Blogit Muu

4 kirjaa, jotka kristillisdemokraatin tulisi lukea

Syksy lähestyy ja samalla kun sää viilenee kasvaa houkutus istua takan ääressä kirjan parissa. Elämän korkeimpiin nautintoihin kuuluu istua omalla sohvalla ja lukea rauhassa. Sen takia ajattelin koota Sinulle, arvoisa kristillisdemokraatti, listan kirjoja, jotka mielestäni jokaisen kristillisdemokraatin tulisi lukea. Listan kirjat ovat hyvin erilaisia, mutta niitä yhdistää yksi asia; kaikki kertovat ihmisestä yhteiskunnan ytimenä kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.

Ensimmäinen listallani on Victor Hugon romaani Kurjat (Les Misérables). Kirjan hahmot ovat monille tuttuja samannimisen musikaalin kautta. Teos kuitenkin kertoo paljon enemmän hahmojen sisäisestä elämästä. Les Misérables on klassikko, jonka avulla oppii ymmärtämään, miten monet tippuvat pois sosiaalisista verkoista ja jäävät yksinäisiksi, mikäli yhteiskunnan keskiössä on sääntöjä ihmisten sijaan. Kun taas hyvät ihmiset tekevät pieniä eleitä muiden puolesta, nämä eleet voivat saada pitkään kestäviä muutoksia aikaan. Vaikka romaani on pitkä, se on todellakin lukemisen arvoinen taideteos.

Seuraava listalla onkin kirjan sijaan kirje. Kyseessä on Leo XIII:n kiertokirje Rerum Novarum (suom. ”Uusista asioista”). Monien mielestä Rerum Novarum on kristillisdemokraattisen ajattelun Magna Carta, eli perustuskirja. Rerum Novarum julkaistiin aikana, jolloin sosialistinen liike näytti olevan ainoa vaihtoehto eriarvoistuvaan yhteiskuntarakenteeseen, jossa voiton tavoittelu meni ihmisarvon edelle. Leo XIII esittää vaihtoehdon sosialismille osoittamalla, ettei ratkaisu eriarvoisuuteen synny vapauksien ja omistusoikeuksien keskittämisellä valtiokoneistoon, vaan asettamalla ihmisen ja sen synnynnäiset oikeudet takaisin yhteiskunnan ytimeen. Myöhemmät paavit ovat kirjoittanut kiertokirjeestä jatko-osia, joista lukemisen arvoisia ovat erityisesti Quadragesimo Anno ja Centesimus Annus. Myös Franciscuksen kiertokirje Laudato Sí (Ole ylistetty) voi olla tiedonjanoiselle hyödyksi, sillä se yhdistää nerokkaasti perinteisen kristillisen yhteiskuntaopin ympäristön suojeluun tavalla, jolla on paljon annettavaa kristillisdemokratialle.

Kolmas kirja on taloustieteen nobelistin Friedrich von Hayekin mestariteos Tie Orjuuteen (The Road to Serfdom). Hayek on yksi talousliberalismin isistä. Hänen ajattelunsa lähtee käsityksestä siitä, etteivät ihmisoikeudet ole yhteiskunnan myöntämiä privilegioita, vaan ihmisluonnosta kumpuavia pysyviä piirteitä, joita muiden tulee tiedostaa ja kunnioittaa. Toisin sanoen, meillä ei ole oikeuksia sen takia, että joku ulkopuolinen taho olisi ne meille myöntänyt, vaan että meillä on syntymästä lähtien oikeuksia, jotka kaikkien täytyy tiedostaa ja kunnioittaa. Tie Orjuuteen kuvailee kuinka pelon vallassa monet ovat valmiita myymään oikeutensa turvallisuuden nimessä vahvalta näyttävälle koneistolle (esim. yksinhallitsijoille tai suurille populisteille). Kuitenkin, kun kansa toimii näin, oikeuksien lisäksi se lopulta menettää myös turvallisuutensa. Tie Orjuuteen on ehdoton opus niille, jotka pohtivat vapauden ja ihmisoikeuksien roolia yhteiskunnassa.

Viimeiseksi esittelen teille muita ytimekkäämmän ja modernimman teoksen. Kyseessä on Alexandre Havardin Hyvejohtajuus (Virtuous Leadership). Tämän kohdalla suosittelen lukemaan suomalaista käännöstä eikä alkuperäistä, sillä Jason Lepojärven käännös tekee alkuperäisestä vieläkin nerokkaamman. Lisäksi Havard itse osaa suomea ja on osallistunut kirjan kääntämiseen, mikä takaa kirjan käännösuskollisuuden. Toisin kuin muut listan teokset, se ei ole sinänsä klassikko. Kyseessä ei myöskään ole kirja josta oppii tietoa, vaan kirja josta oppii taitoja. Hyvejohtajuus on johtajuusoppi, joka perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen ja aristoteeliseen aretologiaan (eli hyveiden tutkimukseen). Hyvejohtajuus on kirja, joka muuttaa lukijan tapaa suhtautua itseensä ja muihin. Sari Essayah’n sanoilla “Hyvejohtajuus on ajaton kirja”, joita suosittelen lämpimästi kaikille!

 

Jyri Soria2

Jyri Soria

Tohtorikoulutettava sekä KD Nuorten entinen varapuheenjohtaja

Ei vastauksia

    Vastaa

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.