KD Nuoret: Hallituksen tiedotuksen oltava yksiselitteistä poikkeusoloissa

Elämme poikkeusaikaa, jonka kuluessa tarvitsemme hallituksen tasolta selkeää tiedotusta ja viestintää. Tänä keväänä elämäämme ovat ohjanneet erilaiset rajoitteet, osan niistä ollessa ainoastaan suosituksia. Esimerkiksi vanhusten ei ole ollut pakollista pysyä kotonaan ja Suomesta on ollut edelleen mahdollista matkustaa maan rajojen ulkopuolelle, vaikka hallitus on viestinnällään antanut ymmärtää toisin. KD Nuoret katsoo, että hallituksen viestintä on jättänyt epäselväksi, milloin on kyse kiellosta ja milloin suosituksesta.

Osa kansasta on ollut siinä käsityksessä, että heidän perusoikeuksiaan on rajoitettu laeilla, vaikka todellisuudessa on ollut kyse suositusmuotoisista ohjeistuksista”, KD Nuorten 1. varapuheenjohtaja Ami Rajala toteaa.

KD Nuoret vaatii hallitukselta tästä eteenpäin selkeää viestintää, jolloin suosituksista puhutaan suosituksina ja lain nojalla velvoittavista rajoitteista puhutaan kieltoina.

Kansalaisen on poikkeusoloissa, erityisesti niiden jatkuessa pidempään, saatava tietää oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan selkeästi, eikä tiedotuksessa saa käyttää harhaanjohtavia ilmaisumuotoja”, Rajala muistuttaa.

KD Nuoret korostaa, että tarve voida luottaa päättäjiin korostuu poikkeusoloissa. Kansan usko hallitusta kohtaan voi alkaa horjua, mikäli tiedotustapoja ei korjata. Oikeusvaltion tarkoitus jää täyttymättä, jos hallituksen viestintä johtaa ihmisiä harhaan perustavanlaatuisten oikeuksien ja velvollisuuksien osalta. KD Nuoret haluaa kuitenkin muistuttaa, että vaikka perustuslain takaamat perusoikeudet ovat voimassa myös poikkeusaikoina, on kansalaisten syytä noudattaa pakottavien rajoitteiden ohessa myös hallituksen suosituksia, jotta koronavirustilanne saadaan mahdollisimman nopeasti kuriin.

Lisätietoja:
Ami Rajala,
KD Nuorten 1. varapuheenjohtaja
ami.rajala@kdnuoret.fi
+358 40 753 5076