistamme lopulta suuriin leikkauksiin tai pitkille sairaalajaksoille. Näin asian laita tuntuu kuitenkin olevan tällä hetkellä puhuttaessa nuorten mielenterveydestä”, toteaa Pirkanmaan KD Nuorten puheenjohtaja Ami Rinta-Valkama.

Yksi tärkeä nuorille suunnattu matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu on koulupsykologi- ja koulukuraattoripalvelu, johon tulisi panostaa nykyistä enemmän. Nuorten tulee jatkossa saada apua koulupsykologeilta yhtä helposti kuin kouluterveydenhoitajalta. Tällä hetkellä nuori ei välttämättä edes tiedä, miten tai mistä tavoittaa koulupsykologin tarvittaessa ja jonotus avun piiriin voi olla pitkä.

“Tilanne on kestämätön, jos koulupsykologien ja -kuraattorien vastaanottojen ovivalot näyttävät jatkuvasti punaista. Mikäli kunnassa ei olla pystytty vastaamaan tilanteeseen varhaisemmilla toimilla, niin vähintäänkin riittävät palvelut on taattava“, Pirkanmaan KD Nuorten piirisihteeri Jere Tuononen täydentää

Pirkanmaan KD Nuoret vetoaa kuntien päättäjiin, että koulupsykologien ja -kuraattoreiden määrä nostettaisiin valtakunnallisten suositusten tasolle jokaisessa Pirkanmaan kunnassa. Lisäksi nuorisopiiri ehdottaa, että jokaiselle nuorelle tulisi järjestää kouluaikanaan koulupsykologin kanssa tapaaminen, jotta nuorten psyykkiseen pahoinvointiin pystyttäisiin tarttumaan yhtä varhaisessa vaiheessa kuin kouluterveydenhoitajalla fyysisen terveyden ongelmiin. Nuoret ansaitsevat parempaa mielenterveytensä hoitoa kuin mitä tällä hetkellä on saatavilla.