Kk. arkisto

syyskuu 2015

Uutiset

KD Nuorten aloite pakolaiskriisistä hyväksyttiin EPP:n nuorisojärjestössä

1,6 miljoonan jäsenen YouthEPP-järjestössä kannatettiin KD Nuorten aloitetta lähes yksimielisesti.

Euroopan kansanpuolueen (EPP) nuorisojärjestö YouthEPP on hyväksynyt lauantaina 26.9. kokouksessaan Brysselissä KD Nuorten esittämän aloitteen Euroopan pakolaiskriisistä. Aloite lähetetään Euroopan komissiolle.

Aloitteessa korostetaan, että Euroopalla on velvollisuus auttaa hädässä olevia ihmisiä. Vuonna 2012 noin 500 siirtolaista ja pakolaista kuoli matkustaessaan Välimeren kautta Eurooppaan. Laajojen pelastusoperaatioiden alkamisen jälkeen, tämän vuoden elokuuhun mennessä kuolleiden määrä on noussut jo yli 3000:een.

Aloitteessa vaaditaan Euroopan komissiolta ja Euroopan unionilta, että he aloittavat neuvottelut Pohjois-Afrikan valtioiden kanssa vastaanottokeskusten perustamisesta Pohjois-Afrikkaan. Välimereltä pelastetut siirtolaiset ja turvapaikanhakijat tulisi jatkossa toimittaa merihädästä pelastamisen jälkeen Pohjois-Afrikan vastaanottokeskuksiin, jossa turvapaikkahakemukset käsiteltäisiin. Siirto Eurooppaan tapahtuisi vasta myönteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen.

Ehdotuksen uskotaan pelastavan monien siirtolaisten ja pakolaisten hengen, kun houkutus hakeutua Eurooppaan vaarallisia reittejä Välimerta pitkin laskisi. Euroopassa jätetyistä turvapaikkahakemuksista noin kaksi kolmasosaa hylätään – siksi laittomien siirtolaisten nopea palauttaminen nähdään tärkeänä.

Aloitteessa vaaditaan myös Euroopan unionin ja Schengen-alueen ulkorajojen vahvistamista erityisesti Balkanilla sekä Välimerellä. Pakolaiskriisin ratkaisemisessa tarvitaan yhtenäisempää eurooppalaista linjaa.

KD Nuoret valmisteli aloitteen yhdessä Itävallan kansanpuolueen nuorisojärjestön kanssa. YouthEPP:n kokoukseen Brysselissä KD Nuorten edustajana osallistui nuorisojärjestön hallituksen jäsen Juha Richter.

Euroopan unionin on korkea aika ottaa määrätietoisesti käyttöön keinoja, jotka auttavat pakolaiskriisin ratkaisussa. Nyt suurimmassa hädässä olevat jäävät liian usein ilman riittävää apua. Meidän on vietävä enemmän apua suoraan kriisimaihin, jotta niistä hyötyvät tasa-arvoisesti mahdollisimman monet, myös lapset ja ikäihmiset“, Richter vetoaa.

Euroopan parlamentin suurimman ryhmän EPP:n nuorisojärjestö YouthEPP:llä on 1,6 miljoonaa jäsentä ympäri Eurooppaa. Suomesta järjestöön kuuluvat KD Nuorten lisäksi Kokoomusnuoret.

Lisätiedot:

Remo Ronkainen
KD Nuorten puheenjohtaja
+358 50 595 8819
puheenjohtaja@kdnuoret.fi

Juha Richter
KD Nuorten hallituksen jäsen
juha.richter@kdnuoret.fi

Blogit

Uudistunut KD vaihtoehtona hallituspolitiikalle

Suomen Kristillisdemokraattien 31. sääntömääräisessä puoluekokouksessa Savonlinnassa tapahtui paljon. Lähes koko puoluejohto vaihtui, käytiin oivaa poliittista keskustelua ja puolueväki sai uutta nostetta sekä uskoa tulevaisuuteen. Kokouksen teemaksi oli osuvasti valittu ”Uuden aika”.

