Esitys uskonnonopetuksesta eriarvoistaa oppilaat

Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt uskonnonopetuksen uudistamista siten, että jatkossa peruskouluissa ja lukioissa muita kuin evankelis-luterilaista ja ortodoksista uskontoa opetetaan vasta vähintään 10 oppilaan ryhmäkoolla nykyisen kolmen oppilaan sijaan. Suomen Kristillisdemokraattisten (KD) Nuorten mielestä esitys vaarantaa oppilaan oikeuden oman uskonnon opetuksen saamiseen.

Erilaisten vähemmistöjen, kuten muslimien, katolilaisten tai vapaiden suuntien edustajilla on jo nyt monin paikoin haasteellista järjestää omaa uskonnonopetusta kouluissa. Lakiesitys syrjii uskonnollisia vähemmistöjä, koska se kohtelee eri uskontojen ja tunnustuskuntien edustajia täysin eri tavalla“, KD Nuorten 1. varapuheenjohtaja Jyri Soria puuskahtaa.

KD Nuoret ymmärtää valtion talouden säästötarpeen ja on valmis nostamaan osallistujien vähimmäismäärän kaikkien uskontojen ja tunnustuskuntienopetuksen kohdalla viiteen oppilaaseen. Suomen opetusjärjestelmä on kansainvälisesti tunnettu nimenomaan siitä, että se kohtelee eri väestöryhmiä tasavertaisesti. Suomessa on myös esitetty vaatimuksia siirtyä kaikille yhteiseen uskontotietoon, mutta sitä KD Nuoret ei näe hyvänä ratkaisuna.

Uskonnonopetuksessa tulisi ajatella aina lapsen parasta. Yleisen uskontotiedon kohdalla pedagoginen periaate ”tutusta tuntemattomaan” ei toteutuisi. Mielestäni ala- ja yläkoulussa opiskelun tulisi tapahtua pääosin oman uskonnollisen ryhmän parissa. Nuori tarvitsee kuitenkin myös mahdollisuuksia vuoropuheluun eri uskontojen ja tunnustuskuntien edustajien kanssa, joten lukiovaiheessa opetukseen pitäisi lisätä eri ryhmät yhdistäviä tunteja”, ehdottaa KD Nuorten tuleva puheenjohtaja ja uskonnonopettajaksi (TM) keväänä valmistuva Remo Ronkainen.

KD Nuoret korostaa, että uskonnonopetuksen uudistamisessa tulee huomioida positiivisen uskonnonvapauden toteutuminen, yhdenvertaisuus, taloudelliset realiteetit sekä globaali yhteiskunta, johon koulun tulee oppilaitaan valmistaa.

Lisätiedot:

Remo Ronkainen
KD Nuorten puheenjohtaja (1.1.2015 alkaen)
+358 50 595 8819
remo.ronkainen@kdnuoret.fi

Jyri Soria

KD Nuorten 1. varapuheenjohtaja
+358 45 631 2362
jyri.soria@kdnuoret.fi