Kannanotto

Fidesz-partiets plats finns inte i EPP – EU:s värderingar är inte till salu

KD Unga kräver att EPP slänger ut Fidesz-partiet. Fidesz, som har makten i Ungern, har upprepade gånger brutit mot den Europeiska unionens grundvärderingar. Ungern, precis som alla andra medlemsländer i unionen, har bundit sig vid dessa grundvärderingar då de anslutit sig till EU. EPP, den största partigrupperingen i Europaparlamentet, bör visa att Fidesz-partiets verksamhet inte är godkännbar.

I Ungern har landets rättsväsendes oberoende försvagats, den akademiska friheten och pressfriheten har begränsats och minoriteters rättigheter har försämrats. Dessutom har landet, styrt av Fidesz, varit under EU:s uppsyn gällande missbruk av offentliga medel och omänsklig behandling av asylsökande. Även om den ungerska regeringen ofta pekar skyllande mot unionen gynnas landet i verkligheten betydligt av att tillhöra unionen, eftersom Ungern är ett av de länder som får mest stöd ur unionens sammanhållningsfond.

EPP ska sparka ut Fidesz-partiet om de inte går med på att ändra sina tillvägagångssätt. EPP ska visa att EU:s värderingar inte är till salu.

KD Unga är ursprunglig medlem i EPP:s ungdomsorganisation YEPP. Kristdemokraterna i Finland godkändes som full medlem i EPP förra våren. EPP samlar de kristdemokratiska partierna och centern-högerpartierna från hela Europa. 

För mera information vänligen kontakta:

Annika Lyytikäinen
2. vice ordförande, KD Unga
050 465 3361
annikalyytikainen@hotmail.com

Ei vastauksia

    Vastaa

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.