Lastenneuvoloista saatava tukea parisuhteeseen

Lastenneuvolan tehtävänä on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä tukea vanhemmuutta. Tällä hetkellä neuvola ei tarpeeksi tehokkaasti havaitse lapsiperheiden erityisen tuen tarpeita eikä huomioi parisuhteiden tilannetta tai tarjoa tarpeeksi apua parisuhteiden ongelmatilanteisiin. KD Nuoret näkee perheen yhteiskunnan perusyksikkönä, jonka hyvinvoinnin turvaaminen edistää koko yhteiskunnan hyvinvointia. 

“Perheen hyvinvoinnin ytimessä on vanhempien parisuhteen tilanne. Siksi on kummallista, että yhteiskunnassa lapsen asioita ja vanhempien parisuhdetta käsitellään kuin ne olisivat kaksi toisistaan irrallista kokonaisuutta”, huomauttaa KD Nuorten puheenjohtaja Ami Rinta-Valkama.

Pikkulapsiaika haastaa vanhempien parisuhdetta. Parisuhdehuolia oli joka kolmannella alle 1-vuotiaan lapsen vanhemmalla MLL:n teettämässä Vanhemman ääni -kyselyssä 2020. Lapset reagoivat kodin muuttuneeseen tunneilmapiiriin ja vanhempien eroon eri tavoin, mutta siitä huolimatta erotilanne on aina perheelle kriisi. Tilanne muuttaa lapsen elämää monella tapaa ja kuormittaa lasta. Neuvolasta olisi tarpeellista saada tukea ja neuvoja sopuisaan ja kaikkia osapuolia kunnioittavaan erotilanteeseen, jos vanhemmat siihen päätyvät. 

“Vanhemmilla on täysi oikeus tehdä parhaaksi katsomiaan päätöksiä parisuhdettaan koskien, mutta ero- tai kriisitilanteessa perheelle olisi tärkeää saada tukea yhden luukun periaatteella. Avun piiriin pääsemisen tulee olla helppoa”, toteaa Rinta-Valkama. 

KD Nuoret esittää, että lastenneuvoloiden yhteydessä tarjotaan jatkossa nopea ensikontakti parisuhdeterapeutin palveluihin sitä tarvitseville. Myös laadukas ohjaus tarvittaviin palveluihin on turvattava ja neuvoloilla tulee olla selkeät toimintastrategiat erilaisten palvelutarpeiden kohtaamiseen.

Lisätiedot:

Ami Rinta-Valkama
KD Nuorten puheenjohtaja
ami.rinta-valkama@kdnuoret.fi
040 753 5076