Päivi, ryhdytään hommiin!

Suomalainen somekansa on taas onnistunut pahoittamaan mielensä Päivi Räsäsen puheista. Tällä kertaa asia koski Räsäsen tänään 23.2. pitämää puhetta Kansallisen lapsistrategian julkaisutilaisuudessa. Siitä huolimatta, että puheessa nousi esiin paljon lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin kannalta tärkeitä näkökulmia, takertui someväki – ehkä vähemmän yllättäen – Päivin mainitsemaan aborttiin ja siihen, kuinka abortteja vähentämällä kenties pystyttäisiin loiventamaan syntyvyyden laskua.

Oman moraalikäsitykseni mukaan abortissa on ennen kaikkea kysymys elämästä ja kuolemasta. Jokainen elämä on mittaamattoman arvokas ja siksi pidän politiikkaa, joka haluaa sallia abortit ilman perusteluita hyvin myöhäisille raskausviikoille asti vastuuttomana. Abortti ei koskaan ole hyvä ratkaisu, mutta uskon, että silti on tilanteita, joissa se osoittautuu naiselle parhaaksi mahdolliseksi.

Aborttia harkitseva nainen ei varmasti koskaan ole helpossa tai yksinkertaisessa tilanteessa. Odottamaton raskaus tietää suuria mullistuksia naisen elämään ja kehoon, mutta sitä ei voida väistää, että abortissa on kyse toisenkin henkilön elämästä. Poliitikot, jotka haluavat kieltää tämän tosiasian, kieltäytyvät samalla katsomasta elämää ja kuolemaa silmiin. Senkin, että kiusausta on vaikea vastustaa, ymmärrän: niin vaikeaa kuin se joskus onkin, on kuitenkin paljon helpompaa päättää yhteisten verovarojen allokoimisesta kuin politiikan keinoin määritellä, missä elämä ja ihmisarvo alkaa.

Aborteista puhuminen samassa lauseessa laskevan syntyvyyden kanssa on kaikesta edellä mainitusta huolimatta yhtä kaukaa haettua kuin Antti Rinteen puheet synnytystalkoista. Aborttien kieltäminen tai niiden merkittävä rajaaminen olisi yhtä huono ja vastuuton väestöpoliittinen toimi kuin naisten painostaminen lastenhankintaan. Aidosti epätoivoiseen tilanteeseen ilman tukea jäänyt nainen on vuosituhansien ajan keksinyt keinot raskauden keskeyttämiseen siitä riippumatta, onko lääkärin suorittama abortti ollut sallittu vai ei.

Kiistelyä abortin puolesta ja sitä vastaan voidaan jatkaa iäisyyksiin juuri siksi, että kyseessä on todella, todella vaikea eettinen kysymys, johon ei ole mielekästä etsiä yhtä oikeaoppista vastausta. On kuitenkin kiistämätöntä, että abortti tuo mukanaan suuret inhimilliset ja taloudelliset kustannukset. Olit abortin etiikasta mitä mieltä hyvänsä, lienet samaa mieltä siitä, ettei se psyykkisenä tai fyysisenä prosessina ole helppo tai toisaalta tuo mukanaan positiivista kassavirtaa sairaanhoitopiiriin. Tästä lähtökohdasta käsin toivoisin, että niin Päivi Räsäsen kuin kaikkien muidenkin fokus kärjistyneessä aborttikeskustelussa siirtyisi niiden rajoittamisesta tai sallimisesta aborttien ehkäisyyn. Uskon nimittäin, että me erilaisista eettisistä lähtökohdista huolimatta toivomme yhtä ja samaa asiaa: mahdollisimman harvoja abortteja.

Ensinnäkään yhdenkään naisen ei pitäisi päätyä aborttiin siitä syystä, ettei koe saaneensa tukea tai tietoa muista vaihtoehdoista. Itu-työ on esimerkki avusta ja tuesta, jota tarjotaan yllätysraskauden kohdanneelle naiselle riippumatta siitä, päätyykö hän aborttiin, adoptioon tai lapsen pitämiseen. Tällaista agendavapaata tukea pitäisi olla saatavilla perusterveydenhuollossa kaikkialla Suomessa eikä sen pitäisi levätä yksin kolmannen sektorin harteilla.

Ennen kaikkea abortteja voitaisiin ennaltaehkäistä tarjoamalla kaikille alle 25-vuotiaille maksuton ehkäisy. KD Nuorten vuosikokous otti kantaa maksuttoman ehkäisyn puolesta vuosikokouksessaan 2018 vedoten kannanotossa muun muassa siihen, että maksutonta ehkäisyä tarjonneissa kunnissa nuorten tekemät raskaudenkeskeytykset ovat vähentyneet merkittävästi. Tämä on säästänyt tietenkin valtavan määrän inhimillistä tuskaa, mutta myös selvää rahaa: maksuton ehkäisy osoittautui Vantaalla tehdyn tutkimuksen mukaan itse asiassa kustannustehokkaaksi nuorten aborttien vähentyessä reippaasti.

Kunnallisvaaleissa voimme vaikuttaa siihen, että yhä useammassa Suomen kunnassa tarjotaan nuorille maksuton ehkäisy ja aborttimäärät sen myötä vähenee. Päivi, ryhdytään hommiin!

Annika Lyytikäinen,
KD Nuorten puheenjohtaja
annika.lyytikainen@kdnuoret.fi
+358 50 312 3037