Kun kokouksen tapahtumia tarkastellaan KD Nuorten näkökulmasta, on selvää, etteivät ainakaan henkilövalinnat olisi juuri paremmin voineet onnistua. Sari Essayah’n valinta puolueen puheenjohtajaksi, Tommy Björkskogin 1. varapuheenjohtajaksi ja Aki Ruotsalan puoluevaltuuston puheenjohtajaksi herättivät suurta innostusta ja riemua nuorten keskuudessa. Olivathan kaikki kolme nuorisojärjestön virallisia suosikkeja tehtäviinsä.

KD Nuorten kannanotoissa ja julkisissa puheenvuorissa on pitkään peräänkuulutettu emopuolueen tarvetta uudistua ja parantaa imagoaan. Välillä kannanottomme ovat saattaneet räväkkyydessään vaikuttaa loukkaaviltakin joidenkin puolueaktiivien mielestä. Loukkaavia tai ei, tällaisille puheenvuoroille ei ole enää toistaiseksi samanlaista tarvetta kuin ennen. Puolue todellakin osoitti kykynsä uudistua Savonlinnan puoluekokouksessa ja antoi muutokselle selkeän mandaatin. Nuorisojärjestössä ollaan näihin signaaleihin todella tyytyväisiä. Haluamme osoittautua sen luottamuksen arvoisiksi, jota nuorille ja nuorenmielisille puoluekokouksessa annettiin.

Uskomme, että KD:n uusi puoluejohto koostuu ihmisistä, jotka todella kykenevät viemään puoluetta eteenpäin ja saamaan kannatuksen nousuun. Jos se ei tältä porukalta onnistu, niin ei sitten miltään. Uusi puheenjohtaja Sari Essayah onkin heti kautensa alussa ansiokkailla mediaesiintymisillään näyttänyt, millaiset ovat KD:n uudet kasvot, ja miten rakentavaa oppositiopolitiikkaa tehdään.

Uusi puoluejohto ja asemamme oppositiossa eivät kuitenkaan tarkoita automaattista kannatuksen nousua. Työtä on paljon, ja sen tekemiseen tarvitaan meitä kaikkia, niin nuoria kuin varttuneempiakin kristillisdemokraatteja. Rakentava oppositiopolitiikka tarkoittaa rohkeita poliittisia avauksia, jotka tulevat lähelle ihmisten arkea.

Vihreiden kansanedustaja Antero Vartia twiittasi jokin aika sitten hienosti: ”Ei voi olla niin, että kaikkea pitää vastustaa, koska oppositio. Olennaista on löytää ratkaisut hankaliin ongelmiin.” Ideologiamme on pohjimmiltaan sellainen, jonka todella suuri joukko suomalaisia hyväksyy – ihmisarvon loukkaamattomuus, perheiden ja lähiyhteisöjen arvostus sekä yrittäjyyteen kannustaminen. Näihin periaatteisiin pohjautuvilla avauksilla voimme varmasti tarjota kansalaisille uskottavan, kestävän ja oikeudenmukaisemman vaihtoehdon Sipilän hallitukselle, joka leikkaa eniten naisilta ja pienituloisilta.

 

Markus Metsala
KD Nuorten hallituksen jäsen

Uutiset

Kohti kestävämpää veropolitiikkaa

KANNANOTTO

Suomen Keskustanuoret, RKP -nuoret, Kristillisdemokraattiset (KD) Nuoret, Demarinuoret, Vihreät Nuoret ja Opiskelijat, Vasemmistonuoret, Vasemmisto-opiskelijat ja Sosialidemokraattiset opiskelijat vaativat Suomen hallitukselta konkreettisia tekoja verovälttelyn ja veroparatiisi-ilmiön kitkemiseksi.

