KD Nuoret: Hoitohenkilökunta ansaitsee muutakin kuin kiitosta

Hoitoala kärsii työvoimapulasta. Pidentynyt eliniänodote on synnyttänyt Suomessa pulan hoitoalan ammattilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon alalla. Ihmisen kokonaiseliniän odotteen jatkuvasti kasvaessa ikääntynein väestö kaipaa yhä enenevissä määrin hoitoa, mutta hoitajien määrä suhteessa ikäihmisten määrään on entistä pienempi.

Kysymys hoitajien palkkojen nostamisesta on ajankohtainen pandemian nostettua hoitajiin kohdistuneen kuormituksen sekä suhteellisen pienen palkkauksen keskusteluun. Aiheen ajankohtaisuuden tekee kiistämättömäksi myös se seikka, että keskustelut hoitajien työ- ja virkaehtosopimuksista alkavat aikaisempien sopimusten päättyessä helmikuussa 2022.

“Työn raskaus ja siitä saatava hyöty eivät vastaa tarpeeksi toisiaan. Alalle kohdistuneen työtaakan sekä epäsuhtaisten henkilöstöresurssien johdosta hoitotyön arki ja työssä jaksaminen ovat tulehtuneessa tilassa”, KD Nuorten 2. varapuheenjohtaja Veera Männistö toteaa.

Tehyn tutkimusten mukaan alle 30-vuotiaista hoitoalan ammattilaisista lähes jokainen on jossakin vaiheessa harkinnut alanvaihtoa ja harva uskoo jaksavansa alalla työuransa päätökseen asti. Palkkojen on oltava sellaisia, että ne motivoivat jo alalle saatuja ammattilaisia jatkamaan työssään sekä vetävät uusia mukaan alalle veto- ja pitovoiman lainalaisuuksien mukaisesti.

Hoitajien palkkakehitys ei ole vuosiin ollut kunnollista, vaikka hoitajien lukumäärän merkittävä kasvu on nähty elintärkeänä jo pandemiaa edeltäneenä aikana. Vaikka suurista ikäluokista eläkkeelle jäävien hoitajien paikoille löydettäisiin uusia, tekijöitä kaivattaisiin jo yksin hoidon laatu takaamaan arviolta yli 35 000.

“Korona-pandemia on osoittanut uhkakuvat maailmanlaajuisista pandemioista todeksi ja tuonut samalla julki konkreettisesti sen, kuinka elintärkeässä roolissa hoitohenkilökunta on. Hoitajat ansaitsevat muutakin kuin kiitosta”, KD Nuorten puheenjohtaja Ami Rinta-Valkama lausuu.

Suomessa on taattava hoitohenkilöstön riittävä määrä panostamalla hoitajien työhyvinvointiin sekä palkkaan. KD Nuoret vaatii, että hoitajien hyvinvointiin ja tuloihin resursoidaan jatkossa enemmän.

Lisätiedot:

Veera Männistö
KD Nuorten 2. varapuheenjohtaja
veera.mannisto@kdnuoret.fi
040 4806100

Ami Rinta-Valkama
KD Nuorten puheenjohtaja
ami.rinta-valkama@kdnuoret.fi
040 753 5076