Browsing Tag

Agora

Lyytikäinen: Därför gillar jag KD

I mitt idealsamhälle tar medborgarna hand om sina medmänniskor. Alla har tyvärr inte en familj runt omkring sig, och i sådana fall erbjuder idealsamhället den hjälp som individen behöver – utan att glömma de individuella behoven. Idealsamhället låter medborgarna delta i allt det bestämmande de är kapabla till. Betoningen av familjen som samhällets viktigaste grundenhet vidgar subsidiariteten och besluten fattas på lägsta möjliga nivå: inom familjen, i skolan, på arbetsplatsen eller i kommunen. Individen känner att hon har kontroll över sitt eget liv samtidigt som hon ändå stöds av familj, vänner och, vid behov, staten. Begreppen stat och samhälle bör inte blandas ihop, då samhället är en gemenskap bestående av individer och staten igen en institution.

Jag har glädjen att dela min samhällssyn med enligt mig världens bästa parti – Kristdemokraterna. Och världens bästa parti är precis vad det handlar om: en av världens mäktigaste kvinnor, Angela Merkel, är kristdemokrat, likaså grundarna av Europeiska Unionen, Konrad Adenauer och Alcide de Gasperi. Den kristdemokratiska gruppen (EPP) är den största partigrupperingen i EU och tackvare de stora kristdemokratiska partierna ute i Europa har även det lilla, finländska KD ett starkt och internationellt nätverk av systerpartier.

KD:s vision är ingalunda att utöva religion genom politiken utan att skapa ett samhälle som grundar sig på en kristen livssyn, varav kärlek till nästan kanske är det mest centrala värdet. Idag baserar sig dock de flesta icke-kristna, västerländska livsåskådningar på samma grundval, alltså delar förmodligen de flesta finländare dessa grundvärden med KD. I vårens EU-val erbjuder partiet faktiskt även en lösning för dem som inte känner sig tillfreds med KDs politik: genom att rösta på KD kan du göra ditt för att spela ut bl.a. partiledaren från de finländska estraderna ända bort till Bryssel.

När jag ger min röst åt KD röstar jag framför allt på ett borgerligt parti med ett fungerande internationellt nätverk, subsidiaritet, individens och gemenskapens eget ansvar samt kärlek till människorna och naturen runtomkring oss. Därför gillar jag KD.

 

Annika Lyytikäinen
Agora 2013 -akatemian suorittanut KD Nuori