Euroopan unionista katoaa vuosittain noin tuhat miljardia euroa monikansallisten yritysten verovälttelyn vuoksi veroparatiiseihin. Tämä kehitys on pysäytettävä”, toteaa Demarinuorten varapuheenjohtaja Petra Peltonen. ”Yksi konkreettinen keino olisi ottaa Suomessa käyttöön kaikkia kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä koskeva maakohtainen veroraportointivelvoite” sanoo Saara Ilvessalo, Vihreiden Nuorten ja Opiskelijoiden liiton (ViNO) puheenjohtaja.

Veroparatiiseiksi kutsutaan hyvin matalan tai peräti olemattoman verotusasteen omaavia alueita, joissa usein on myös vahva liikesalaisuusaste. Monet yritykset ja yhtiöt siirtävät rahojaan veroparatiiseihin perustettuihin rahastoihin ja tytäryhtiöihin verojen välttämiseksi. Näitä alueita on maailmassa yli 70. Euroopassa tällaisia matalan verotusasteen omaavia alueita ovat esimerkiksi Irlanti, Alankomaat, Iso-Britannia ja Sveitsi.

Euroopan parlamentti äänesti 8.heinäkuuta maakohtaisen veroraportoinnin puolesta osana niin kutsuttua osakkeen omistajien oikeuksien direktiiviä. Maakohtainen veroraportointi sisältyi muutosesitykseen, joka koski tilinpäätösdirektiiviä. ”Euroopan parlamentti otti nyt tärkeän ja konkreettisen askeleen kohti kestävämpää veropolitiikkaa”, toteaa Keskustanuorten puheenjohtaja Teppo Säkkinen. Asia on nyt Euroopan komission arvioitavana. ”EP:n äänestys oli vasta ensimmäinen askel. Nyt toivomme Euroopan komissiolta ja jäsenvaltioilta samaa suhtautumista verovastuun kasvattamiseen”, täydentävää Sosiaalidemokraattisten Opiskelijoiden puheenjohtaja Hanna Huumonen. ”Etenkin Suomen on osoitettava olevansa kestävän ja vastuullisen veropolitiikan kannalla”, lisää KD Nuorten puheenjohtaja Remo Ronkainen.

Maakohtainen veroraportointi velvoittaisi yritykset ja muut liiketoimintaa harjoittavat elimet tuomaan vuosittain julki tietoja koskien liikevoittojensa, maksettujen verojen, luotujen tulojen ja työntekijöidensä määriä. Vaatimus koskisi myös ulkomaalaisia tytäryhtiöitä. ”Tämä direktiivimuutos lisäisi läpinäkyvyyttä monikansallisten yritysten liiketoiminnassa, ja tästä hyötyisivät paitsi viranomaiset myös vastuulliset sijoittajat ja yritykset, sillä silloin olisi helpompi seurata yritysten vastuun kantoa verotuksessa”, huomauttaa RKP -nuorten puheenjohtaja Ida Schauman.

Yritysten verovälttely on ongelmallista Suomen, EU:n ja ennen kaikkea kehittyvien maiden kannalta. Massiivinen verovastuun välttely murentaa valtioiden hyvinvointipalveluiden rahoituspohjaa ja kasvattaa tuloeroja niin Suomen sisällä kuin globaalisti etelän ja pohjoisen välillä. ”Maakohtaisen veroraportointivelvoitteen avulla voisimme valvoa, että yritykset, jotka harjoittavat liiketoimintaa kehittyvissä maissa, maksaisivat myös veronsa sinne vastuullisesti” Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja Pinja Laukkanen tuo esille. ”Näin kehittyvän valtion veropohja olisi vahvempi ja siellä voitaisiin tuottaa hyvinvointipalveluita itsenäisesti eikä se olisi niin riippuvainen länsimaiden kehitysavustuksista” lisää Vasemmistonuorten puheenjohtaja Anni Ahlakorpi.

Suomen Keskustanuoret, RKP -nuoret, KD Nuoret, Demarinuoret, Vihreät Nuoret ja Opiskelijat, Vasemmistonuoret, Vasemmisto-opiskelijat ja Sosialidemokraattiset opiskelijat vaativat Suomen hallitusta muodostamaan myönteisen kannan maakohtaista veroraportointia kohtaan.

