Kyberturvallisuus huomioitava riittävästi kansallisessa turvallisuudessa

Kyberturvallisuuden merkitystä osana modernia sodankäyntiä ei voi jättää huomioimatta. Sota Ukrainassa on osoittanut tietoverkkojen haavoittuvuuden, ja tehokaan kyberpuolustuksen tarpeellisuuden.

Kyberpuolustuksen on arvioitu olevan aivan yhtä tärkeä kuin muiden puolustushaarojen toiminta. Yhteiskunnan kriittisiä toimintoja ohjataan tietoverkoissa, jolloin ne ovat alttiita erilaisille riskeille.
 
”Ulkopuolisilta toimijoilta suojatut tietoverkot mahdollistavat muun muassa oikean ja reaaliaikaisen tiedon jakamisen. Tiedonsaannilla taas on olennainen vaikutus resilienssiin poikkeustilanteessa”, toteaa KD Nuorten hallituksen jäsen ja substanssityöryhmän puheenjohtaja Elina-Maarit Kinnunen.
 
Kyberosaaminen on Suomessa vahvalla tasolla. Yhtenä esimerkkinä tästä toimii Naton järjestämän Locked Shields 22 -kyberpuolustusharjoituksen voittaminen, jossa oli 2000 osallistujaa 32 eri maasta.
 
Toisaalta vaikka Suomessa onkin muutamia huippuosaajia, he eivät voi yksin vastata koko tietoverkon turvallisuudesta. Keskivertotason osaaminen määrittää koko yhteiskunnan osaamisen tason. Yleisenä tilana vastuu tietoverkon turvaamisesta on yleinen.
 
”Jotta riittävä osaaminen ja poikkeusoloihin varautuminen voi toteutua, tulee se huomioida kattavassa julkisten ja yksityisten toimijoiden välisessä yhteistyössä. Keskeistä on tiedon ja menettelytapojen jakaminen sekä harjoittelu”, huomauttaa Ami Rinta-Valkama.
 
Jotta yhteiskunnan varautuminen kyberalalla voisi olla samalla tasolla kuin muu varautuminen, on ala tunnustettava myös rahoituksessa, jonka on oltava vakaata ja oikeasuhtaista nähden tarpeisiin ja mahdolliseen potentiaaliin.
 
KD Nuoret esittää, että kyberpuolustukselle varataan riittävä ja ennustettava rahoitus etenkin kohdistettuna yhteiskunnan kriittisten toimijoiden yhteiseen varautumiseen ja harjoitteluun. Ala on muutenkin vakiinnutettava osana yhteiskunnan poikkeusoloihin varautumista.

Lisätiedot:

Ami Rinta-Valkama
KD Nuorten puheenjohtaja
ami.rinta-valkama@kdnuoret.fi
040 753 5076

Elina-Maarit Kinnunen
KD Nuorten substanssityöryhmän puheenjohtaja
elina-maarit.kinnunen@kdnuoret.fi
045 1077925