Tämä kannanotto on kirjoitettu osana seitsemän kansalaisjärjestön yhteistä Veroparatiisimatkat- kampanjaa. Järjestöt kehottavat tämän kannanoton lukijoita tutustumaan kampanjaan osoitteessa www.veroparatiisimatkat.fi ja allekirjoittamaan vetoomuksen maakohtaisen veroraportoinnin puolesta osoitteessa www.piikkikii.fi. Vetoomus luovutetaan poliittisille päättäjille syksyllä.

Lisätietoja:

Lisätietoja:

Demarienuoret: Vpj Petra Peltonen, 050 371 3920
petra.peltonen(at)demarinuoret.fi

Vihreät Nuoret ja Opiskelijat: Pj. Saara Ilvessalo, 0400 504 089
saara.ilvessalo(at)vino.fi

Keskustanuoret: Pj. Teppo Säkkinen, +358 50 3846 820
teppo.sakkinen(at)keskustanuoret.fi

RKP –nuoret: Pj. Ida Schauman, +358 40 1824 969
ida.schauman(at)su.fi

KD Nuoret: Pj. Remo Ronkainen, +358 50 595 8819
remo.ronkainen(at)kdnuoret.fi

Vasemmistonuoret: Pj. Anni Ahlakorpi, 040 545 4753
anni(at)vasemmistonuoret.fi

Vasemmisto-opiskelijat: Pj. Pinja Laukkanen, 040 140 2229
puheenjohtaja(at)vasemmisto-opiskelijat.fi

Sosialidemokraattiset Opiskelijat: Pj. Hanna Huumonen, +358 45 112 9299
puheenjohtaja(at)sonk.fi

Veroparatiisimatkat: Hankekoordinaattori Heli Mahkonen, 0504152888
heli.mahkonen(at)gmail.com

Blogit

Välimeren pelastusoperaatiot ovat epäonnistuneet

Viime vuosina on toteutettu laajoja pelastusoperaatioita Välimerellä. Salakuljettajien avulla Eurooppaan siirtyviä siirtolaisia on pyritty pelastamaan kuolemalta. Tuoreet tilastot osoittavat, että operaatiot ovat epäonnistuneet päätavoitteissaan, koska pelastustoimien alkamisen jälkeen selvästi aikaisempaa enemmän siirtolaisia on kuollut Välimerellä.

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön kertomien tietojen mukaan vuonna 2012 kuoli 500 siirtolaista ja vuonna 2013 700 siirtolaista matkalla Eurooppaan. Sen sijaan varsinaisten pelastusoperaatioiden alkamisen jälkeen vuonna 2014 kuoli 3279 ja tämän vuoden elokuuhun mennessä on kuollut jopa 3250 siirtolaista salakuljetusten yhteydessä Välimerellä.

Pelastusoperaatiot sekä monissa Euroopan maissa vain väljästi toteutetut karkotukset ovat lisänneet myös elintasopakolaisten houkutusta hakeutua vaarallisia reittejä pitkin Eurooppaan. Salakuljettajat ja salakuljetetut tietävät, että jo muutaman kymmenen merimailin päässä, esimerkiksi Libyan rannikosta, alkaa alue, johon Euroopan unionin pelastusoperaatiot ulottuvat. Salakuljettaminen Eurooppaan on nykyään entistä helpompaa.

Euroopan velvollisuus on estää kuolemat ja auttaa hädässä olevia. Kuolemien, ihmiskaupan ja salakuljetuksen estämiseksi on kuitenkin vain yksi lääke: ihmissalakuljettajien laivat on käännytettävä takaisin lähtösatamiin ja turvapaikkahakemukset on käsiteltävä paikan päällä Pohjois-Afrikassa, jotta ihmiselämät eivät vaarannu vaarallisella reitillä Välimereltä Eurooppaan. Laittomat siirtolaiset on palautettava päättäväisesti takaisin lähtömaahansa ja näin vietävä ihmissalakuljettajilta toimintamahdollisuudet.

 

Juha Richter
KD Nuorten hallituksen jäsen